Câu chuyện của Sanat Kumara – Con đường trở thành Đấng Hành Tinh Thượng Đế – Chương 16

Chương 16
Tôi lắng nghe, tràn đầy hy vọng, rất vui mừng, và đã nắm được một cơ hội tuyệt vời đó là nghe thấy tiếng hát bên trong các tế bào của tôi. Khi tôi ngày càng tham gia nhiều hơn vào biểu hiện có chủ đích của âm thanh này, tôi bắt đầu hiểu rằng tôi đã được dạy về sự sống – để biết ý nghĩa thực sự của sự sống!
Tôi tiếp tục phản ứng lại với âm thanh, trở thành một phần của nó, xác định được nó ngày càng nhiều hơn, và cảm thấy nó mở ra một sự hiểu biết lớn hơn trong tôi. Bây giờ tôi đã hòa mình vào trong âm thanh cho những điều mà dường như với tôi đó là sự bất diệt. Sâu và sâu hơn nữa tôi đã can đảm để bước tới. Tôi có thể đi xa hơn bao nhiêu nữa vào những vùng nước chưa được thám hiểm bên trong âm thanh của sự sống? Đột nhiên, tôi nghe thấy, “Dừng lại, đủ rồi,” và tôi nhận ra thiết bị điện mà tôi ngồi trong đó và giáo viên trong phòng đặc biệt này theo dõi tôi trong bài tập mở rộng ý thức này. Tôi vẫn cảm thấy mỗi tế bào đang hát, một ánh sáng bên trong tiếp tục mở rộng và mở rộng. Khi tôi nhìn quanh phòng, tôi nhận ra mình có thể thấy rõ hơn. Tôi biết tôi đã thực sự nhìn thấy sự sống lần đầu tiên! Tôi đã nhìn thấy nó một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn.


Giáo viên của tôi nói với tôi, “Nó không đẹp sao? Bạn đang nhìn thoáng qua kế hoạch thiêng liêng và sự mở rộng của nó thông qua các sức mạnh ở cấp độ vật lý. Đây là lý do tại sao tôi vẫn gắn liền với một hành tinh vật chất. Đây là nơi bạn thực sự có thể học để thấy. Chắc chắn tôi không nói về việc nhìn vào vật chất, nhưng lúc đầu, bạn thực sự có thể thấy sự mở rộng của kế hoạch thiêng liêng dễ dàng hơn và trọn vẹn hơn thông qua chương trình đào tạo mà chúng tôi đã phát triển ở đây trên Sao Kim. Bởi vì cấp độ vật lý này mở rộng hay phóng đại mọi thứ, việc học của bạn có thể tập trung chính xác vào nơi mà bạn cần nó; nó kéo căng bạn ra chính ở trong những nơi thích hợp!” Với một tiếng cười với tiếng nói ầm vang, Ông ấy nói “Nó không đáng kinh ngạc sao? Thật là một kế hoạch tuyệt vời! ”
Ông bảo tôi tiếp tục nằm im lặng và để ý thức hay cấp độ nhận thức của tôi được mở rộng mà không ép buộc hay thậm chí cố gắng hướng dẫn nó theo bất kỳ hướng nào. Ông rời khỏi phòng, nhưng tôi biết ông đã kích hoạt một thiết bị theo dõi và biết chính xác luồng ý thức của tôi ở đâu và như thế nào. Theo cách tương tự, Ông có thể theo dõi mỗi trong số 2.000 học viên khác qua cùng một quá trình đào tạo một cách đồng thời. Tôi biết ông đã xuất hiện trong mỗi người trong chúng tôi, cổ vũ chúng tôi, điều tra thăm dò và giải thích khi cần thiết, và giữ cho chúng tôi đi đúng hướng trong việc mở rộng của chúng tôi.
Thật vậy, chúng tôi may mắn có được một giáo viên với tầm vóc vĩ đại này, và khi thời gian trôi qua trong quá trình đào tạo của tôi, tôi bắt đầu hiểu được món quà hiếm hoi mà Adonis mang đến cho chúng tôi. Ý thức tình yêu cao cả của ông là từ tính thường xuyên kéo chúng tôi đến một cấp độ mới một cách chính xác khi chúng tôi cần nó, từ đó nâng cao và mở rộng sự hiểu biết toàn thể của chúng tôi.
Có lẽ điểm quan trọng nhất của tất cả là thông qua ông, chúng tôi thực sự bắt đầu hiểu rằng tất cả chúng tôi đã cùng với nhau trong việc đào tạo của mình và một người trong chúng tôi cũng sẽ học được tất cả những thứ mà chúng tôi có thể học. Chúng tôi đã được đào tạo một cách trọn vẹn trong quy trình của nhóm. Mặc dù không phải lúc nào cũng cùng nhau ở mức vật lý, nhưng chúng tôi hầu như được liên kết với nhau thông qua nhận thức của giáo viên và khả năng kết hợp các thế mạnh của chúng tôi và sử dụng chúng để mở rộng quy trình tổng thể của nhóm.
Khi tôi nằm đó cho phép dòng chảy nhẹ nhàng, tôi đã trở nên có ý thức về cái mà tôi sẽ gọi là sự hiện diện – Presence. Mặc dù rất khó để giải thích sự hiện diện này là gì, tôi biết nó đang liên lạc với tôi. Nó tràn đầy tình yêu đến mức tôi cảm thấy nước mắt của niềm vui và sự cảm kích tuôn chảy trong tôi. Tôi đáp lại lòng từ bi, sự cho phép, và sự hiểu biết nhẹ nhàng của nó. Khi tôi tiếp tục nằm đó, tôi có thể cảm thấy sự thay đổi. Trên thực tế, có những thay đổi liên tục trong sự hiện diện này mà tôi không thể giải thích được.
Tôi được nói là đã đến lúc thức dậy và, như tôi đã làm vậy, tôi ngay lập tức cảm thấy toàn bộ sự hiện diện được phóng đại hơn rất nhiều so với trước đây. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở nên hòa hợp với toàn thể ý thức của hành tinh Venus – Sao Kim. Tôi đã cảm nhận được mọi sự sống trên hành tinh này! Tôi đã có trải nghiệm về mỗi sự thay đổi đã xảy ra ở đó. Tôi đã có ý thức nhận biết được sự tiến hóa của toàn bộ hành tinh này thông qua giao tiếp giữa mỗi phần trên hành tinh, thông qua sự đồng hóa và tích hợp những gì quan trọng đối với mỗi sinh mệnh trên hành tinh này. Tôi đã nghe tất cả các cấp độ giao tiếp trên hành tinh này!
Cuối cùng, và quan trọng nhất, tôi đã nhận thức được Sự Hiện Diện tổng thể đang cung cấp một phương tiện để mở rộng thông qua mỗi giao tiếp, một hệ thống hướng dẫn được tổ chức khá chắc chắn để tạo ra một phương thức mà bên trong mỗi cấp độ giao tiếp có thể phát triển và mở rộng. Tôi nhận ra rằng tôi vừa mới trải nghiệm ý thức tổng thể của Đấng Hành Tinh Thượng Đế của Sao Kim. Chức năng của Ông là cung cấp hướng dẫn yêu thương cho hành tinh mà không có ý kiến nào trong khi cho phép sự mở rộng hoàn toàn có thể diễn ra. Ông làm điều này bằng cách duy trì một hệ thống hỗ trợ – phương thức tổng thể cho hành tinh. Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng đây chính là mục tiêu của tôi! Đây là lý do tôi đã đến với Sao Kim để học hỏi!
Sự Hiện Diện này nói với tôi, “Tôi ở đây. Mở rộng ý thức của bạn để bạn có thể hiểu rõ được tôi là gì bởi vì đó cũng là điều mà bạn phải làm. Hãy sử dụng giai đoạn này để trở nên nhạy cảm hơn với các khả năng. Giờ tôi là một khuôn dạng mà bạn sẽ học hỏi từ tôi ngay lúc này.
Tôi biết chương trình đào tạo đã được thiết lập đặc biệt để mỗi học viên dần dần có thể hiểu rõ hơn về cách kết hợp một hệ thống hỗ trợ cho phép mở rộng yêu thương, ở cấp độ này, bao gồm tất cả ý thức đang tăng trưởng trong một hành tinh vật lý cụ thể. Tôi cũng biết rằng chúng tôi có thể phát triển để chấp nhận cấp độ mới này với nhau, sau đó từng người hoàn thành phần của mình trong kế hoạch thiêng liêng tổng thể. Đó là một điều rất thú vị khi tôi cảm thấy ý thức của tôi được nâng lên, nâng lên, nâng lên và vọt lên, giống như một tên lửa! Tất cả xung quanh tôi, tôi nghe thấy, “Wow! Cái gì thế ? ”
Sau đó tôi nhận ra tất cả các học viên khác đã được mở rộng bởi vì sự nhiệt thành của tôi. Nhận thức vừa có này đã gắn chặt với tôi, và tôi luôn cố gắng mở rộng toàn thể thông qua sự nhiệt thành mà tôi mang đến cho sự sống. Tôi quay lại khu nhà riêng của mình, một căn nhà nhỏ được làm dường như được làm bằng gỗ để dành riêng cho tôi, theo định hướng của tôi. Trong bốn tuần tiếp theo, tôi tiếp tục hòa hợp với hành tinh này, và tôi tiếp tục phát triển trong sự hiểu biết của mình về những điều cơ bản cần thiết để hướng dẫn cho sự tiến hóa của một hành tinh. Thời gian bốn tuần là một tham chiếu thời gian tương đối, bởi vì tôi đã tuôn chảy trên tất cả các cấp độ và tất cả các phần ý thức của hành tinh một cách đồng thời.
Cuối cùng tôi đã bắt đầu nhìn thoáng qua được mục đích của mình; Tôi đã bắt đầu thấy những điều chỉnh tinh tế được thực hiện trong kế hoạch thiêng liêng thông qua các lựa chọn cá nhân và cách đan xen các lựa chọn này thành một tác động sáng chói và rõ ràng sẽ cho phép sự mở rộng có được thông qua sự sáng tạo. Sự cống hiến và tính không ích kỷ luôn được khen thưởng, và phần thưởng này sẽ xuất hiện như là những sự mở ra cho những cấp độ mới. Những sự mở ra mới này sau đó phải được khám phá để hiểu được vì sao sự mở ra này lại có được thông qua sự cống hiến như vậy. Để giải thích điều này và những điểm khác của sự nhận biết (realization) mà tôi đã thực hiện, sau đây là một vài kinh nghiệm của tôi trong phần đào tạo này.
…Hết chương 16.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ