Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Cảm nhận khách hàng mua và sử dụng Orgonite Hoàng Kim

Cảm ơn các bạn đã sử dụng sản phẩm và phản hồi lại cho OrgoniteHoangKim biết và tiếp tục cải thiện công nghệ và năng lượng để giúp ích mọi người được nhiều hơn nữa.

*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

7 sự khác biệt giữa Tâm linh và tôn giáo

7 sự khác biệt giữa Tâm linh và tôn giáo

Rất nhiều người lầm tưởng rằng Tâm linh nằm trong Tôn giáo và các hiện tượng huyền bí chưa giải thích được là những biểu hiện siêu nhiên. Thậm chí, một số khác còn cho rằng Tâm linh như là một trường phái, do bởi một phần vì họ thiếu kiến thức, phần khác họ đang bị thao túng bởi nỗi sợ hãi đã mang sẵn trong người.

Nếu chúng ta chịu khó lùi về quá khứ để thử nghiên cứu và tìm hiểu về Tâm linh, chúng ta sẽ cùng có một nhận thức chung rằng thật ra Tâm linh chẳng có gì là huyền bí hay cao siêu và Tâm linh cũng chẳng có liên hệ gì đến các trường phái hay giáo phái nào cả.