Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Tập 2 – Tâm Lý Học Linh Hồn – Chìa Khóa Để Thăng Thiên – Chương 2 – Yêu bản thân vô điều kiện và đứa trẻ bên trong

Chương 2 – Yêu Bản Thân Vô Điều Kiện Và Đứa Trẻ Bên Trong

Nếu có thuốc chữa bách bệnh, hay chữa khỏi tất cả, thì đó là yêu bản thân.
Paul Solomon, giáo viên tâm linh và kênh dẫn Tâm Trí Vũ Trụ
Nếu sự phát triển sức mạnh cá nhân là chìa khóa vàng đầu tiên cho sức khỏe tâm lý và tinh thần, thì tự yêu bản thân vô điều kiện chắc chắn là chìa khóa vàng thứ hai.
Sức mạnh cá nhân và tình yêu bản thân là những khối xây nên một hình ảnh khỏe mạnh của chính bản thân. Mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn là mối quan hệ của bạn với chính mình. Nếu bạn ở ngoài trọng tâm bên trong chính mình, làm thế nào bạn có thể ở trong tâm với người khác?

Tập 2 – Tâm Lý Học Linh Hồn – Chìa Khóa Để Thăng Thiên – Chương 1 – Phát Triển Sức Mạnh Cá Nhân và Chức Năng Của Tâm Trí Ý Thức và Tiềm Thức

Chương 1 – Phát Triển Sức Mạnh Cá Nhân và Chức Năng Của Tâm Trí Ý Thức và Tiềm Thức

Phương thức quan trọng nhất để đạt được sự khỏe mạnh tâm lý và tinh thần là học cách sở hữu sức mạnh cá nhân của bạn
Tiến sĩ Joshua David Stone
Tâm trí ý thức là tâm trí suy luận, trong khi đó tâm trí tiềm thức là tâm trí phi suy luận. Tâm trí siêu thức là tâm trí biết tất cả mọi thứ.
Tâm trí có ý thức là thuyền trưởng của con tàu, là lập trình viên máy tính, là người ra quyết định, là người làm vườn. Nếu tâm trí có ý thức là thuyền trưởng, thì tiềm thức là người thủy thủ bên dưới boong tàu làm theo bất cứ mệnh lệnh nào mà thuyền trưởng đưa ra. Tâm trí tiềm thức là máy tính hoặc băng ghi âm.

Tập 2 – Tâm Lý Học Linh Hồn – Chìa Khóa Để Thăng Thiên – Giới Thiệu


Bách Khoa Toàn Thư Tâm Linh Tập 2
Tâm Lý Học Linh Hồn
Chìa Khóa Để Thăng Thiên
Tác giả : Joshua David Stone, PhD
Dịch giả : Neverland.
 
Về cuốn sách này