Khoa học tâm linh 12 - Lịch sử loài người

Khi xem video này mình rùng mình, nước mắt xúc động, không nghĩ là những sự kiện đã xảy ra 13 ngàn năm trước nó khủng khiếp tới vậy. Các chân sư đã cố gắng rất rất nhiều, cảm ơn tất cả, sự cố gắng to lớn và vĩ đại tới nhường nào, để tất cả có thể cùng làm 1 điều chưa từng xảy ra trong vũ trụ, chưa từng xảy ra...1 bộ phim quá tuyệt vời .
Các bạn LightWorker : Khi xem xong video này các bạn sẽ hiểu thêm sự có mặt của các bạn ở trái đất có một ý nghĩa lớn lao tới nhường nào. Hãy mở rộng nhận thức của cá nhân các bạn để hòa hợp vào mạng lưới nhận thức của trái đất, rồi từ đó nhận thức của các cá nhân khác sẽ nhờ các bạn được mở rộng bởi lưới nhận thức này. Thời gian để đưa trái đất trở về tâm thức Chirts không còn dài.

http://thespiritscience.net/
Spirit Science 12 The Human History Movie


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ