Khoa học tâm linh 17 : Hình học vũ trụ

Toàn bộ vũ trụ này không gì khác hơn là các khuôn mẫu, vì vậy nếu chúng ta có thể tìm thấy các chương trình đơn giản và tái sáng tạo khối hình đó và mô phỏng lên, chúng ta tin tưởng chúng ta sẽ hiểu được trọn vẹn về vật lý và toàn bộ lịch sử của vũ trụ...

Cảm ơn các bạn đã theo dõi! Hãy Giúp Chúng Tôi Chia Sẻ Loạt Video Khoa Học Tâm Linh này cho cộng đồng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ