Series Video Khoa học tâm Linh : Hố Đen , 4 Nguyên Tố, Các Hạt của Chúa

Các hạt của Chúa
...Eistein đã để lại 1 câu nói tuyệt vời và được lưu truyền trong giới khoa học, ông nói rằng khoa học thì phải đơn giản, nó phải là 1 thứ gì đó mọi người có thể hiểu, mọi người ai cũng có thể chế ra những thứ phức tạp, nhưng chỉ có thiên tài mới có thể làm những thứ đơn giản....
4 Nguyên Tố: 
..Qua bức tranh trước, chúng ta đã thấy mức độ tiến hóa tiếp theo có nhiều giá trị hơn, và là những điều chúng ta mong muốn được trải nghiệm.Những gì chúng ta muốn thấy và trải nghiệm, chúng ta bắt đầu chia sẻ và bày tỏ, hành động để hiện thực hóa nó.

Để có được nhiều hơn sự thật về chúng ta, nhiều hơn về tình yêu và tự do của chúng ta.
Đó cũng là bản chất của sự biến đổi như nó đã tạo nên chính nó để làm như vậy và để sáng tạo....

Hố Đen :
...Vũ trụ này là vô cùng rộng lớn và lớn hơn chúng ta rất nhiều và chúng ta chính là một thành phần làm cho nó mở rộng hơn, Không có chúng ta, nó trở nên không đầy đủ, đó là điều thú vị và đáng ngạc nhiên làm sao...


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

Ebook Hướng Dẫn Thăng Thiên Toàn Tập – Làm Thế Nào để Đạt Được Thăng Thiên Trong Kiếp Sống Này