Khoa học tâm linh 19 - Vũ trụ là kết nối

Mọi thứ trong vũ trụ này đều kết nối với nhau, tất cả chúng ta cùng sinh ra từ nguồn cội tình yêu và không bao giờ chúng ta ngừng kết nối với nhau.Tất cả chúng ta vẫn luôn là 1 và bản chất của vũ trụ này là tình yêu. Trong trái tim bạn chứa chìa khóa của vũ trụ này...


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

Ebook Hướng Dẫn Thăng Thiên Toàn Tập – Làm Thế Nào để Đạt Được Thăng Thiên Trong Kiếp Sống Này