Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Thư mời nhập học của Trường Morya Federation

Trường Morya Federation vừa có thư mời các bạn có nguyện vọng học hỏi về Huyền Linh học tham dự các chương trình của Trường. Thư do GS Michael D. Robbins, Hiệu Trưởng của Trường gởi và chúng tôi xin trích dịch lại ở đây. Năm học thứ 10 sẽ khai giảng trong vài ngày nữa (ngày 21/12/2017).

(Bạn nào đăng ký sớm vẫn kịp học khóa này nhé! Sau ngày 21/12/2017 vẫn nhận thêm đăng ký, nên bạn nào đọc được thì đăng ký sớm nhất có thể) **************************************** THÔNG BÁO Bạn thân mến, đó không phải là lúc để làm sâu sắc thêm kiến thức huyền linh học tinh thần của bạn bằng cách gia nhập Liên Đoàn Morya Federation? Chỉ còn bảy năm và vài tháng nữa  cho đến kỳ Wesak năm 2025, thời điểm mà như Chân sư Tây Tạng đã nói với chúng ta, “rất có thể sẽ thiết lập giai đoạn đầu tiên của sự hiển lộ của Thánh Đoàn” (Externalization of the Hierarchy, trang 530). Chúng ta cũng được bảo cho biết rằng từ ngày đó, và tiếp theo sau, phần mới thứ ba của giáo lý của Chân sư Tây Tạng sẽ ra đời. Nhiệm vụ của…