Hàn Gắn Sáu Thân Thể Thấp Của Bạn - Phần 3: Thân Thể Trí


Thể Trí
Trong các cuốn sách trước của chúng tôi, chúng tôi đã nói chi tiết về các niềm tin cốt lõi tiêu cực là nguồn gốc của hầu hết các tình cảm tiêu cực. Chúng tôi đã đưa ra các kỹ thuật khác  nhau  để hàn  gắn  các  niềm  tin  cốt  lõi  tiêu  cực,  bao  gồm  phép  thôi  miên,  phép  quán tưởng có hướng dẫn, những lời niệm chú, tái lập trình tiềm thức, và hơn nữa. (chúng tôi sẽ tái viếng thăm một số kỹ thuật này trong chương 4.)

Bên dưới là một danh sách của hầu hết các niềm tin cốt lõi tiêu cực thường thấy trong loài người. Hầu như tất cả các ý nghĩ tiêu cực và các tình cảm tiêu cực khởi phát từ những niềm tin cốt lõi tiêu cực này:


 • Tôi không đủ tốt.
 • Tôi không có giá trị.
 • Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc (hoặc có được tình yêu, hoặc sự sung túc).
 • Một điều gì đấy với tôi là sai trái.
 • Tôi không an toàn.
 • Thế giới không an toàn.
 • Cuộc đời là tranh đấu.
 • Cuộc sống là một sự thất vọng.
 • Không có đủ.
 • Tôi không thể có được cái mà tôi thực sự muốn trong cuộc đời.

Nếu các bạn nhìn  đủ sâu vào trong, các bạn sẽ thấy rằng tất cả những niềm tin này khởi lên từ niềm tin cốt lõi vào sự chia rẽ với Thượng Đế.


Các bạn có thể quan sát những niềm tin cốt lõi tiêu cực của mình trong lúc chúng hoạt động, bằng cách chọn một hoàn cảnh trong cuộc  đời bạn ngay lúc này nơi mà bạn không rõ làm thế nào để tiến lên. Chú ý vào cái mà bạn đang tự nói với chính mình về hoàn cảnh. Xem xem nếu có những nhận thức được dựa trên một trong những niềm tin bên trên. Nếu các bạn đang dùng từ“không thể” một cách thường xuyên, thì  đó là một chỉ dấu cho thấy một trong những niềm tin cốt lõi tiêu cực đang nhuộm màu nhận thức của bạn về hoàn cảnh đó.

Thêm vào với các công cụ và các kỹ thuật khác nhau  đã  được  đưa ra trong các tác phẩm trước (cũng như rất nhiều những cuốn sách của các tác giả khác), điều quan trọng là tự hỏi chính mình những câu hỏi  đơn giản dưới  đây. “Cái Tôi Cao Hơn của tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Cái Tôi Cao Hơn của tôi sẽphản  ứng thếnào? Nếu tôi biết rằng tôi là một sinh mênh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo, thì tôi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?”

Tâm  trí  có  3  thành  phần:  tiềm  thức,  ý  thức  và  siêu  ý  thức.  Tiềm  thức  chứa  tất  cả những trải nghiệm gọi là ký  ức. Nó cũng chịu trách nhiệm cho những chức năng tự trị khác nhau (những thứ thân thể các bạn làm mà không cần sự tham dự của ý thức, như là tim  đập hay tuần hoàn máu). Siêu ý thức nhận các thông  điệp từ các chiều kích cao hơn và chuyển dịch chúng vào tâm trí có ý thức. Tâm trí giống như một chiếc đồng hồ cát, với ý thức được miêu tả như phần giữa bị thắt hẹp lại. Nó nhận thông tin từ tiềm thức và siêu ý thức một cách liên tục, nhưng chỉ có thể lọc và xử lý một phần nhỏ của thông tin tại một thời điểm nào đó.

Các bạn có thể nghĩ về tiềm thức như là  ổ cứng trên một chiếc máy tính, và siêu ý thức như là mạng internet. Tâm trí có ý thức thì giống như màn hình.
Những niềm tin cốt lõi tiêu cực được nhúng sâu vào tiềm thức của hầu hết linh hồn con người. Một kỹ thuật tái lập trình là để chuyển hóa chúng vào những khẳng định tích cực. Các bạn có thể nói như sau, thậm chí nhận  được nhiều sức mạnh hơn là những  đề xuất tự động trong phép thôi miên.
Những lời khẳng  định tích cực trái ngược với những niềm tin cốt lõi tiêu cực có thể bao gồm:

 • Tôi là người xinh đẹp, có năng lực và đáng yêu.
 • Tôi là toàn bộ và trọn vẹn.
 • Tôi là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo.
 • Tôi yêu tất cả mọi thứ về mình. 
 • Tôi xứng đáng được hạnh phúc, mạnh khỏe và sung túc. 
 • Tôi an toàn trong Cái Tôi Cao Hơn của tôi.
 • Tôi sống trong một vũ trụ dư thừa. 
 • Có đủ tình yêu cho tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.
 • Tôi sẽ làm cái mà tôi yêu thích và có được thu nhập tốt từ việc làm đó.

Thêm vào với việc thực hành những bài tập đã được đưa ra trong chương 4, chúng tôi đề xuất các bạn đọc những cuốn sách trước cuốn sách này  để có được một bức tranh đầy  đủ về tâm trí và cách nó làm việc. Bây giờ hãy để chúng tôi di chuyển đến thân thể astral.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ