Lịch sử của hành tinh trái đất : ADN - Người "ngoài" hành tinh và Tiến Hóa Linh Hồn -P2

Xin chào. Chúng tôi là những Đấng Sáng Tạo, rất hạnh phúc được soi sáng con đường thức tỉnh của các bạn. Hôm qua chúng ta đã bắt đầu thảo luận về lịch sử thực sự trên hành tinh của các bạn, Nhưng chúng tôi sẽ không đi quá xa  - chỉ từ khi dạng người vượn bắt đầu được phân bố ở khắp nơi trong Vũ Trụ. Dạng sống này các bạn đã  biết khá rõ, với tay, chân, mình, đầu, vv…, là kết quả của các thí nghiệm và nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trong một thời gian dài  -  khoảng 900 triệu năm trước trên Trái Đất của các bạn. Trong thời gian đó, tất cả các dạng sống kỳ lạ đã được tạo ra bằng cách biến đổi kết cấu chuỗi DNA. Phần lớn các dạng động vật mà các bạn đã quen thuộc là sản phẩm phụ của các nghiên cứu này.


Tha lỗi cho chúng tôi nhưng chúng ta phải quay lại một chút. Đây là một vấn đề vô cùng rộng lớn đối với phần lớn các bạn và chúng tôi không muốn bỏ sót một thứ  gì.  Sự  sống  tồn  tại  trong  nhiều  dạng,  một  trong  số  chúng  các  bạn  sẽ  không nhận  thấy  ngay  cả  khi  nó  đứng  trước  mặt  các  bạn.  Có  các  dạng  sống  dựa  trên carbon,  các  dạng  sống  dựa  trên  silicon,  và  thậm  chí  là  các  dạng  sống  dựa  trên lithium. Đây là các sinh mệnh hữu hình với trí tuệ và hiểu biết sơ đẳng về sự tồn tại của họ và về tình yêu của Đấng Tạo Hóa.


Tất cả các dạng sống bắt đầu từ các trạng thái đơn giản nhất. Như chúng tôi đã đề cập tóm tắt trong phần 1, thậm chí hydrogen  cũng có một mức tư tưởng. Đấng Sáng Tạo, trong dạng của chúng tôi, bắt đầu thí nghiệm với những dạng sống khác nhau. Chúng tôi thấy chúng tôi có thể bắt được tư tưởng sơ khai của nguyên tố hydrogen, hoặc một nguyên tố kim loại nặng hơn, và biến đổi cấu trúc của nguyên tử, vì vậy có thể tạo ra các dạng sống mới và khác nhau. Tất cả các dạng sống mà chúng tôi đã tạo ra đều có khuynh hướng trở nên có tổ chức hơn và phức tạp hơn theo thời gian, dần dần tăng trưởng trong sự tự hiểu biết chính mình. Sự tiến hóa tự nhiên của các dạng sống theo cái mà các bạn gọi là mô hình tiến hóa Darwin.

Tất cả các thí nghiệm của chúng tôi và của những nhóm khác giống chúng tôi, đã được thực hiện bằng việc biến đổi hay ngắt quãng các giai đoạn với sự tăng trưởng mãnh liệt và sửa đổi dạng và cấu trúc. Các nhà koa học của các bạn không thể hiểu được tại sao lại có nhiều sự biến đổi và sửa chữa trong các tổ chức sống như thế. Chúng tôi đang đưa ra một lời giải thích.

Khi các dạng sống bắt đầu tiến hóa từ mật độ đầu tiên lên đến các giai đoạn khoáng vật và thực vật, rồi cuối cùng lên đến mức độ phức tạp và hiểu biết của động vật, khi đó nó có thể trở nên một thực thể để các linh hồn ở mật độ cao hơn hiện hình một cách trực tiếp vào nhục thân của các dạng sống này. Đây là phần rất khó hiểu cho hầu hết các bạn, nhưng nó diễn ra khi một mảnh nhỏ của bản thân
bạn (tư tưởng của động vật) được hợp nhất với phần lớn hơn của bạn (tư tưởng 7D của bạn). Để hiện hình vào một dạng động vật, phần nhỏ bé (tư tưởng của động vật) phải hợp nhất với phần  lớn hơn (tư tưởng của linh hồn hiện hình).   Sự hít vào của Vũ Trụ kéo theo sự hợp nhất và đồng hóa của những mảnh hồn vào phần lớn hơn và khối kết nối lớn hơn của tư tưởng. Sự hiện hình là một cách mà quá trình này được trọn vẹn. Đỉnh cao của quá trình tiến hóa này là dạng người vượn.


Dạng người vượn này như các bạn đã biết được thiết kế ban đầu có khả năng trải nghiệm 7 chiều không gian khác nhau một cách đồng thời. Nó có khả năng ngồi, đứng, đi, chạy và dịch chuyển tức thời bản thân từ vị trí này sang vị trí khác. Tất cả những điều đó là những trải nghiệm có giá trị của thân thể vật lý và thể ete, đối  với  thân  thể  này  mà  các  bạn  thừa  hưởng  là  gần  như  được  vật  lý  hóa  trong quang cảnh nó có thể tự trở nên trong suốt và lỏng, hay nó có thể đặc lại như các bạn đang trải nghiệm hiện nay. Thân thể này đã được thiết kế đặc biệt để làm việc trong mọi điều kiện trọng lực và trường điện từ của các hành tinh đang quay, và mật độ của nó có thể chuyển đổi bằng ý chí từ mức độ 1 đến mức độ 7.

Trong giai đoạn thí nghiệm  900 triệu năm, có rất  nhiều dạng sống kỳ lạ và ngoại lai đi lại trên hành tinh của các bạn. Các bạn đã quen thuộc với một trong số chúng, như những con khủng long. Những dạng DNA này được tạo ra như những sản phẩm phụ trong các thí nghiệm của chúng tôi, và  thí nghiệm  của các nhóm khác mà đã làm việc với chúng tôi. Có một thời kỳ được biết trong truyền thuyết của các bạn là lục địa Pan. Nền văn minh này tồn tại gần thời điểm bắt đầu của chu kỳ 100 triệu năm, mà ngẫu nhiên chiếm khoảng một nửa của thời gian mà Mặt Trời của các bạn quay được một vòng xung quanh Đại Mặt Trời Trung Tâm nằm giữa Thiên Hà.

Những con khủng long từng sống tại một thời điểm trên Trái Đất

Trong thời gian của lục địa Pan, hay Pangaea, như đôi lúc vẫn được gọi, thí nghiệm DNA của chúng  tôi vẫn tiếp diễn, và không có sự bảo vệ trong “phòng thí nghiệm Trái Đất”. Điều này có nghĩa là những dạng sống khác nhau có thể giao phối và tạo ra dạng pha trộn kỳ lạ nói chung là các dạng lai. Các bạn có lẽ đã quen thuộc với loài ngựa có cánh (Pegasus) và quái vật đầu người mình ngựa (Centaur) và những tạo vật nửa người nửa ngựa hay nửa ngựa nửa Thiên Thần. Có rất nhiều những tạo vật kỳ lạ lang thang trên hành tinh của các bạn, tất cả là sản phẩm của thí nghiệm về gene và lai tạo giữa các loài khác nhau.

Nhúng vào mã gene của tất cả các dạng sống là kế hoạch tiến hóa của Đấng Tạo Hóa, điều này được biết đến như là chu kỳ hít vào của Tạo Hóa. Sự hít vào của Tạo Hóa đề ra để phù hợp với luật của Vũ Trụ về tăng trưởng sự thông minh và sự tự hiểu biết chính  mình. Tất cả các dạng sống trong quá trình hít vào đều có một bản kế hoạch cho sự đề cao theo sự tiến hóa mang hình xoáy trôn ốc, và khi
các dạng sống kỳ lạ của lục địa Pan bắt đầu hiểu biết, họ phát triển các tầm mức khác nhau của sự đánh giá và sáng suốt, thông qua những khả năng tinh thần và tình cảm khác nhau. Họ bắt đầu hiểu biết về Đấng Sáng Tạo của họ, và họ cũng bắt đầu trở nên hiểu biết rằng họ chính là tinh thần được nhúng trong các các thân thể vật lý và ete khác nhau. Khi là các tia sáng của nguồn năng lượng không phân chia, họ cảm thấy một niềm khát khao mãnh liệt được trở lại cội nguồn đó. Họ bắt đầu nhận ra rằng một phần của nguồn đó đã phân chia từ sự bao la của ánh sáng và tình yêu, và tiến ra bên ngoài để trải nghiệm hiện thân. Đây là ngụ  ý liên quan đến sự hiểu biết về những điều tốt đẹp và những điều xấu xa trong các lời dạy tôn giáo của họ.

Người cá - một tạo vật được sinh ra từ sự lai tạo trong quá khứ

Các dạng sống này được trao cho một thế giới sáng tạo trong đó họ được học cách  để  trở  thành  các  Đấng  Sáng  Tạo  theo  cách  của  bản  thân  họ.  Thế  giới  này được biết đến như là chiều thứ 4, hoặc là thế giới của những ý nghĩ, sự hiểu biết và sự tưởng tượng. Trong bản kế hoạch của tất cả các dạng sống là khao khát sáng tạo giống như Đấng Tạo Hóa, cũng như mỗi đứa trẻ được sinh ra như là tiềm năng, hy vọng và khao khát của cha mẹ chúng. Tất cả những tia sáng Thần Thánh, khi nó
trải nghiệm các hình thể và thân thể  vật lý  khác nhau, cũng đang  khao khát trở thành Đấng Tạo Hóa.

Đấng Tạo Hóa đã ra một  quyết định, rất lâu trước đây, là không đặt một giới hạn nào trong Sự Sáng Tạo của những đứa con non nớt của Ngài. Luật này được gọi là “Tự do ý chí”, và luật này chính là nguồn gốc của tất cả những đau đớn và khổ cực trên hành tinh của các bạn và trên vô  số các hành tinh khác. Đấng Tạo Hóa trao cho mỗi người trong các bạn khả năng sáng tạo không giống kế hoạch
hoàn hảo. Trong bức tranh của các bạn ở chiều thứ 4, các bạn có thể vẽ mọi thứ mà bạn mong muốn, từ những thứ đáng yêu nhất cho đến những thứ kỳ cục nhất. Đấng Tạo Hóa muốn trải nghiệm tất cả những ý tưởng có thể tưởng tượng được và ngắm chúng thể hiện trong bức tranh của sự tưởng tượng. Và như vậy nhiều dạng sống non nớt của Đấng Tạo Hóa đã thí nghiệm với chính DNA của bản thân họ cho tới điểm sáng  tạo không còn là ngẫu nhiên nữa, các tạo vật trở nên dị hình và xoắn vào nhau cùng với các quá trình tâm trí cũng xoắn vào nhau tương tự như vậy.

Rất nhiều Tia Sáng Thần Thánh (hay còn gọi là linh hồn)  -  những người đã hành trình tới các thế giới chưa được thăm dò đó trở nên bị mê hoặc bởi những tạo vật của chính họ  mà quên đi  mất họ chính là những sinh  mệnh  ở  mật độ 7 của Đấng Tạo Hóa -  của ánh sáng và tình yêu thương. Khi họ trở nên càng ngày càng chìm đắm vào các mật độ thấp hơn, họ càng trở nên đồng nhất với những thế giới vật lý và ete. Điều này  liên  quan đến những lời dạy  trong tôn giáo của các bạn được hiểu như là “Sự trượt xuống từ Thiên Đàng” hay “lỗi lầm nguyên thủy”. Một sự tương đồng như vậy phổ biến trên Trái Đất của các bạn hiện nay là khi bạn xem phim trong rạp. Khi bạn mê đắm vào nội dung bộ phim, bạn quên mất thế giới bên ngoài cho đến khi bộ phim kết thúc, và khi đó bạn bị ngơ ngẩn, mụ mẫm và xáo trộn, ra ngoài rạp chiếu phim, dần dần mới hòa nhập lại với thực tại mà bạn đã để lại hai giờ trước đó. Tuy nhiên, trong trường hợp “trượt xuống” của các bạn, hai giờ đó là hơn 100 triệu năm.

Vì vậy, các bạn thân mến, ở đây chúng tôi nêu ra hai quá trình. Thứ nhất là quá trình tiến hóa từ một tia sáng nhỏ Thần Thánh mà bắt đầu như một tạo vật vô tri giác ở mật độ đầu tiên và dần dần tiến hóa lên các mức độ phức tạp hơn của cấu hình gene, cuối cùng trở về được với Đấng Tạo Hóa. Cùng lúc đó, chúng ta có quá trình thoái hóa, trong đó những linh hồn phân tách ra từ Đấng Tạo Hóa như những sinh mệnh ánh sáng ở mật độ 12 và dần dần hạ thấp rung động của họ xuống đến mật độ 7, khi đó họ lấy hình dạng của những sinh mệnh phát sáng. Đó là thời điểm mà  họ  phân  tách  hơn  nữa  thông  qua  quá  trình  hiện  hình,  đến  khi  họ  có  thể  trải nghiệm được tất cả các tầng thứ của sự tiến hóa, từ một hạt cát cho đến nguồn gốc mà từ đó họ đến.

Trong phần tiếp theo của cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ khảo sát quá trình tiến hóa và thoái hóa quấn vào nhau như thế nào và những linh hồn có tự do ý chí có khả năng tiến nhập vào các tầng thứ hay chiều kích của Sự Sáng Tạo và trải nghiệm tầng thứ đó hay các tầng thứ đó ra sao. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục với lịch sử của Trái Đất, khảo sát các nền văn minh mà đã xuất hiện rồi tàn lụi trên hành 
tinh của các bạn theo thời gian như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ khám phá các chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau mà đã xuất hiện, xâm chiếm và ảnh hưởng đến các dạng sống đang tiến hóa trên Trái Đất.

Link ebook : http://www.mediafire.com/view/rm391198kavmh3d/THONG_DIEP_TU_CAC_DANG_SANG_TAO.pdf

Ebook rất có giá trị tiếp theo là thông điệp từ những người anh em trong lòng đất, những anh em thuộc về nền văn minh thứ 4 trên trái đất , họ đã sống trong lòng trái đất sau "sự kiện thảm họa" của thời kỳ Atlantic... Và thời điểm này 2 nền văn minh cần hợp nhất để tiến về thời đại hoàng kim .

http://www.mediafire.com/view/r55hg5q91r6v1dj/THONG_DIEP_TU_NHUNG_NGUOI_ANH_EM_TRONG_LONG_DAT.pdf
http://www.mediafire.com/view/px9i49s45544p5s/Trái_Đất_Rỗng.pdf

Link các phần tiếp theo :
P1 : http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi.html
P2 : http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-trai-at-theo-cac-ang-sang-tao.html
P3 :http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_15.html
P4 : http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_14.html
P5:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_45.html
P6:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_65.html
P7:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-trai-at-theo-cac-ang-sang-tao_93.html
P8:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-trai-at-theo-cac-ang-sang-tao_15.html
P9:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_95.html
P10:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_35.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM