Các lời tiên tri sai - Teal Swan

Công việc của bạn là tìm kiếm và sở hữu chân lý của riêng bạn.
Công việc của bạn là phải biết sự thật của riêng bạn.
Không hơn, không kém...
Sự thật tối hậu là một bộ sưu tập tất cả các quan điểm về nó....
Cái ác không tồn tại trong vũ trụ này, điều đó chưa từng xảy ra....

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM

Ebook Hướng Dẫn Thăng Thiên Toàn Tập – Làm Thế Nào để Đạt Được Thăng Thiên Trong Kiếp Sống Này