Thượng Đế nói chuyện ra sao và với ai?

Ta nói chuyện với mọi người và bất kỳ  lúc nào. Vấn đề  chính yếu không phải Ta nói với ai mà chính là ai nghe Ta.

Thấy kỳ lạ, tôi xin Thượng Đế cắt nghĩa thêm.
Thượng Đế nói như sau:

Trước hết, chúng ta cần đổi chữ nói chuyện (talk) thành chữ truyền thông (communicate). Chữ  sau này thích hợp, đầy đủ  ý nghĩa và chính xác hơn. Khi dùng ngôn từ nói chuyện với nhau chúng ta bị thu hẹp bởi giới hạn của ngôn từ. Do đó,  Ta truyền thông cho các con ngoài Ngôn Từ, còn có Tư Tưởng và Xúc Cảm. Xúc  cảm là ngôn từ  của linh hồn. Nếu con muốn biết chân thật về  gì đó hãy coi người cảm xúc ra sao? Phần nhiều khó phát hiện được xúc cảm, đôi khi nhận thức được  xúc cảm còn khó hơn. Thật vậy, sự chân thật cao nhất nằm che kín nơi những xúc  cảm sâu xa nhất. Mánh để  tìm tới xúc cảm đó ta sẽ  cho các con biết nếu các con muốn.Con nói với Thượng Đế con muốn những điều con muốn hơn nữa xin Thượng Đế trả lời đầy đủ và trọn vẹn những câu hỏi của con.

Thượng Đế nói:
Ta  cũng  truyền  thông  bằng  tư  tưởng.  Tư  tưởng  và  xúc  cảm  không  như nhau dù  chúng có thể  xảy ra cùng một lúc. Khi truyền thông bằng tư tưởng ta hay dùng hình  tượng và hình  ảnh. Như vậy tư tưởng là phương tiện hữu hiệu hơn  ngôn  ngữ  trong  truyền  thông.  Cộng  thêm  xúc  cảm  và  tư  tưởng,  ta  cũng dùng kinh nghiệm làm một phương tiện truyền thông hữu hiệu. Sau cùng khi xúc
cảm, tư tưởng và kinh nghiệm  đã tỏ  ra vô hiệu, ta mới dùng ngôn từ. Ngôn từ truyền thông kém nhất vì dễ bị hiểu nhầm và diễn dịch sai lầm.

Tại sao như vậy?
Vì ngôn từ  chỉ  là những âm thanh phát  ra không thể  thay thế  cho những cảm xúc,  tư tưởng và kinh nghiệm được. Ngôn từ  có thể  giúp ta hiểu được điều gì đó. Kinh  nghiệm làm cho ta biết. Tuy nhiên có những điều không thể  kinh nghiệm được nên  ta đã cho các con những phương tiện khác để  biết như Xúc Cảm và Tư Tưởng.

Nhưng thật buồn cười, các con đặt tầm quan trọng lời của Thượng Đế thật cao trong khi tầm quan trọng về Kinh Nghiệm thật thấp.

Đáng lẽ  phải làm ngược lại. Kinh nghiệm và xúc cảm về  một điều tiêu biểu cho cái  mà các con biết về  vật đó theo sự  kiện và theo linh tính. Ngôn từchỉ có thể tìm cách biểu tượng hóa những cái mà các con biết và thường làm sai lạc điều các  con  biết. Các con nên nhớ  tất cả  những Xúc Cảm, Tư Tưởng và Ngôn Từ  không  chỉ  đến từ  ta mà còn đến từ  nhiều nguồn khác nhau nữa. Điều quan trọng và khó  khăn làm sao biết được sự  khác biệt giữa Thông Điệp của Thượng Đế và các dữ kiện đến từ những nguồn khác nhau. Chuyện này thật đơn giản nếu biết áp dụng nguyên tắc căn bản như sau:

Tư Tưởng Cao Cả  nhất, Ngôn Từ  Sáng Sủa nhất, Xúc Cảm Vĩ Đại nhất của các  con  đến từ  Ta. Bất cứ  gì kém hơn đến từ  những nguồn khác. Bây giờ chuyện phân biệt thật dễ dàng: Tư Tưởng Cao Cả nhất bao giờ cũng chứa đựng Vui Sướng. Ngôn Từ Sáng Sủa nhất là những Ngôn Từ chứa đựng Chân Lý. Xúc Cảm Vĩ Đại nhất là Xúc Cảm Tình Yêu. Vui Sướng, Chân Lý, Tình Yêu.

Ba vế này có thể thay thế  cho nhau, sắp xếp trước sau không quan trọng, vế này luôn luôn dẫn dắt tới vế kia.

Thật sự, đã có những hướng dẫn để  phân biệt giữa thông điệp của ta và thông điệp đến từ  nguồn khác. Điều quan trọng: Có chú ý tới thông điệp của ta hay không?  Phần lớn Thông Điệp của ta không được chú ý tới. Một số  Thông Điệp quá tốt đẹp  để  tin là Sự  Thật. Một số  khác có vẻ  quá khó khăn để  theo được. Đa số bị hiểu lầm, phần lớn nhất do không ai nhận. Thông Điệp mạnh mẽ
nhất  là  Kinh  Nghiệm  nhưng  các  con  lại  coi  thường,  đặc  biệt  làm  lơ  Kinh Nghiệm. Thế  giới các con sẽ  không  ở  trong tình trạng hiện tại nếu các con Lưu Ý tới Kinh Nghiệm.

Hậu  quả  của  chuyện  Làm  Lơ  với  Kinh  Nghiệm  là  các  con  lại  sống  lại Kinh Nghiệm lần nữa, lần nữa và lần nữa. Bởi vì Mục Đích của Ta không thể bị cản trở, ý  muốn của Ta không thể  bị  bỏ  lơ. Các con sẽ  nhận được Thông Điệp không sớm thì muộn.

Tuy nhiên, Ta không ép các con, không bao giờ ép vì Ta đã trao ý chí Tự Do cho  các  con trao quyền hành xử  cho các con lựa chọn, và không bao giờ  ta truất quyền đó, không bao giờ.

Như thế, Ta luôn luôn gửi thông điệp đến tận chân Trời góc biển cho các con qua  hàng ngàn năm.Gửi đến khi nào các con nhận được giữ  lại cho bản thân mình.  Những thông điệp của Ta sẽ  đến với các con dưới hàng trăm dạng, vào hàng ngàn lúc qua hàng triệu năm. Chúng không thể bị thất lạc nếu các con thực sự chú tâm.

Các con không thể  lờ  đi khi đã thực sự  nghe chúng. Như vậy sự  truyền thông giữa chúng ta sẽ bắt đầu trong trân trọng. Bởi vì trước kia chỉ có các con nói Ta, cầu nguyện Ta, van xin Ta.

Nay Ta có thể nói lại với các con như Ta đang làm đây.

Nhận xét

 1. hay quá! hay quá! con xin đa tạ Cha

  Trả lờiXóa
 2. Cảm ơn đấng thiên liêng cao cả để con đc tiếp xúc với ngài ngài có thật và hiện diện xung quanh con!

  Trả lờiXóa
 3. Cảm ơn đấng thiên liêng cao cả để con đc tiếp xúc với ngài ngài có thật và hiện diện xung quanh con!

  Trả lờiXóa
 4. Thượng đế truyền thông điệp qua tư tưởng, cảm xúc, tình yêu, kinh nghiệm...Thượng đế hiện diện trong từng tế bào của cơ thể, giúp linh hồn ta tiến hóa về với cội nguồn...

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM