Tổng lãnh thiên thần Michael – Chuyển đổi dạng thân thể vật lý thành thân thể tinh thể!


Kênh dẫn qua Méline Portia Lafont

Méline : Tổng lãnh thiên thần Michael, ngài có thể giải thích kỹ lưỡng với tất cả chúng tôi qua cuộc trò chuyện này liên quan tới thân thể ánh sáng, và trên phương diện vật lý điều đó xảy ra như thế nào cùng với sự liên quan tới những điều khác nữa.

AA Michael: Tất nhiên rồi các bạn yêu quý! Với tất cả trái tim và niềm vui của tôi, tôi sẽ giải thích về điều mà bạn yêu cầu. Tôi là một sứ giả của tình yêu và vì vậy tôi ở đây cùng tất cả các bạn hôm nay.Méline : Cảm ơn Ngài. Vì vậy, Ngài sẽ giải thích điều gì cho tôi trong quá trình mỗi tế bào thay đổi từ Carbon vào Silicon hoặc vào trạng thái tinh thể. Ngài có thể giải thích điều này một lần nữa từ khi bắt đầu tới chúng tôi nó đang đang diễn ra như thế nào tại thời điểm này và làm thế nào điều này sẽ tiếp tục, có nghĩa là khi chúng ta đã đạt 100% tinh thể trong các tế bào của chúng tôi? Cảm ơn Ngài rất nhiều, tôi đánh giá cao năng lượng và sự hiện diện của Ngài.

AA Michael: Với niềm vui tới các bạn thân yêu, hãy bắt đầu theo cách dễ dàng ngay từ đầu. Như tất cả các bạn đều biết, thân thể vật lý của bạn đang thay đổi bằng cách đồng hóa và hấp thụ các mật mã Thượng Đế vào trong mỗi tế bào của nó. Mật mã Thượng Đế này đơn giản là ánh sáng và ý thức Christ mà nó kết tinh lại chính nó vào trong hạt nhân các tế bào và nguyên tử của cơ thể vật lý của bạn. Các mã này được hấp thu vào sẽ được thực hiện thông qua việc tự chấp thuận và tình yêu với hoạt động tự động này. Cấu trúc tế bào và thân thể của bạn sẽ thúc đẩy sự chuyển đổi ở mức độ sâu sắc mà sẽ làm cho bạn nhận biết được nền tảng cơ thể mới này là một cấu trúc có nhiều ánh sáng hơn.Đây là nơi mà bạn đang di chuyển qua và hướng tới trong mọi khoảnh khắc hiện tại. Và bạn nên bắt đầu cảm nhận những tác động lên chính bạn ngay lúc này, ở nơi mà bạn nhận ra bạn đang thay đổi một cách sâu sắc nhất! Các quá trình biến đổi đang xảy với bạn là giúp bạn di chuyển qua tất cả điều này để đạt được hiện thân đầy đủ về thân thể ánh sáng. Đó là trình tự các bước nối tiếp nhau mà bạn sẽ cảm nhận thân thể của bạn như đang đặt dưới một áp lực rất lớn do cơ thể cảm xúc và tinh thần của bạn hoạt động mạnh cùng một lúc.

Khi mỗi và mọi tế bào đang trải qua quá trình biến đổi và tích hợp, bạn cũng đang di chuyển qua cánh cổng thăng thiên và quá trình giảm xuống. Một mặt là quá trình thăng thiên diễn ra với nhận thức và trí tuệ cao hơn, mặt khác bạn cũng trải qua quá trình giảm dần hoạt động ở chiều không gian vật lý của trái đất. Và đó là những gì đang diễn ra ở đây vào lúc này.

Méline : Vậy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đã đạt và thể hiện trạng thái này hoặc tần số? Chúng ta trông như thế nào và chúng ta có trở nên vô hình không?

AA Michael: Không, bạn không trở nên vô hình với mắt thường, ít nhất là không phải ngay lập tức. Vẫn chưa và không phải vào thời điểm chúng ta đang nói tới. Tất cả là một sự lựa chọn rung động về những gì bạn làm và những gì bạn nghĩ về bản thân mình. Cách mà bạn thấy bản thân mình như thế nào cũng là cách bạn làm cho người khác thấy bạn theo cách đó. Để trở thành vô hình với mắt thường của người khác thì bạn cần có nhận thức của Thượng Đế trong vinh quang tối đa của nó. Điều này có nghĩa rằng bạn là những gì bạn đang là, và điều đó cũng đã được chấp thuận, nhìn thấy, cảm nhận và hình thành nhận thức ý thức của riêng bạn.


Từ quan điểm trên, làm thế nào để bạn tiếp tục tiến lên và làm thế nào bạn thấy chính mình. Cuối cùng bạn cũng sẽ thấy chính bản thân mình như là người mà bạn là : hiện thân của nhận thức Thượng Đế? Hoặc bạn sẽ thấy chính bản thân mình hiện thân như một sinh mệnh con người dựa trên carbon. Điều đó sẽ dựa trên tri giác, tầm nhìn và ý tưởng về bản thân bạn sẽ phản ánh thực tại mà bạn tham gia vào và là 1 phần trong đó. Theo đó tri giác dựa trên dạng Carbon sẽ thể hiện ra dạng vật lý mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sự thể hiện đầy đủ về “I AM” mà là Thượng Đế tự thân sẽ giúp bạn không còn ở trong hình dạng thân thể Carbon này nữa mà sẽ cho phép bạn tự do trong bất kỳ dạng hay năng lượng nào bạn mong muốn để thành. Đó là trở nên thanh khiết và sự thanh khiết này theo đó trở nên vô hình với mắt thường vì rung động cao của nó.

Chúng ta đang nói ở đây về một lĩnh vực năng lượng mà không nhìn thấy, nhưng nó là hữu hình trong thế giới của cảm xúc và nó cũng là một hình thức của nhận thức.


Vì vậy từ điểm đó sau khi đã đạt được trạng thái đầy đủ của tế bào dựa trên silicon, liên quan tới phương diện vật lý của bạn thì tất cả sẽ là làm thế nào bạn hiện thực hóa điều này thành hình dạng vật lý của bạn: Đó là bạn đã hoàn toàn là nó và mang điều đó vào trong thực tại sinh mệnh của bạn. Bạn theo đó cho phép tất cả lắng đọng xuống như thực tế bên trong tâm trí của riêng bạn. (Người dịch: Sẽ có 1 khoảng thời gian để nhận thức của bạn vật chất hóa năng lượng mà bạn đang nhận thức thành thân thể vật lý của bạn, do đó còn nói nhận thức tạo ra thực tại, tạo ra cơ thể vật lý của bạn, mọi thứ là nhận thức ) . Thân thể của bạn tại thời điểm đó sẽ thực sự rung động ở tâm thức Christ vì các tế bào tinh thể của bạn, lúc này tâm trí và cơ thể của bạn phải thực sự thừa nhận và nhận biết điều này để thực sự neo đậu thực tế này vào trong thực tại của bạn. Có nghĩa bạn không chỉ mang nó xuống mức độ vật lý mà cũng phải sống với thực tại mới đó.

Bạn theo đó có thể bắt đầu tham gia vào các chiều kích và các thế giới khác nhau ở đó tình yêu thương cao hơn mà điều đó cho phép bạn có nhận thức để bắt đầu hoạt động và tham dự đa chiều kích ở tất cả các thời gian.


100% các tế bào Silicon/Tinh thể là tương đương với sự nhận thức rõ ràng ở cấp độ của Thượng Đế , điều đó có nghĩa là tế bào của bạn đang rung động với rung động của tình yêu, do đó bạn sẽ không có bất cứ bệnh tật hay sự đau đớn, khó chịu nào có thể ảnh hưởng tới thân thể của bạn, vì bạn đang trạng thái cao hơn của tự nhận thức và là thể hiện của God.

Bạn sẽ dịch chuyển và tuôn chảy liên tục vào các hình dạng và rung động khác từ thời điểm đó, bạn sẽ trở nên ngày càng tinh tế hơn và thậm chí ở dạng rất thanh khiết trong một lộ trình dài lâu theo cách bạn sáng tạo lên và hình thành chính mình như ước muốn của bạn. Do đó tự chứng ngộ là then chốt và đang đóng một phần rất quan trọng bởi vì nó hình thành theo cách bạn nhìn thấy mình. Cơ thể theo đó sẽ trở thành hình dạng tinh tế hơn ngay từ lúc bạn bắt đầu đi vào dòng chảy nhận thức cao hơn của ý thức Thượng Đế thanh khiết ~ I AM.

Méline: Vậy các mối quan hệ sẽ như thế nào ? Chúng tôi sẽ vẫn có thể tương tác với những người thân yêu khác, những người vẫn chưa thức tỉnh hoặc chúng tôi sẽ vô hình tại một điểm nhất định do sự rung động cao hơn khi chúng tôi bắt đầu phát ra ý thức đó?

AA Michael: Cách bạn nhận biết bản thân vẫn còn rất quan trọng và then chốt trong tất cả điều này. Do đó bạn có thể tiếp tục mối quan hệ với một người đồng loại người không thức tỉnh, nhưng sau đó bạn sẽ tạo thành một mối quan hệ dựa trên khía cạnh tinh thần và cảm xúc, là dạng giao tiếp về cảm xúc. Tất cả thế giới thần tiên là vô hình nhưng mức độ tinh thần và mức độ tình cảm LÀ nhìn thấy được bởi vì tất cả những suy nghĩ về tinh thần là những sáng tạo thanh nhẹ. Sự sáng tạo là kết quả được định hình bên trong một khuôn mẫu. Miễn là bạn tạo các kết nối trên một tinh thần - mức độ và tình cảm cho người bạn, bạn có thể giao tiếp được theo cách đó, ngay cả với những người không thức tỉnh.

Đó là bởi vì bạn tiến triển vào một kết nối thanh khiết dựa trên cảm xúc và được định hình ra bởi các tư tưởng về tinh thần. Theo đó bạn sáng tạo lên chính mình theo cách này trên hành tinh này mà nó được xác định như sự biểu lộ vật lý và khuôn dạng của tình yêu bên trong cấp độ của mật độ. Tất cả các bạn có thể đạt được 100% cấu trúc tế bào tinh thể, rung động với hình thái cao hơn của tình yêu và vẫn có thể nhìn thấy những người không tham gia vào trong thế giới của ánh sáng cao hơn của bạn. Tất cả bởi vì bạn đã tạo nên hình thể của mình một cách có ý thức, vượt lên trên các thế giới khác ngay lúc này và bạn quyết định ở đâu và bằng cách nào hình thái của bạn ở trong một khuôn mẫu rung động nào đó để tương tác với những thế giới khác. Đó là sự lựa chọn.

Chỉ khi bạn vô hình và không có kết nối tình cảm trong mối quan với một người đó, bạn không tham gia vào thế giới tinh thần của họ thì bạn sẽ có thể trở nên vô hình ,như khi bạn đã ở các chiều kích thanh khiết hơn. Ở đây tôi nói xa hơn về các quá trình xảy ra với sự hiểu biết đầy đủ mà nó cần phải được thực hiện trong các giai đoạn, các cấp độ xảy ra với cơ thể để có thể và đối phó với tất cả những ảnh hưởng và thay đổi.


Bạn sẽ thấy chính bản thân mình đang đi qua tất cả các thế giới mà sẽ trở nên dễ dàng hơn theo thời gian. Nhưng bây giờ nó sẽ là thú vị cho tất cả để thấy và trải nghiệm một số trong đó với nhận thức của bạn như Thượng Đế hiện diện trong thân thể này.

Tất cả sẽ xảy đến trong thực tế một khi bạn đã đạt đến trạng thái các tế bào của bạn là 100% tinh thể, bạn sẽ bắt tay vào một cuộc hành trình đó là sự khởi đầu của ý thức Thượng Đế thông qua việc thực hiện vật lý của cái TÔI. Điều này có nghĩa là cơ thể vật lý của bạn sẽ có một sự rung động cao hơn và nguyên sơ hơn đó là tình yêu và sự hợp nhất với toàn thể. Vì vậy theo cách đó bạn vẫn là hữu hình nhưng đang phát triển hướng tới tính bất diệt là sự thanh khiết, và dựa trên điều đó sẽ trở nên vô hình với mắt thường của những người chưa thức tỉnh. Miễn là bạn đang định hình Cơ thể cảm xúc và tinh thần của bạn một cách có ý thức vào hình thể và đang tham gia vào các kết nối với các hình thể khác, bạn sẽ vẫn hữu hình cho tất cả thấy và điều này cho phép bạn giữ kết nối và tương tác với tất cả trên hành tinh Trái đất trong khi bạn đang rung động trong dạng tinh thể ánh sáng này. Do đó đây là những sự lựa chọn của bạn. Và sự lựa chọn sẽ phải có trong sự liên kết với trạng thái sinh mệnh của bạn và ý thức của bạn để có thể làm được như vậy.

Bởi vậy đó cũng chính là con đường để đi cùng nó trên hành trình hợp nhất lại với trạng thái vô hạn của con người, bởi vì cơ thể vật lý của bạn cũng được hình thành nên bởi nhận thức mà bạn có, nhận thức lại bắt đầu từ sự lựa chọn, nó cũng sẽ thay đổi trở lại tới trạng thái nguyên sơ nhất có thể của tình yêu.

Vì vậy bạn không mất kết nối của bạn với những người thân yêu, bạn thực sự vẫn có thể tham gia trong thế giới của họ trong khi họ cũng có trong thực tại của riêng bạn, lúc này đây tất cả sẽ như là sự lựa chọn - mặc dù bạn sẽ ít xuất hiện hơn (bạn có rung động nhiều hơn ý thức thiên chúa và bắt đầu phát triển lên trạng thái vô hình ) hoặc có mặt nhiều hơn và tạo nên bản thân bạn trong thực tại thông qua các cấp độ cảm xúc và tinh thần.


Hầu hết các sinh mệnh Thanh khiết như các Thiên Thần, Chân sư, các vị thần và tất cả những ai mà bạn đề cập tới như thành viên của Vương quốc Thiên Đường hay thế giới ánh sáng thì không có cơ thể cảm xúc. Đặc biệt khi những người không có trải nghiệm về một cuộc sống hữu diệt trong dạng con người trước đó. Do đó để được sinh ra trên cõi giới của tính hai mặt, một cơ thể cảm xúc cần phải được hình thành đầu tiên. Một cơ thể tinh thần đã thực sự là một phần của thực tại của chúng tôi, hơn nữa chúng tôi không có hình dạng từ cõi giới tinh thần của chúng tôi bởi vì hình dạng của các sinh mệnh ở cõi giới thanh tao của chúng tôi được tạo nên từ tư tưởng. Trừ khi chúng tôi lựa chọn như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng giao tiếp thông qua Cơ thể tâm thần của bạn và cách bạn cảm nhận chúng tôi là qua cõi giới tinh thần.

Chúng tôi là những rung động và ý thức của thế giới thanh tao. Trừ khi chúng tôi muốn hiện hình chính chúng tôi trên thế giới thực tại của bạn, chúng tôi ở lại rung động trên cõi giới thiên thần, đó là thế giới mà chúng tôi tồn tại. Đây là sự rung động mà bạn có, nó bắt nguồn tất cả từ bạn và dang di chuyển tiến về phía sau. Bạn chỉ cần tái định hình lại hình dạng và tâm trí tại thời điểm này, hãy tưởng tượng bạn sẽ tiến xa hơn và sâu hơn như thế nào khi bạn thực sự dừng lại để tái định hình hình thể của bạn, thực tại và tâm trí để trở thành vô định hình. Đó chính là bản chất sinh mệnh thực tế của bạn và rốt cục điều này nằm ở ngay phía trước bạn. Nhưng giờ đây chúng ta đặt điều này vào là 1 phần của cuộc hành trình, ở nơi mà bạn đang bắt đầu nhận ra bạn có tất cả phẩm chất của thượng đế bên trong cơ thể vật lý của bạn. Điều này sẽ mang tất cả các tế bào vật lý và các bộ phận của bạn nâng lên trạng thái cao hơn của Ánh Sáng và Tình Yêu.

Đây là sự khởi đầu cho những trải nghiệm thực sự và sự tham gia có liên quan đến thực tế đa chiều.

Từ ngọn lửa vĩnh cửu bên trong bạn, tôi chào đón bạn bằng trái tim.

Tổng lãnh thiên thần Michael.

Nguồn .

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

Ebook Hướng Dẫn Thăng Thiên Toàn Tập – Làm Thế Nào để Đạt Được Thăng Thiên Trong Kiếp Sống Này