Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2017

Chúng ta đang Sống trong Thời điểm Quan trọng Nhất của Lịch sử Vũ Trụ

Hình ảnh
Thông Điệp Của Bà Dolores Cannon - Nhà Tâm Linh Học:

Chúng ta đang Sống trong Thời điểm Quan trọng Nhất của Lịch sử Vũ Trụ

[ Trái đất đang trải qua một biến đổi lớn. Lần đầu tiên, toàn bộ hành tinh đang dần chuyển mình vào một tần số rung động mới. Dolores cho biết vũ trụ đang vận hành trong một “chương trình” vĩ đại nhất chưa từng thấy. ]

Phim khai sáng tâm linh : Alaje Pleiadian : Hàn gắn bản thân và xã hội Phần 21

Hình ảnh
...Cách tốt nhất để sử dụng năng lượng thiêng liêng này, là bằng cách sử dụng tình yêu đại đồng trong con tim.
Hành động này có thể làm chuyển biến đời sống trên bình diện cá nhân cũng như trên toàn cầu.
Nó cũng có thể tạo ra ý thức về tình yêu đại đồng trên toàn thế giới và do đó tạo ra một xã hội hòa bình, thông minh.
Đây chính là những gì mà những bậc thầy tâm linh như Jesus, Phật, và hàng ngàn người khác đã nói, nhưng lại bị hiểu lầm.
Tình yêu đại đồng chính là cốt lõi của thái độ thân thiện, sự tôn trọng, chân thành và lòng từ bi
và nó không thể tác thành được với thái độ “đây biết hết” đầy cuồng tín và kiêu ngạo của lý trí vị kỷ...
...