Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Khoa học tâm linh 19 - Vũ trụ là kết nối

Mọi thứ trong vũ trụ này đều kết nối với nhau, tất cả chúng ta cùng sinh ra từ nguồn cội tình yêu và không bao giờ chúng ta ngừng kết nối với nhau.Tất cả chúng ta vẫn luôn là 1 và bản chất của vũ trụ này là tình yêu. Trong trái tim bạn chứa chìa khóa của vũ trụ này...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét