Lịch sử của hành tinh trái đất : ADN - Người "ngoài" hành tinh và Tiến Hóa Linh Hồn -P6

Các bạn yêu dấu, chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, đến với các bạn trong ánh sáng và tình yêu thương vô hạn của Thượng Đế. Cuộc thảo luận hôm nay bắt đầu ở một tầm mức mới của thông tin mà đến với một sự từ bỏ. Những nội dung được đưa ra trong cuộc thảo luận này và những thứ tiếp theo được dựa trên những thông tin mà đã bị che dấu rất nặng nề bởi những năng lực và tác động nào đó mà đã kiểm soát hành tinh của các bạn trong một thời gian rất lâu dài. Đó là mục đích của chúng tôi để phát lộ những thông tin mà đã bị che dấu và trình bày chúng một cách rõ ràng và chính xác nhất có thể. Chúng tôi không biết bất kỳ một linh hồn nào trên Trái Đất đã phổ biến thông tin này trong quá khứ với độ chính xác 100%. Đó là do sự khó khăn trong việc chiết xuất những thông tin từ dữ liệu Akashic.

Mặc dù tất cả các thông tin trong Vũ Trụ là tự do cho bất kỳ ai chân thành yêu cầu nó, chỉ có những linh hồn mà không còn trong vòng ảnh hưởng bởi hội đồng Rigel và hội đồng Draconis là thành công trong việc lấy những thông tin đó xuyên qua hệ thống sai lệch đã được đặt trong trường ether xung quanh Trái Đất.
Trong một số những tài liệu của các người nhận thông điệp, sự sai lệch ether này được xem như các rào cản tần số. Cho đến tận gần đây chúng tôi vẫn còn chưa được cho phép bởi Thượng Đế để sửa chữa sự sai lệch trường ether này. Chỉ đến khoảng năm 1950 A.D theo thời gian của các bạn mà sự can thiệp Thần Thánh đã bao gồm cả việc dỡ bỏ trường ether sai lệch trên phạm vi hành tinh của các bạn.


Trong các phần thảo luận sau chúng ta sẽ khảo sát các mức độ của sự che chắn đã được đặt trên hành tinh Trái Đất và lý do của các màn chắn này. Một số màn chắn là hiện tượng xuất hiện tự nhiên liên quan đến sự hạ rung động của những linh hồn ở mật độ 7 khi trải nghiệm thực tại ở mật độ 3. Những cái khác đã được đặt một cách chủ ý của các nhóm nhân từ nhằm chống lại cái gọi là “những thế lực đen tối” thu được quá nhiều năng lực và do đó sẽ vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn đang thăng lên. Những màn chắn khác được đặt chủ ý bởi cái gọi là “những thế lực đen tối” nhằm chống lại các linh hồn đang thăng lên mà qua đó họ sẽ nhận được những năng lực để loại bỏ và kết thúc sự dính líu đến Trái Đất của những người Orion, Draconis và Sirius.

Do bởi hình như không có linh hồn nào trên Trái Đất mà đã thu thập được tất cả thông tin đầy đủ, chúng tôi khuyến cáo là người nhận thông điệp này cũng có thể không có được tất cả các thông tin. Sal Rachele và các Đấng Sáng Tạo không đảm bảo một sự chính xác hoàn toàn cho tất cả các thông tin được đưa ra ở đây. Chúng tôi đề nghị một sự sáng suốt tối đa khi xem xét bất kỳ thông tin nào và khuyến khích các bạn nên thận trọng với bất kỳ thông tin nào mà công bố là chính xác 100%. Để nói rằng, chúng ta cần đặt một số nền tảng cho những điều sẽ được thảo luận.

Cuộc phản loạn của Lucifer đã được nói đến trong một số tài liệu tôn giáo của các bạn, bao gồm cả một cuốn sách mà được coi là khá nhất theo hiểu biết của chúng tôi là “Urantia" đã được mang đến Trái Đất bởi hội đồng Andromeda. Những thông tin chứa đựng trong cuốn sách được đưa ra bởi một số thực thể trong hội đồng Andromeda - những người đã cố gắng truy cập trường dữ liệu Akashic trong khoảng thời gian 10 triệu năm trước công nguyên cho đến thời gian của Đức Jesus Christ. Một số những thông tin là chính xác và hữu dụng, nhưng các thực thể Andromeda đã không thể chọc thủng một số màng chắn xung quanh giai đoạn đã được nói chi tiết trong các cuộc thảo luận này. Do đó, nhiều thực thể này đã dựa vào những thông tin sang lại - còn gọi là "second-hand" được đưa ra bởi các thành viên của Hội đồng Betelguese, và các thành viên của sao Sirius A và Sirius B, những người đã trực tiếp tham gia vào thí nghiệm Trái Đất trong thời gian đó.

Nhiều Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên đã có những thông tin chính xác liên quan đến thời kỳ đó, nhưng đã không được phép phổ biến vì sẽ vi phạm đến tự do ý chí của con người và chính sách không can thiệp. Năng lượng phát ra của nhóm chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo và vài nhóm ở mật độ cao khác, là đủ để chọc thủng tất cả các màng chắn, bất chấp là ai hay là cái gì đã đặt chúng vào. Có vài sự mường tượng và mã nền DNA được kết hợp với việc truy cập vào các cổng đa chiều (Stargates và Portals) để chọc thủng các màng chắn.


Các trường học cổ bí truyền tồn tại ở các thời điểm khác nhau trên hành tinh của các bạn đã được thành lập chủ yếu để giúp các linh hồn tiến bộ tâm linh đến điểm có thể truy cập vào các cổng thông tin đa chiều này. Hệ thống các nghi lễ và khai tâm đã được đưa ra nhờ bởi những bí mật như vậy và không chỉ các dòng tu bí mật như là Brotherhood of Masons, The Rosy Cross (Rosicrucians), dòng tu White Rose, và dòng tu Purple Rose, là để thể hiện mục đích dạy các linh hồn chọc thủng các màng chắn. Vào lúc khởi đầu của các tổ chức này, một số lượng các linh hồn đã giữ được kiến thức về các Stargates và Portals và có thể chọc thủng một số các màng chắn. Tuy nhiên, những linh hồn này đã không tiến hóa về tinh thần đến mức độ giữ được sự trong sạch trong trái tim và tâm hồn, và nhiều người đã lạm dụng các thông tin được đưa ra. Vì sự thiếu sáng suốt, họ đã trao các mã DNA cho một số nhóm ngoài hành tinh tiêu cực khác nhau, giúp các nhóm này có thể truy cập vào các Stargates và Portals và tiến hành phá hoại thể astral và thể ether của hành tinh Trái Đất. Những thực thể này đã kết hợp các mã DNA của họ với các mã của các linh hồn đang tiến hóa trên Trái Đất, trực tiếp theo hai cách phóng phát năng lượng và hiện thân với số lượng lớn. Bằng cách đó làm bại hoại mục đích nguyên thủy của các dòng tu bí mật và không bí mật. Tất cả các trường tu bí truyền kể trên, và vài nhóm khác, đã bị thâm nhập bởi các nhóm ngoài hành tinh tiêu cực và dẫn đến một kết quả là các lãnh đạo của các tổ chức này bị điều khiển trên diện rộng bởi khao khát bản ngã về quyền lực và sự kiểm soát những người khác.

Sự thèm khát dựa trên bản ngã về quyền lực và sự kiểm soát này có thể là rất ranh ma và tinh vi, được ngụy trang như là "những phần tử tinh hoa" và “niềm tự hào tinh thần” khi đạt được tầm mức này hay tầm mức kia trong tổ chức. Với mỗi mức độ đạt được, một cá nhân tích lũy một mức độ lớn hơn và nhận được trách nhiệm cao hơn trong cơ cấu chức năng của tổ chức theo quy định từ các thành viên của nó. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi có sự tham gia của bản ngã. Có vô số các nhà lãnh đạo có thiện chí trên thế giới đã bị mắc vào các trường năng lượng tiêu cực này, trong khi vẫn tin tưởng rằng họ đang làm “công việc của Chúa”. Đây là một trong các lý do mà những phần nào đó của thông điệp này đã không được phát lộ cho đến tận thời điểm này. Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, chắc chắn rằng hiện nay có đủ những linh hồn trong sạch trong trái tim và tâm trí để dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, không lạm dụng những thông tin này, do vậy chúng tôi đang trao truyền nó qua vài người nhận thông điệp, trong đó có người nhận thông điệp này.


Chúng tôi không trao cấu hình mã DNA thực sự trong sự chuyển giao này, nhưng chúng tôi đang trao năng lượng cần thiết để chọc thủng các màng chắn. Một số linh hồn hòa hợp với các thông điệp này sẽ tiến hóa đủ để có thể trực tiếp chọc thủng các màng chắn. Những người khác sẽ cần các khóa và mã DNA thích hợp, sẽ được chuyển giao sau. Đó không phải là vì chúng tôi cố ý giấu các thông tin cần thiết cho những Lightworker trên hành tinh của các bạn. Tuy nhiên, ngay cả ở tầm mức hiểu biết và rung động của chúng tôi, chúng tôi cũng đã làm ra cái mà các bạn có thể gọi là “lỗi về sự phán xét” trong những thời điểm quá khứ mà một phần đã đưa đến tình trạng hiện nay trên Trái Đất. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi thì không có nhóm ngoài hành tinh nào hoặc thực thể nhận thông tin nào mà miễn nhiễm với “lỗi về sự phán xét” này. Tự do ý chí là một nguyên tắc phức tạp và thách thức tại mọi tầng thứ của sự tiến hóa. Trong khi chúng tôi hiểu được thông suốt cơ cấu của tự do ý chí, chúng tôi sử dụng sự cẩn trọng và tôn trọng tối đa khi làm những quyết định mà ảnh hưởng đến tự do ý chí của hàng tỉ linh hồn trên Trái Đất.

Cho đến tận năm 1950 A.D, hầu như không có sự kiểm soát nào được đặt ra để chống lại cuộc chiến giữa các yếu tố “ánh sáng” và “bóng tối” dẫn đến kết cục thảm khốc. Với sự phát minh ra vũ khí hạt nhân, tất cả đã thay đổi, và Thượng Đế đã đưa ra mức độ Can Thiệp Thần Thánh mà tất cả các bạn đã biết. Đó là cho phép can thiệp một cách trực tiếp vào các vấn đề nào đó của con người khi vấn đề đó được xác định chống lại sự vi phạm tự do ý chí của một số lượng lớn các linh hồn trên Trái Đất. Ngay khi các linh hồn trên hành tinh của các bạn đạt đến một sự rung động bên trong ở mật độ 5 của sự hiểu biết, sinh mệnh của họ sẽ được bảo vệ bởi sự an bài của chúng tôi, được thực hiện trung thực theo Nguyên Tắc Thần Thánh.

Một trong các nhà khoa học của các bạn, tiến sĩ Hawkins, đã phát minh ra một thang đo rung động khá là thô sơ, nhưng có phần hữu dụng, và chúng tôi sẽ sử dụng thang đo đó để thể hiện ý tưởng của chúng tôi. Những linh hồn có mức độ đo được bên trong là 500 hoặc hơn, hay những người có mức độ đo được bên ngoài là 400 hoặc hơn, sẽ tự động nhập vào một trường năng lượng bảo vệ phát ra bởi các thành viên của chúng tôi và những nhóm mật độ cao khác có liên quan đến việc thực hiện Sự An Bài Thần Thánh. Tại thời điểm này, có xấp xỉ 16 triệu linh hồn trên hành tinh của các bạn đang rung động tại hoặc lớn hơn mức độ đã được chỉ ra.

Hãy nhớ rằng, các bạn yêu dấu, đây không phải là sự phân loại trên dưới của thiết bị mà với nó ta cảm thấy có giá trị hay ít giá trị hơn. Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều là có giá trị. Tất cả mọi người trên hành tinh đều xứng đáng với tình yêu của Thượng Đế. Không có một linh hồn nào không có giá trị để xứng đáng được “cứu giúp”. Tuy nhiên, đây không phải là vấn để được “cứu giúp”. Đây là vấn đề được cho phép truy cập vào các Stargates và Portals cần thiết để trợ giúp con người trong việc phá bỏ các ảnh hưởng của cuộc phản loạn Lucifer (cái mà chúng ta sẽ thảo luận trong chốc lát).

Chỉ có những linh hồn với trái tim và tâm trí trong sạch là được phép truy cập vào các khóa và mã DNA và vào các Stargates và Portals chịu trách nhiệm trong việc giữ các màng chắn của ảo ảnh trên hành tinh của các bạn. Mọi linh hồn có khao khát tự do một cách chân thành có thể và sẽ được tự do. Đây là Luật Thần Thánh. Hãy đòi hỏi và sẽ được đáp ứng là đúng đắn cho ngày nay cũng như trong thời của Chúa Jesus. Tuy nhiên, có những sự bảo vệ nào đó được xây dựng trong các vùng ether và astral trên hành tinh của các bạn là cần thiết nhằm mục đích tôn trọng tự do ý chí của các linh hồn đang tiến hóa trên Trái Đất. Chúng tôi sẽ nói thêm sau này, nhưng đến điểm này chúng ta sẽ trở lại với lịch sử Trái Đất của các bạn.


Thời kỳ tiền Lemuria trên hành tinh của các bạn tương ứng với khoảng thời gian từ 10 triệu năm trước công nguyên đến khoảng một triệu năm trước công nguyên. Trong thời gian đó Trái Đất của các bạn dần dần hồi phục lại sau trận lụt vĩ đại và các dạng sống bắt đầu sinh sôi phong phú một lần nữa. Sau sự phá hủy của hành tinh Maldek và bầu khí quyển của sao Hỏa, nhiều linh hồn từ các hành tinh này đã tái sinh vào Trái Đất, dân số tăng lên nhanh chóng, Trái Đất một lần nữa lại chủ yếu là các vùng rừng rậm nhiệt đới, với khoảng 90% bề mặt bao phủ bởi nước, và chỉ có các vùng cực là lạnh hơn.

Đồng thanh tương ứng đó là khi các linh hồn từ Maldek và sao Hỏa tiếp tục đến Trái Đất, tốc độ rung động của Trái Đất đã hạ xuống để phù hợp với mức độ rung động của họ. Khi tầm mức hiểu biết của Trái Đất hạ xuống dưới mật độ 5, những linh hồn từ các hệ thống sao xung quanh có thể truy cập vào các Stargates và Portals xung quanh Trái Đất (cái mà không được điều chỉnh vào thời gian đó, trừ ra là luật hấp dẫn). Mặc dù những người Orion và Draconis đã đặt được một chân lên Trái Đất, họ đã đến bằng cách nhảy đến và hạ xuống ngay khi rung động của Trái Đất hạ xuống dưới mức mật độ 5 thông qua phương tiện mà các bạn gọi là phi thuyền không gian.

Ghi chú:
_ Lightworker: tạm dịch là những người phụng sự ánh sáng. Họ là những người giác ngộ và bằng các cách khác nhau đang mang ánh sáng giác ngộ đến với những người khác.

Link ebook : http://www.mediafire.com/view/rm391198kavmh3d/THONG_DIEP_TU_CAC_DANG_SANG_TAO.pdf

Ebook rất có giá trị tiếp theo là thông điệp từ những người anh em trong lòng đất, những anh em thuộc về nền văn minh thứ 4 trên trái đất , họ đã sống trong lòng trái đất sau "sự kiện thảm họa" của thời kỳ Atlantic... Và thời điểm này 2 nền văn minh cần hợp nhất để tiến về thời đại hoàng kim .

http://www.mediafire.com/view/r55hg5q91r6v1dj/THONG_DIEP_TU_NHUNG_NGUOI_ANH_EM_TRONG_LONG_DAT.pdf
http://www.mediafire.com/view/px9i49s45544p5s/Trái_Đất_Rỗng.pdf

Link các phần tiếp theo :
P1 : http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi.html
P2 : http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-trai-at-theo-cac-ang-sang-tao.html
P3 :http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_15.html
P4 : http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_14.html
P5:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_45.html
P6:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_65.html
P7:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-trai-at-theo-cac-ang-sang-tao_93.html
P8:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-trai-at-theo-cac-ang-sang-tao_15.html
P9:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_95.html
P10:  http://www.trithuchoangkim.com/2014/11/lich-su-cua-hanh-tinh-trai-at-adn-nguoi_35.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM