Phải có cái nhìn Khách quan, Lịch sử và Minh triết về Tâm linh


Lịch sử tiến hóa của Nhân loại nói chung, về khoa học, văn hóa, tư tưởng, tôn giáo, triết học…luôn luôn phát triển từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ đơn giản đến phức tạp. Là phát triển dựa trên nền tinh hoa của cái cũ, có bổ sung, làm mới, đôi khi chỉ dùng quan điểm phản biện mà hình thành các trường phái triết học hay tôn giáo khác nhau…

Trong Vũ trụ nói chung, tất cả các bậc tiến hóa và sắp xếp trật tự, đều theo hình xoáy trôn ốc, về tâm, tiến lên hoặc chuyển hóa xuống. Không có bất cứ một mô hình hay loại thể, thể trạng nào mà không bị biến đổi, biến hóa đi. Nhìn từ không gian này vào không gian khác, sẽ là một trường biến ảo, là ngoại cảnh của nội cảnh.Về lịch sử tiến hóa tâm linh của nhân loại, chúng ta đã có những thời đại Thần Thông Vĩ đại, con người thông linh và thông công cùng Thượng đế, là các Đấng rồi hóa linh, phân thân chiết xuống làm các đẳng linh hồn, đến cấp hạ nguyên tử. Vũ trụ này cũng không như bạn đã biết, kể cả sự khai sinh và diệt hóa sau này, cũng như các bạn đã không biết một sự thật vĩ đại có một Linh hồn Tối cao duy nhất sinh ra và làm chủ-Tổng hồn của tất cả mọi linh hồn trong Vũ trụ này. Người khai sinh ra tất cả từ ma quỉ đến mọi đẳng thiên thần, nhân thần, cho đến mọi linh hồn còn đầu thai mà học hỏi để tiến hóa lên cao thành các Thiên thần sáng tạo-Các Đấng Sáng tạo sau này. Bạn là ai nếu không qui về Gốc Một đó? Trước sau gì bạn cũng sẽ phải nhận biết lại.

Về tôn giáo, các bạn chắc đã biết, Phật Giáo khai sinh từ nền tảng của  Balamon giáo và Jaina giáo, với các quan niệm về luân hồi, đầu thai, nghiệp quả, về kiếp. Phật Tổ đã cải tạo nhận thức này trên cơ sở mới hơn về thoát tục và giải thoát bằng cách diệt dục. Chúng ta còn biết rằng Mật Tông là sự kế tục của Balamon khế hợp với Phật Giáo; rồi Cao Đài Giáo là hợp chủng của Tam Giáo đồng nguyên-Ngũ chi hợp nhất; hoặc Thiên Chúa giáo là sự kế tiếp của Do Thái Giáo, cũng như đạo Hồi là sự sửa chữa của Thiên Chúa Giáo…vv và vv…Về nhận thức Vũ trụ-đến nay chưa có tôn giáo nào hợp nhất được các định lý Vũ trụ-khoa học với các định lý tôn giáo. Trước khi Phật Giáo ra đời, Balamon đã có hàng ngàn năm, trước khi Balamon ra đời, loài người đã có gần tỷ năm, tâm linh lúc đó thuộc về cái Đạo nào-ngoài Đạo Trời-Định luật Vũ trụ? Ai đã sinh ra linh hồn Phật Tổ thì đến Phật Tổ cũng không giải thích được-cho Phật Tổ đầu thai qua muôn kiếp-như Ngài đã nói thì chính Phật Tổ cũng không biết được. Các Tầng Trời có các Phạm Thiên Vương. Đại Phạm Thiên Vương cũng chỉ bé hơn Phật, thế ai là Bố của Đại Phạm Thiên Vương? Khổ hồn của Cha chúng ta!

Các bạn có hiểu Chân Lý Tối Thượng là thế nào không và thế nào là Thần-Thánh-Tiên-Phật đạo-mới tiến lên hàng Thiên Đạo? Không có Thiên Đạo-bạn vĩnh viễn chỉ là các đẳng linh hồn cấp thấp ở dạng đơn giản, hiểu biết đơn giản ở các loại khái niệm cũ, nát…

Đọc Thượng đế giảng Chân Lý sẽ hiểu hơn-hoặc ít nhất là tiếp cận Thông điệp của các Đấng Sáng tạo. Bố mẹ khai sinh ra linh hồn bạn là ai? Bạn có biết linh hồn Trái đất này to lớn đến thế nào, để bạn hy vọng đến khi nào bạn sẽ thành một quả cầu khổng lồ đó, thay vì một linh hồn bé nhỏ như cái tóp chanh khi bạn lìa thể xác kia? Khi bạn xuất được cái tóp chanh ấy ra khỏi cái xác thể kia, bạn sẽ thấy ai TO HƠN PHẬT, AI TO HƠN CHÚA, AI SINH RA CHÚA PHẬT. AI ĐÃ SINH RA BẠN, TỔNG HỒN CỦA BẠN LÀ AI VÀ BẠN NẰM TRONG CÁI NÔI-VÒNG TAY-QUẢN TRỊ MUÔN NĂM CỦA AI TRONG KHU VỰC VŨ TRỤ NÀY…Lúc đó, có tiếc một kiếp cũng đã muộn. Ai đã khai sinh ra các vì sao, các Thiên Hà; các Tổng Thiên thần là ai, có bé hay lớn hơn Phật? Thời đại tâm linh vĩ đại, ánh sáng Vĩ đại mới đang đến, nếu bạn có muốn trở lại trái đất này một lần tiếp theo nữa sẽ khó-không bao giờ nữa…nếu bạn không biết công nhận cái gì đã làm cho Phật Tổ của bạn đi đầu thai trên cao kia, chứ không trở lại làm người-tức thoát luân hồi rồi. Bạn biết Vũ trụ này có luân hồi không?

Hãy học và học. Thời gian của bạn đâu có nhiều ở Trái đất này, trong khi chính linh hồn bạn đã có hàng tỷ tuổi…
Bạn cứ mạo báng cái mới, nếu bạn biết rằng cái mới sinh ra, luôn bị cái cũ chống lại, bị cái lạc hậu bảo thủ chống lại. Bạn cũng nên biết rằng khi xưa Phật Tổ khai giáo, đã bị coi là tà đạo-ngay cả bây giờ Balamon giáo cũng coi Phật giáo là tà đạo; rồi đạo Thiên chúa thế nào, rồi các tôn giáo khác. Bạn cũng phải lưu ý xem, các tôn giáo muốn tiến lên hàng ĐẠI ĐẠO phải hội đủ yếu tố gì-tức là nói về NGUYÊN LÝ VŨ TRỤ MUÔN ĐỜI-chứ không phải là có 2000 năm, hoặc 2500 năm nhận thức-trong khi đôi khi nhận thức lại cái cũ cách đây hàng trăm ngàn năm, hàng chục ngàn năm-đã khiến nhân loại và các giới khoa học của bạn bở hơi tai, mất hàng núi giấy tờ không giải thích nổi một hiện tượng cỏn con của tâm linh…

Cái cần là tiến hóa của một linh hồn đã được-đầu thai lại trên Trái đất này để tiến về CỘI NGUỒN VĨ ĐẠI. Trong khi sự lựa chọn của các linh hồn là tự do và tiến hóa của họ phần nhiều xuất phát từ hiểu biết, vì các bạn biết hiểu biết-nhận thức là thuộc phạm trù tinh thần-nhưng tinh thần thuộc về vật chất. Cái này có vẻ khó hiểu-nhưng khi bạn có nhãn huệ, bạn phóng một luồng tư tưởng ra-nó sẽ tồn tại hình tư tưởng trong Vũ trụ hàng…tỷ năm-thậm chí sẽ trở thành tương lai của chính bạn-đó còn gọi nôm na là một phần của NGHIỆP-cái mà Phật Giáo không được giải thích rõ ràng. Các bạn cũng biết rằng: Tâm là Vật, rồi Tâm tạo nên Vật. Điều này bạn phải học lại vật lý rồi qua các khoa Huyền môn học cả đời để có huệ nhãn-tức thần thông rồi mới hiểu. Thần thông không là cái gì, nhưng thần thông đã có của nhân loại này hàng chục ngàn năm trước trước khi Phật Tổ ra đời. Cái mà đôi khi bạn coi thường là cái mà buổi sáng khi Phật Tổ đắc đạo-chính là lúc Ngài mở huệ nhãn và soi cả nhân gian, các cảnh…rồi cái mà Phật Tổ đã chứng sau này. Rồi cái mà đã giúp Ngài nhìn thấy Đấng Đại Phạm hóa xuống bé tý quì xuống chân Ngài, mong Ngài truyền đạo….Thần thông không là gì nếu nó sa vào đường ác, nhưng nó là phương tiện không thể không có trên đường tiến hóa của bạn trong lúc bạn đang còn xác trần để bạn nhận thức được ĐỊNH LÝ-NGUYÊN LÝ VŨ TRỤ-TỨC GỌI LÀ CHÂN LÝ TỐI CAO. Bạn đã nhận thức đúng dù một phần về GỐC CỘI CUỐI CÙNG CHƯA? LINH HỒN THOÁT LUÂN HỒI RỒI THÌ ĐI LÀM GÌ? Bạn có biết không? Hãy học!

Các bạn nghĩ thế nào, thì vật chất thuộc về các bạn ở tầng thứ đó. Rồi các bạn phải biết rằng: Trong thời đại mới, đọc kinh và cầu nguyện sẽ không bao giờ nữa làm cho các bạn tiến hóa lên cao-khi các bạn cầu đạo bên ngoài chính bạn. Trong bạn có một CHÂN NHƯ. Một CHÚA TỰ THÂN, PHẬT TẠI TÂM. CHÂN NHƯ là cái gì sau này bạn cứ tu theo Phật Giáo Vĩ đại, bạn sẽ hiểu, nhưng bạn muốn về với GIA ĐÌNH NGUYÊN THỦY, bạn sẽ phải học lại.

Ở đây chúng tôi chưa muốn đề cập đến các giá trị cũng như những khống chế, gieo rắc của các tập đoàn, các hệ thống người ngoài hành tinh đã lãnh đạo nhân loại cả vạn vạn năm nay, trong đó có tôn giáo của họ. Bạn tu cao, học thấu, sẽ biết một điều rằng, một cách hết sức nhạy cảm, chúng ta đã cố gắng thoát thai từ những nhận thức đơn giản-cao nhất là ĐẠI GIÁC TIẾN LÊN TOÀN GIÁC, TỪ ẤU TRĨ MÊ MUỘI-CÓ TÍNH CHẤT THUẦN TÚY TÂM LINH GÓC ĐỘ, LÊN NHẬN THỨC HOÀN BỊ-TỪ CÁC NIỀM TIN TÔN GIÁO SAI LẦM ĐẾN SỰ THỐNG NHẤT KHOA HỌC VỚI TÂM LINH, GIỮA TRIẾT HỌC NÓI CHUNG VỚI  KHOA HỌC VŨ TRỤ. GIỮA TỰ DO TRẢI NGHIỆM VÀ MỞ RỘNG NHẬN THỨC VỚI VIỆC O BẾ CÁC KIẾN THỨC ĐỂ KHÔNG THỂ TIẾN LÊN CAO TRONG TIẾN HÓA NHÂN LOẠI.

Các bạn không nên bó buộc mình câu thúc vào bất cứ điều gì-trừ điều ác. Khi các bạn hiểu Thượng đế cực ác-cực thiện-cực thanh-cực trọc-cực tịnh-cực động-là lúc các bạn hiểu biết được Chân Lý Cuối cùng Tối cao. Nó không nằm ngoài cái gọi là ĐẠO TRỜI-HAY THIÊN ĐẠO. ĐÓ LÀ NGUYÊN LÝ MUÔN ĐỜI. CHỈ KHÁC, BẠN HÃY LẮP GHÉP VŨ TRỤ NÀY VỚI MỘT LINH HỒN TỐI CAO VÀ CHỈ ĐẠO LÀM RA TẤT CẢ.

Nhưng làm cách nào mà một vị Thần Thánh Vĩ đại có thể tạo ra một Vũ trụ hay một Thiên hà…trở xuống, hoặc có thể ĐẨY TRÁI ĐẤT này sang một KHÔNG THỜI GIAN VÀ MỘT CUNG kịch bản khác… thì các bạn phải học đến….muôn năm sau-dù biết lý thuyết cũng phải học đến cấp siêu phàm. Đắc THIÊN ĐẠO TỐI CAO-một Đấng Tiến hóa có thể làm cho bạn thấy được điều đó…

Các bạn còn một nhận thức nữa, là tự hỏi: Làm cách nào để đưa nhân loại tiến lên ánh sáng-thời đại toàn trị của tâm linh, của các Đấng Lâm Phàm quản trị muôn năm trong các cõi sắp tới. Cách xây dựng thế giới này có làm bạn e ngại khi các bạn sẽ phải lọc bỏ tất cả các tham lam vị kỷ cá nhân để tiến lên một đời sống ĐẠI ĐỒNG THẾ GIỚI TRONG TƯƠNG LAI. Đó là kịch bản không có bất cứ kẻ nào cưỡng lại được trong thời đại sắp tới-khi mà quyền lực tâm linh sẽ quyết định ngay cả sự trở lại của một linh hồn muốn đầu thai lại trên Trái đất THIÊN ĐƯỜNG MỚI NÀY.

Chúng ta phải học hỏi, TU TÂM, chứ không tu hình tướng. Tìm Thượng đế ngay trong linh hồn mình-chứ không tìm Thượng đế trên cao. Khi mà các bạn biết linh hồn thuộc một lượng vật chất siêu đẳng, cấu tạo bởi các Hạt-hạ nguyên tử-tức là các hạt nguyên tử siêu nhỏ-dưới cả các hạ nguyên tử đã biết, có bán nguyên bằng KHÔNG-cực tinh, cực bền chắc, cực nặng và từ nguyên khối tách ra và tồn tại trong các chiều kích theo Nguyên lý Dây, chúng tách ra nhưng vẫn liên hệ với Tổng Nguyên Năng-tức Tổng Hồn của chúng. Khi xuất hồn ở mức tinh túy nhất-các bạn đã hòa nhập với Thượng đế. Bất cứ lúc nào cũng về được nơi cao nhất-nếu phát nguyện và biết đường về. Thần thông đã là một phương tiện duy nhất giúp bạn tiến hóa-nó phát từ Tâm-Tức Trung cung của bạn về đến Trung cung Vũ trụ-Nơi có Cha của Bạn-Thượng đế vĩ đại. Tuy nhiên bạn phải đi xuyên qua các cảnh giới-đó là trường mật độ vật chất-nếu bạn không đủ lực và trình độ tiến hóa, bạn sẽ dừng ở đó một cách tạm thời. Tổng hồn của bạn là các Đấng Thượng đế nhỏ-trong MỘT THƯỢNG ĐẾ TOÀN BỊ DUY NHẤT.

Tư tưởng của các bạn do nhận thức mà có sẽ tạo ra các màng chắn vô hình nhưng cực kỳ rắn chắc, sẽ là rào cản các bạn tiến lên cao, nếu bạn muốn tiến hóa lên cao mãi mãi, thì phải trải nghiệm và mở rộng nhận thức mãi mãi, và quan trọng hơn là phải biết đứng-hoặc tạm đứng tách ra bên lề đường để lặng lẽ quan sát tất cả-trong đó chính cả con người của bạn-tức bạn xuất ý thức để biết chính mình là ai. Cái đó có vẻ khó khăn đấy, nhưng không khó lắm, khi bạn tĩnh tâm và nhìn mọi sự trên một tâm trung dung, một tầm cao đủ bạn suy nghĩ về các điều cần trải nghiệm.

Chúng tôi nhìn thấy các bạn từ trên rất rất cao và cũng rất rất gần, luôn hỗ trợ các bạn.
Chúc tiến hóa!

Nguồn : http://astamlinh.blogspot.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

Ebook Hướng Dẫn Thăng Thiên Toàn Tập – Làm Thế Nào để Đạt Được Thăng Thiên Trong Kiếp Sống Này