Hiểu biết về nghiệp và trường thời gian phi tuyến

Trích trong thông điệp của đấng sáng tạo để các bạn hiểu hơn về bản chất nghiệp và trường thời gian phi tuyến...

Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn và thấp hơn
Hỏi: Có thể xảy ra khả năng để giác ngộ một cách hoàn toàn mọi tầng thứ trong thế giới này cùng một lúc không? Ngoài ra, có hay không khả năng đồng thời trải nghiệm các mật độ cao hơn trong khi đang trải nghiệm các mật độ thấp hơn?

Các  Đấng  Sáng  Tạo:  
Bởi  vì  thời  gian  về  bản  chất  là  hiện  tại,  vâng,  có  khả năng  để  làm  cả  hai  việc  một  cách  đồng  thời,  bởi  vì  trong  khung  nhận  thức  phi tuyến tính trong đó các bạn có khả năng nhận thức tất cả mọi thứ xảy ra cùng một lúc trong Sự Sáng  Tạo. Không có thời gian tuyến tính từ nhận thức đó. Như vậy bên ngoài thời gian tuyến tính, các bạn là toàn bộ Thượng Đế đang trải nghiệm bản thân nó như những mảnh cá thể, như những phần riêng biệt, và các khía cạnh mật độ 12 của các bạn đang trải nghiệm  một cách đồng thời tất cả Sự Sáng Tạo.
Nhưng bên trong khung thời gian tuyến tính, linh hồn các bạn thu nhận kiến thức và kinh nghiệm khi chúng thăng lên và ngay khi chúng đạt đến một tầng thứ nào đó của sự hiểu biết, chúng trở lại với mẫu hình linh hồn cha mẹ, cái mà phần nào giống với việc hợp nhất với cha mẹ, mặc dầu thuật ngữ này có một chút không chính xác ở đây.

Và bởi vì các bạn đang di chuyển, đang tăng trưởng và đang tiến hóa, khi các bạn lựa chọn di chuyển từ mật độ 7 lên mật độ 8, cái được gọi là tầng thứ linh hồn tối cao, các bạn có khả năng gửi đi các mảnh của bản thân các bạn xuống các mật độ thấp một cách đồng thời để trải nghiệm các khía cạnh khác nhau của các mật độ thấp.

Hoàn thành nghiệp
Hỏi:  Có  khả  năng  để  hoàn  thành  nghiệp  của  chúng  tôi  trong  đời  sống  này không?

Các Đấng Sáng Tạo:
Có. Nghiệp, cái mà được gọi là các công việc chưa hoàn tất bởi những người muốn sử dụng thuật ngữ đơn giản, là một quá trình trong đó một linh hồn không hoàn thành một bài học bên trong một khung thời gian sinh học  đã  được  trao  cho  nó.  Bên  trong  mật  độ  3,  các  thân  thể  vật  lý  của  các  bạn không tiến hóa đủ để trở nên tự do khỏi sự phân rã hay sự suy tàn và như vậy khi thân thể vật lý của các bạn suy tàn và chết đi, mọi bài học mà chưa được hoàn thành  trong  thời  gian  vật  lý  đó  được  mang  vào  các  đời  sống  tương  lai  như  là nghiệp. Chúng được mang theo bởi cái các bạn gọi là thân thể nghiệp quả từ một đời sống này đến một đời sống khác và chúng được tích lũy vào thực thể sinh học của đời sống tiếp theo và được ghi vào các ký ức của thực thể sinh học và thân thể astral.

Như thế trong đời sống kế tiếp, linh hồn có một cơ hội để hoàn thành các bài học đã được bắt đầu trong đời sống trước. Quá trình này có thể tiếp tục trong nhiều đời sống cho đến khi linh hồn đã học được tất  cả những cái mà nó khao khát học về các hoàn cảnh cụ thể.

Khi tất cả các bài học về tất cả các khía cạnh khác nhau của các mật độ 3 và 4 đã được học xong, linh hồn đã đạt đến một trạng thái không còn ràng buộc bởi nghiệp, đã giải thoát khỏi tất cả nghiệp hay đã giải quyết tất cả các nghiệp.Các linh hồn trong các mật độ thấp có thể quyết định sống các cuộc đời của họ trong một cách như thế cho tới khi họ không còn tích lũy những bài học dang dở. Như thế một linh hồn không bị bắt buộc thực hiện việc chuyển nghiệp từ đời sống này sang đời sống khác. Hầu hết thời gian các linh hồn đã không tiến hóa đủ để biết làm cách nào giải quyết các bài học của họ hay học các bài học của họ tất cả trong một cuộc đời. Hầu hết các linh hồn sử dụng hơn một đời sống để học các  bài học, như vậy hầu hết các linh hồn tích chứa nghiệp. Nhưng nó hoàn toàn không cần thiết cho điều đó xảy ra.

Trong các trường hợp hiếm hoi, có các linh hồn đến mật độ 3 và học tất cả mọi thứ trong một đời sống và họ không mang bất kỳ nghiệp nào đi với họ vào lần tái sinh tiếp theo.

Cái ý tưởng là một linh hồn phải tiếp tục tái sinh lần này đến lần khác nhằm để học một bài học linh hồn không hoàn toàn là một khái niệm chính xác. Hầu hết các linh hồn không muốn bỏ đi một bài học trước khi nó được học bởi vì nó làm tiêu tan mục đích mà vì nó họ đến mật độ đó. Khi một linh hồn lựa chọn để khám phá một mật độ cụ thể, nó không muốn cảm thấy thiếu hoàn thiện như là nó đã không thu thập tất cả trải nghiệm linh hồn mà nó khao khát, như thế nó sẽ tình nguyện lựa chọn trở lại để tái trải nghiệm và tiếp tục các bài học này.

Như thế nó có thể xuất hiện vấn đề là một linh hồn bị bẫy vào bánh xe nghiệp khi trong ý nghĩa tới hạn, nó không bị bắt mà chỉ không muốn bỏ đi các bài học linh hồn cho đến khi nó đã học đầy đủ các bài học. Ở đây có một chút hiểu lầm mà nhiều tôn giáo phương Đông của các bạn đã cổ vũ các bạn, cái ý tưởng rằng phải trả nghiệp quá khứ. Nói cách khác, nếu các bạn đã làm một điều gì đó trong đời sống quá khứ mà các bạn thấy hối tiếc, các bạn sẽ phải chịu đựng nó trong cuộc đời này.

Đó là một dạng phức tạp của điều tội lỗi mà trong nhiều cách vượt quá các dạng của tội lỗi thực tiễn trong các tôn giáo phương Tây của các bạn. Trong các tôn giáo phương Tây của các bạn, niềm hy vọng sai trái cho Thiên Đàng và   Địa Ngục sợ hãi. Trong khi đó, trong các tôn giáo phương Đông của các bạn, cái nhìn sai  trái  hướng  đến  nhiều  kiếp  sống  trong  Địa  Ngục.  Chúng  tôi  không  nhìn  thấy một  sự  tiến  bộ  của  các  tôn  giáo  phương  Đông  so  với  các  tôn  giáo  phương  Tây
trong vấn đề đó. Chúng đều sai lầm như nhau trong các nhận thức của chúng...

http://www.mediafire.com/view/rm391198kavmh3d/THONG_DIEP_TU_CAC_DANG_SANG_TAO.pdf

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM