Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2018

Ebook BA LÀN SÓNG TÌNH NGUYỆN VÀ TRÁI ĐẤT MỚI

Hình ảnh
Thêm một cuốn sách cực kỳ hấp dẫn khác của tác giả Dolores Cannon đã được dịch sang Tiếng Việt - Cuốn BA LÀN SÓNG TÌNH NGUYỆN VÀ TRÁI ĐẤT MỚI, mình mới được chia sẻ từ bạn Không Không trên FB . Xin chia sẻ lại cùng các bạn cùng đọc. Cuốn này nội dung có liên quan tới cuốn hôm trước vừa share là Những người trông nom Trái Đất - Keepers of Garden.

Bên dưới là 1 số link các định dạng cho kindle, mobile để mọi người tiện đọc.
Ebook Keeper of Garden – Những người trông nom Trái Đất

Hình ảnh
Thêm một cuốn sách cực kỳ hấp dẫn về hình thành sự  sống trên Trái Đất từ một góc nhìn khác với cuốn sách Câu chuyện của Sanat Kumara vừa share hôm trước, cũng xuất phát từ kế hoạch của Đấng Sáng Tạo. Nhìn mục lục thôi đã thấy nó rất hấp dẫn…của tác giả Dolores Cannon.


Ebook Câu chuyện của Sanat Kumara - Con đường trở thành Đấng Hành Tinh Thượng Đế

Hình ảnh
Ebook đã được hoàn thành. Có 3 định dạng dành cho ai thích đọc loại nào thì đọc.

Link pdf không có ảnh nền: