Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2016

Chay và mặn dưới góc nhìn đa chiều - Update 8/11/2017

Hình ảnh
Đợt này gặp nhiều bạn có đề cập và chia sẻ về ăn chay hay ăn mặn, mà mình thấy đang nóng là cuốn sách "ảo vọng ăn chay" được Share trên vi.soft.vn....Và các ảnh dưới đây là 1 số bài viết mình gặp và các phản biện về ăn loại nào....

Seríe Phim khai sáng tâm linh : Luật của mặt trời ; Luật vĩnh cửu, Luật Hoàng Kim

Hình ảnh
Loài người, như những đứa trẻ của Thượng Đế, cũng cần học để sống trong tình yêu và chia sẻ tình yêu đó ,sống trong tình yêu thiêng liêng, điều đó có nghĩa là chia sẻ những gì Thượng Đế đêm lại cho bạn tới những người khác. thay vì giữ lại cho riêng bản thân mình.

Thắp lên ánh sáng của tình yêu trong trái tim người khác và mang lại cho họ hạnh phúc!
Phần 2/2