Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Series phim hay : Thầy Đỗ Đức Ngọc giảng về Âm Dương Ngũ Hành - 5 tập

Thầy Đỗ Đức Ngọc giảng về Âm Dương Ngũ Hành - Tập 1

 

Thầy Đỗ Đức Ngọc giảng về Âm Dương Ngũ Hành - Tập 2

Ngũ hành biểu hiện dưới dạng hình học thiêng
 

 Thầy Đỗ Đức Ngọc giảng về Âm Dương Ngũ Hành - Tập 3

 

 Thầy Đỗ Đức Ngọc giảng về Âm Dương Ngũ Hành - Tập 4

 

 Thầy Đỗ Đức Ngọc giảng về Âm Dương Ngũ Hành - Tập 5

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét