Cuộc đời là sáng tạo chớ không phải là khám phá

Cuộc đời là sáng tạo chớ không phải là khám phá. Các con sống mỗi ngày không phải để khám phá ra coi cuộc đời nắm giữ những bí mật gì mà là sáng tạo ra nó. Mỗi giây phút các con đang sáng tạo ra thực tế các con nhưng có thể các con không biết.

Sau đây là lý do tại sao nó lại như vậy và sự vận chuyển của nó ra sao?

1. Ta đã tạo ra các con theo hình tượng giống như Thượng Đế.

2. Thượng Đế là vị sáng tạo.

3. Các con là 3 thực thể trong 1. Có thể gọi là: Cha, Con và Thánh Linh; Tâm, Thân và Linh Hồn; Siêu ý thức, Ý thức và Tiềm thức.
4. Sáng tạo là một tiến trình xuất phát từ 3 phần này của các con. Phương tiện của sáng tạo là: Tư Tưởng, Lời Nói và Hành Động.

5. Tất cả những sáng tạo bắt đầu với tư tưởng (hãy khởi sự từ Cha). Tất cả những sáng tạo sau đó chuyển qua lời (hãy xin, rồi các con sẽ nhận được, hãy nói rồi mọi sự sẽ được làm cho các con ). Tất cả những sáng tạo được thành tựu trong hành động. (Và Lời sẽ thành da thịt và sống nơi chúng ta).

6. Điều mà các con nghĩ nhưng không bao giờ nói ra, sáng tạo trên một tầm mức. Điều mà các con nghĩ và nói, sáng tạo trên một tầng mức khác. Điều mà các con nghĩ, nói và làm trở thành hiện thực trong thực tế các con.

7. Không thể nào các con có thể nghĩ, nói và làm một điều mà các con không thực sự tin tưởng. Vậy thì tiến trình sáng tạo phải gồm có tin tưởng hay giác (biết). Đó là niềm tin tuyệt đối. Nó vượt qua hy vọng. Đó là biết một chân thực. (Do niềm tin, con sẽ được chữa lành).

Do vậy, phần hành động của sáng tạo luôn luôn bao gồm giác (biết). Đó là mức ánh sáng mấu chốt, một chân thực hoàn toàn, một chấp nhận trọn vẹn gì đó rất thực tế.

8. Địa điểm giác này là một điểm biết ơn có cường độ không thể tưởng tượng nổi. Đó là sự tạ ơn trước và đó có thể là cái chìa khóa huyền diệu nhất trong sáng tạo: Chịu ơn trước về sáng tạo. Sự ban cho là một dĩ nhiên, điều này không những được tha thứ mà còn được khuyến khích. Đó là dấu hiệu chắc chắn nhất của cấp bậc sư. Tất cả các vị Sư đều biết trước là hành động đã hoàn thành rồi.

9. Hãy tán dương và hưởng vui thú về tất cả những gì các con đã tạo ra. Loại bỏ bất kỳ phần nào của sáng tạo là loại bỏ một phần của chính các con. Hãy thừa nhận bất cứ cái gì đang hiện diện ngay bây giờ là một phần sáng tạo của các con, hãy chúc lành cho nó, hãy biết ơn vì nó. Đừng tìm cách buộc tội nó bởi vì như thế cũng như buộc tội chính mình.

10. Nếu có phần nào trong sáng tạo các con không ưa thích, hãy chúc lành cho nó và cứ việc thay đổi nó đi. Sau đó lại chọn tiếp, chọn một thực tế mới. Hãy có một tư tưởng mới. Hãy nói một lời mới. Hãy làm một cách huy hoàng và thế giới sẽ theo các con. Hãy đòi hỏi. Hãy kêu gọi.

Hãy nói: “Ta là đời sống, Ta là Đạo, hãy theo Ta” Đó là cách biểu hiệu  ý muốn của Thượng Đế trên địa cầu cũng như trên trời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

Ebook Hướng Dẫn Thăng Thiên Toàn Tập – Làm Thế Nào để Đạt Được Thăng Thiên Trong Kiếp Sống Này