Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Phim Thế giới bên trong - Thế giới bên ngoài - Phần 1 : Akasha

Để đánh thức bản chất thực của con người, người ta phải thức tỉnh mọi bản chất.
Lời của Đức Phật :
"có vô số những loài hữu tình trong vũ trụ
Ta hứa giúp tất cả chúng sinh thức tỉnh.
Những khiếm khuyết của ta là vô tận.
Ta thề vượt qua tất cả những khiếm khuyết.
Dharma có thể không biết.

Ta thề sẽ biết được Dharma.
Con đường thức tỉnh không thể đạt được
Ta thề sẽ đạt được."


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét