Khoa học tâm linh 14 - Mặc khải tâm linh từ lời tiên tri núi Andes

...Mặc Khải thứ nhất tiết lộ rằng cuộc sống bạn gắn với một con đường huyền bí.
Nó nói rằng có một thứ gì đó khác, thứ thì đó thần thánh, hoạt động bên dưới mọi việc chúng ta làm.
Nó khuyến khích mỗi người nhìn vào cuộc sống của họ theo một cách mới, xem xét những trải nghiệm ngẫu nhiên một cách nghiêm túc.
Mọi người đang nhận ra rằng những sữ ngẫu nhiên đầy ý nghĩa trong cuộc sống của chẳng phải là ngẫu nhiên, mà là những sự kiện được liên kết

và nó sẽ thúc đẩy bạn tiến bước trên con đường đến với sự thật thần thánh....

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM