Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Phương tiện ánh sáng Merkaba

Merkabah là một khuôn mẫu hình học của năng lượng ánh sáng hình thành xung quanh những linh hồn đang thăng lên tại những giai đoạn khác nhau trong quá trình chuyển đổi thân thể của họ từ thân thể có thể chết dựa trên cấu tạo carbon thành một thân thể bất tử dựa trên cấu tạo silicon...
http://www.trithuchoangkim.com/2014/10/merkabah-phuong-tien-anh-sang.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét