Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

LUYỆN KHÍ CÔNG YOGA CAO CẤP - GIÁC NGỘ CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG

LUYỆN KHÍ CÔNG YOGA CAO CẤP - GIÁC NGỘ CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG

Đây là sản phẩm trí tuệ về khoa học hiện đại- trong đó có khoa học tâm linh cao cấp và khoa học xã hội nhân văn cao cấp.
Lý thuyết mới nhất về khoa học tâm linh sẽ trang bị cho các bạn nhận thức chân chính, đúng đắn,
khoa học về các vấn đề bí hiểm nhất, các câu hỏi lớn muôn năm nay!
Xin mời các bạn học-theo học cho tốt, tự cứu mình, độ mình và độ cho người khác bằng nhận thức và tiến hóa chân chính!
http://astamlinh.blogspot.com/2014/09/luyen-khi-cong-yoga-cao-cap-khai-mo-con.html
hoặc download ở đây:
https://www.slideshare.net/KosmicLight1/luyen-khi-cong-cao-cap-giac-ngo-chan-ly-vu-tru
Tham gia cộng đồng Ánh Sáng Việt: https://www.facebook.com/groups/anhsangviet
Các bạn có thể liên hệ để hướng dẫn tu học: thienlinhviet@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét