Ebook của Team NewAge : Cách Mạng Rơm - Nông Nghiệp Vô Vi


....Cuốn sách này không chỉ đơn thuần là viết về thực hành nông nghiệp tự nhiên, hàm lượng tri thức chứa đựng bên trong nó vượt ra ngoài khuôn khổ của tiêu đề. Nó là nông nghiệp Vô Vi. Một bước chuyển tiếp tiến tới xã hội tâm linh. Một mảnh ghép trên con đường đưa bạn trở về Nguồn.....

Các cộng đồng tâm linh New Age mà tiền thân của nó là các cộng đồng tự cung tự cấp đang dần hình thành trên toàn thế giới! Với những bước đi đầu tiên tuy khó khăn những đã là một cố gắng lớn lao và đầy dũng cảm của những con người của thời đại mới. Cùng với sự thức tỉnh và nhận thức được mở rộng để cảm nhận được sâu sắc về ý nghĩa thực sự của cuộc sống, trong thâm tâm mỗi người chúng ta biết rằng cuộc sống mà chúng ta đều mong muốn đó là được sống trong niềm vui , hiểu biết , hạnh phúc, tình yêu, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng thế giới 3D đã không còn hỗ trợ chúng ta đạt được điều mà chúng ta mong muốn và nó cũng đang trên đà tan rã.

Trong quá trình chuyển hóa thế giới sang thời đại hoàng kim sẽ đi qua một giai đoạn chuyển tiếp nhằm nâng cao nhận thức và hình thành một nền văn hóa tín ngưỡng mới của hợp tác, đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ , của tình yêu và nguyên lý nhất thể - Tất cả chúng ta là 1 - và đó chính là việc hình thành các cộng đồng giác ngộ tự cung tự cấp. Chúng ta đã có những con người giác ngộ làm nền tảng nhưng cần thêm các hỗ trợ khác về kỹ thuật. Và do đó bộ sách Nông Nghiệp Vô Vi là một sự trợ giúp về kỹ thuật và cả rất nhiều các triết lý thực hành nông nghiệp giác ngộ, hòa hợp và hợp tác cùng thiên nhiên sẽ giúp các thành viên rất nhiều trong việc xây dựng cộng đồng của mình.

Nguồn ebook : Internet.

(Do cuốn ebook này có khiếu nại bản quyển nên ban quản trị không trích dẫn link download . Mọi người có thể tìm trên Internet hoặc mua sách bản cứng do Xanh Shop dịch và xuất bản trên thị trường. Xin cảm ơn)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM