Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2016

Thượng Đế nói chuyện ra sao và với ai?

Ta nói chuyện với mọi người và bất kỳ  lúc nào. Vấn đề  chính yếu không phải Ta nói với ai mà chính là ai nghe Ta.

Thấy kỳ lạ, tôi xin Thượng Đế cắt nghĩa thêm.
Thượng Đế nói như sau:

Trước hết, chúng ta cần đổi chữ nói chuyện (talk) thành chữ truyền thông (communicate). Chữ  sau này thích hợp, đầy đủ  ý nghĩa và chính xác hơn. Khi dùng ngôn từ nói chuyện với nhau chúng ta bị thu hẹp bởi giới hạn của ngôn từ. Do đó,  Ta truyền thông cho các con ngoài Ngôn Từ, còn có Tư Tưởng và Xúc Cảm. Xúc  cảm là ngôn từ  của linh hồn. Nếu con muốn biết chân thật về  gì đó hãy coi người cảm xúc ra sao? Phần nhiều khó phát hiện được xúc cảm, đôi khi nhận thức được  xúc cảm còn khó hơn. Thật vậy, sự chân thật cao nhất nằm che kín nơi những xúc  cảm sâu xa nhất. Mánh để  tìm tới xúc cảm đó ta sẽ  cho các con biết nếu các con muốn.