Video Khoa học tâm linh 22 P2 : Chu kỳ và sóng hình Sin

Các chu kỳ có khắp mọi nơi, cách chúng ta sống tạo ra những chu kỳ. Chúng ta có các chu kỳ sinh học và chu kỳ kỹ thuật, các chu kỳ sinh học tồn tại tự nhiên như là 1 quá trình sáng tạo của sự sống, các chu kỳ sinh học là những cái mà chúng ta tạo ra và áp đặt nó lên trên tất cả các chu kỳ khác như là 1 cách đo lường và thấu hiểu về hiện thực mà chúng ta đang sống.

Thời gian là 1 ví dụ hoàn hảo nó không thực sự tồn tại,bản chất nó không có sự sống, nó chỉ là thứ để đo lường các chu kỳ khác, vì vậy bạn có thể tưởng tượng nó như là 1 công cụ đo lường như là 1 giờ thì cỡ này, 1 buổi thì thế này.
Trong quá khứ, chúng ta có thể nói theo kiểu khác: "Hãy gặp nhau lần nữa vào con trăng thứ 2"....


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM