12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

1.    Luật hợp nhất -  The Law of Oneness


Luật này có nghĩa rằng mọi thứ trong thế giới là được kết nối với mọi thứ khác. Bất cứ điều gì chúng ta tin , nghĩ , thực hiện hoặc nói đều có tác động đến thế giới và toàn thể vũ trụ của chúng ta.
Toàn bộ nhân loại và god là một, chúng ta vẫn luôn luôn kết nối với lực thiên chúa bởi vì năng lượng của god ở khắp mọi nơi đồng thời, và thấm qua toàn bộ sự sống hay vật chất . Mỗi linh hồn là 1 phần năng lượng thượng đế.
Mọi thứ mà tồn tại thấy được và không thấy được là được kết nối với mỗi phần khác, không thể tách rời mỗi phần khác nhau từ trường hợp nhất thiên liêng này.
Nâng cao nhận thức của chúng ta về luật này sẽ nâng cao nhận thức về Thượng đế và nhận thức rằng mọi thứ được kết nối với nhau.
Khi chúng ta bắt đầu làm cho quá trình nhận thức này, chúng ta chỉ nên nghĩ những điều tốt lành về nhau. Khi chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp ở người khác, họ cũng sẽ nghĩ về những điều tốt đẹp trong bạn.

Điều quan trọng là những suy nghĩ, cảm giác và hành động cho tốt lành, chúng ta sẽ thu được những gì chúng ta đã reo.
Khi bạn đã có 1 sự hiểu biết đầy đủ hơn vê luật, bạn sẽ thấy rằng bằng cách nào tất cả chúng ta liên quan và chồng chéo nhau và chi phối thế giới mà chúng ta sống trong đó.

2.    Luật năng lượng hay rung động  - Law of Energy or Vibration


Luật mô tả mọi thứ trong vũ trụ đều là rung động. Luật này nắm giữ sự thật trong mọi mặt của đời sống. Sự rung động trong thế giới vật lý, bên trong tư tưởng của chúng ta, những cảm giác, những mong muốn và những giấc mơ. Mỗi tần số rung động là 1 sự rung động độc nhất.
Trạng thái của tất cả mọi thứ mà tồn tại trong vũ trụ của chúng ta, bất kể thấy được hay không thấy, được chia nhỏ và phân tích ra đều bao gồm những năng lượng thuần khiết hay ánh sáng hay rung động.

Toàn bộ vật chất, cảm xúc, tư tưởng có những rung động nào đó của chính nó.
Những tư tưởng, cảm xúc, hành động mà chúng ta Lựa chọn có những rung động riêng của chúng, Những tư tưởng, cảm xúc, hành động thanh cao tốt đẹp sẽ có nhưng rung động cao nhất và ngược lại. Những rung động sẽ thiết lập sự cộng hưởng với bất cứ điều gì sở hữu tần số giống hệt nhau. (Luật hấp dẫn chi phối ở đây). Nói cách khác, suy nghĩ của bạn không thể tách rời kết nối với phần còn lại của vũ trụ. Giống nhau sẽ thu hút giống nhau.

Do đó khi bạn điều chỉnh những hành vi của bạn bạn sẽ thay đổi cuộc đời của chính bạn..
Khi bạn chọn những suy nghĩ tốt, suy nghĩ tốt cũng tự nhiên đến với bạn cũng sẽ được hài hòa rung động với những người khác với những suy nghĩ như vậy.
Khoa học khám phá ra rằng mọi thứ trong vũ trụ vật chất cuối cùng đều được tạo thành từ những gói năng lượng, đơn vị lượng tử rung động ở một tần số cụ thể nào đó.

Vật lý lượng tử đã chỉ ra rằng, mặc dù vật chất có thể xuất hiện là rắn, khi bạn nhìn vào nó thông qua một kính hiển vi công suất cao để nó được chia thành các thành phần nhỏ nhất của nó: các phân tử, nguyên tử, neutron, electron và lượng tử (các hạt nhỏ nhất có thể đo lường ), đó là cuối cùng chủ yếu là không gian trống xen kẽ với năng lượng. Vì vậy, trong bản chất tất cả mọi thứ là bao gồm năng lượng và không gian trống rỗng. Tất cả những gì xuất hiện dạng rắn là tần số của sự rung động của năng lượng mà làm cho nó thành như vậy.

Với chúng ta, tư tưởng là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu. Nếu ý thức của bạn ngự trên những thói quen suy nghĩ chất lượng, chúng sẽ trở nên vững chắc vào mức tiềm thức.Chúng trở thành những rung động chiếm ưu thế! Rung động chi phối này thiết lập một sự cộng hưởng với những rung động tương tự khác và lôi kéo chúng vào cuộc sống của bạn. Điều này là dễ hiểu nếu bạn xem xét rằng từ quan điểm siêu hình, toàn bộ vũ trụ là tâm trí,ý thức. Cảm giác của bạn tại thời điểm hiện tại ra lệnh rung động của bạn. Đó là nói rằng cảm giác là một từ để xác định nhận thức ý thức rung động.
Vì vậy, cảm giác của bạn lúc này là sự rung động của bạn, bạn đang ở trong đó thiết lập những thứ có tính chất như thế nào. Cảm xúc tích cực = hoàn cảnh tích cực, cảm xúc tiêu cực = hoàn cảnh tiêu cực.

3.      Luật hành động - The Law of ActionHành động mang lại kết quả, biểu biện những kết quả khác nhau, phụ thuộc vào tư tưởng của chúng ta,, những giấc mơ, những cảm xúc và lời nói.

Luật hành động phải được sử dụng để phục vụ cho sự biểu hiện của chúng ta trên trái đất.Chúng ta phải tham gia vào các hành động mà hỗ trợ những tư tưởng ước mơ của chúng ta, cảm xúc và lời nói. Thể hiện của luật hành động có nghĩ là bạn phải làm những điều gì đó và thực hiện những hành động cần thiết để đạt được những điều bạn thiết lập lên để làm. Trừ khi bạn có những hành động hòa hợp với những suy nghĩ và ước mơ của bạn và tiến hành một cách trật tự hướng tới những gì bạn muốn đạt được, sẽ có hoàn toàn không có kết quả có thể dự đoán. Luật hành động này mà nhiều người e ngại khi theo đuổi thành công.Nó có thể là nỗi sợ hãi của họ hay sự lười biếng theo cách đó.

Bạn cũng có thể thấy sự liên quan luật này với luật nhân quả.Nguyên nhân là hành động của bạn, như là bạn thi hành hành động ở đó và lấy được kết quả tương ứng, mà điều bạn có thể biết hoặc duy nhất vũ trụ sẽ biết hiệu ứng đó., nhưng sẽ có 1 hiệu ứng. Chỉ bằng cách thi hành những hành động mà tương ứng với mong muốn tự do của chúng ta mà vũ trụ sẽ biết mang lại những gì cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn học, hãy thực hiện các hành động để học hỏi như đọc sách, nghiên cứu..chỉ sau đó vũ trụ sẽ biết những gì bạn đang phấn đấu.
Khi bạn hành động, từ những điều nhỏ nhất từ viết một danh sách việc cần làm vào buổi sáng, bạn đặt vào hiệu ứng chuyển động mà thay đổi trong tương lai trước mắt của bạn tương ứng, và nếu bạn theo dõi ngày này qua ngày nó có thể trở thành một cách thói quen sinh hoạt và Kết quả sẽ được theo cấp số nhân. Nhưng nếu bạn thất bại, khi không thành công ở hành động đầu tiên, sau đó sẽ không có nhiều trong tương lai của bạn cho kết quả.

4.      Luật tương ứng  - The Law of Correspondence:Luật này đặt chúng ta vào chỗ chúng ta chính là người điều khiển cuộc đời chúng ta.Thế giới bên ngoài sẽ là sự phản ánh trực tiếp từ thế giới nội tâm của bạn, Chấp nhận cho trách nhiệm cuộc sống của chính bạn. Luật này đưa chúng ta ra khỏi vai trò nạn nhân làm cho chúng ta là 
tác giả duy nhất của cuộc sống chúng ta.

5.      Luật nguyên nhân và kết quả - Law of Cause and Effect:


Luật nói rằng không có gì xảy ra 1 cách tình cờ hoặc bên ngoài những luật vũ trụ.Điều này là bởi vì mỗi hành động có một phản ứng thích hợp. Luật này có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các điều mà xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi hành động có 1 phản ứng hoặc hậu quả,hay chúng ta còn gọi là reo gì gặt lấy.
Trạng thái luật nhân quả có nghĩa là mỗi nguyên nhân có 1 kết quả và mỗi kết quả lại là nguyên nhân của 1 điều gì đó ngược lại.Luật gợi tả rằng vũ trụ luôn luôn chuyển động và tiến hành từ chuỗi những sự kiện

Theo bản chất của hành động của bạn, tâm thức toàn năng của Thiên Chúa sẽ phân hiệu ứng tương ứng Để hưởng bản thân và xã hội như một toàn thể, nhân loại nên sử dụng ý chí tự do của họ lựa chọn và thực hiện những việc làm tốt với nhận thức rằng những gì họ nghĩ, hành động và nói chuyện về sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Sự thịnh vượng của cuộc sống được tạo ra bởi những hành động của chúng ta trong việc giúp đỡ những người khác thông qua những suy nghĩ và hành động. Chuyển động hoặc hành động sẽ cho kết quả phù hợp, theo sự công chính của Thiên Chúa.

6.      Luật bù trừ - The Law of Compensation:


Luật bù trừ là 1 nhánh của luật nhân quả. Luật nói rằng chúng ta được tưởng thưởng bằng cách cho đi bản thân và sự phục vụ người khác. Bạn không thể cho đi mà không nhận lại.  Nhà thơ trừu tượng người Anh, Francis Quarles diễn tả Luật Bù Trừ: "Vì không có sự đầy đủ mà không có mất mát, nên không có sự mất mát mà không có sự đầy đủ."
Chúng ta không thể có thành công mà không có thất bại hoặc mất mát. Chúng ta không thể có cuộc sống vui vẻ mà không có vài khoảnh khắc đau khổ. Bạn phải đi qua sa mạc để đến miền đất hứa.

Tác giả Andy Andrews kể lại câu chuyện tuyệt vời này được gọi là "Cơn bão của sự Tuyệt hảo". Khi còn là một cậu bé, cha anh cùng anh đi bộ đường dài.

Họ đang ở trong một đợt hạn hán lớn và mọi thứ trở nên quá khô cằn, tất cả các ao, cây cối, cỏ chuyển sang nâu và héo úa. Khi họ đang đi, một cơn bão lớn ập tới. Anh đã rất sợ hãi, nhưng cha anh an ủi.

Với sét, chớp và mưa vây quanh họ, họ đã trú ẩn dưới gốc cây chờ nó đã kết thúc. Sau cơn bão, họ ra ngoài và thấy rằng nước mưa đổ hết vào các ao hải ly và đầy chúng lên bờ. Đám hải ly được thoát ra, và các loài động vật khác trong rừng cũng thế.

Cơn bão đã cải tạo đất đai. Đó là một " Cơn bão của sự Tuyệt hảo." Nó cung cấp tất cả những gì họ yêu cầu.

7.      Luật hấp dẫn - Law of Attraction:


Luật Hấp Dẫn nói rằng bất cứ điều gì bạn tập trung với sự chú tâm và năng lượng, bạn sẽ hấp dẫn nó, cho dù bạn muốn hay không.

Đây là một trong những Luật Vũ trụ đã có rất nhiều sự chú ý trong những năm gần đây! Đôi khi người ta không hiểu rằng: năng lượng tích cực thì hấp dẫn tích cực hơn và năng lượng tiêu cực thì hấp dẫn tiêu cực hơn. Như lực hút nam châm vậy.

Khi bạn trò chuyện về những gì bạn không thích hoặc không muốn, bạn đang hấp dẫn hơn năng lượng tiêu cực. Một khi bạn bắt đầu nói về những gì bạn muốn, bạn sẽ hấp dẫn năng lượng tích cực. Rung động của bạn thay đổi khi bạn nói về những gì bạn muốn.

8.      Luật chuyển đổi liên tục của năng lượng - The Law of Perpetual Transmutation of Energy 


Toàn bộ mọi người có bên trong họ sức mạnh để thay đổi những điều kiện của cuộc sống của họ. Rung động cao hơn sẽ tiêu thụ và chuyển hóa những năng lượng thấp hơn.
Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi năng lượng của chúng ta trong cuộc sống bằng cách hiểu được những luật vũ trụ và áp dụng chúng sẽ tạo ra sự thay đổi.

Trong cuốn sách của tác giả Wallace D “The Science of Getting Rich” tác giả có nói về luật chuyển đổi không ngừng của năng lượng : Bằng cách đặt năng lượng từ vương quốc vô hình luôn luôn chảy vào thế giới vật chất và lấy được dạng đó. Năng lượng này là không giới hạn và vô tận, Các hình thức cũ đã cạn kiệt, chúng nhường đường cho các hình thức mới nổi lên từ năng lượng vô hình ẩn của vũ trụ.

Năng lượng vũ trụ là luôn luôn di chuyển và chuyển đổi vào và ra khỏi các hình thức.
Luật này cũng hiển nhiên cho chúng ta biết rằng năng lượng là luôn luôn ở trạng thái vận động. Nó sẽ từ 1 dạng này di chuyển tới 1 dang khác. Nhưng nó luôn luôn vận động và không bao giờ ngừng nghỉ.
Luật này liên quan đến vũ trụ và ý thức của chúng ta thông qua nhận thức tất cả mọi thứ nhìn thấy và không nhìn thấy được thay đổi liên tục. Do đó bạn chẳng nên cố định hiểu biết hay nhận biết của bạn về 1 điều gì cả.

Ví như có người hỏi : bạn có biết bạn hoa không ? Bạn có thể nói rằng tôi có biết cô ấy vào thời gian 20 ngày trước. Còn trạng thái của bạn ấy bây giờ đã khác :D vì luật này luôn được áp dụng.
Chúng ta có thể khai thác năng lượng này và biến nó thành bất cứ dạng chúng ta mong muốn, chúng ta sẽ nhận ra rằng năng lượng mà là với chúng ta tại thời điểm này có thể được tập trung về phía tốt đẹp và sau đó là những thứ xung quanh chúng ta và trong chúng ta sẽ thay đổi cho tốt hơn

Năng lượng đang chảy vào tâm thức của chúng ta liên tụcchúng ta chuyển đổi năng lượng này vào bất cứ điều gì chúng ta lựa chọn thông qua chúng ta tập trung sự chú ý vào lúc này. Năng lượng vô hình là tuân theo được hình thành bởi tâm trí của chúng ta.
Thông qua học tập luật này, chúng ta thấy rằng sự thay đổi là tất cả tại đây. Người ta nói "Tôi thích những điều theo cách họ là", nhưng họ chỉ là quảng cáo thiếu hiểu biết của mình tới  luật quan trọng này. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta hoặc là phát triển hoặc chết. Tất cả mọi thứ luôn luôn thay đổi. Không chống lại sự thay đổi, nếu một người nào đó họ sẽ được đi ngược lại luật pháp và sẽ trả giá. Do đó kết hợp này với Luật Không kháng cự.
Vì vậy, chúng ta thấy rằng chống lại sự thay đổi là chống lại phát triển, và những người đi ngược lại ngăn chặn việc học tập và cải tiến liên tục và tăng trưởng với vũ trụ. Sử dụng pháp luật này vì lợi ích của bạn theo cách của hình vô tướng được chảy vào và thông qua bạn mọi lúc vào  'nguyên nhân' tốt lành. Tiếp tục cải thiện tất cả các khía cạnh của cuộc sống của bạn và liên tục phát triển với thời gian thay đổi.

9.      Luật tương đối - Law of Relativity:Luật Tương Đối nói rằng vạn vật đều trong một trật tự hoàn hảo.

Luật nói khi chúng ta nhìn vào những hoàn cảnh và tình huống của người khác mà tồi tệ hơn so với chúng ta, chúng ta cảm thấy may mắn. Còn khi nhìn vào những người có cuộc sống tốt hơn, chúng ta cảm thấy ghen tị .... vì vậy, cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia của hàng rào!

Không có gì là tốt hoặc xấu cho đến khi nó liên quan đến chúng ta. Khi bạn bị đau hay ốm, cha mẹ bạn sẽ đồng cảm với bạn. Một người bạn đang đau khổ vì cuộc chia tay, bạn sẽ cảm nhận nỗi đau của họ, vì bạn đã từng trải qua nó.

Mỗi người sẽ nhận được như loạt các vấn đề (xét nghiệm của sự Khởi đầu / Những bài học) với mục đích tăng cường ánh sáng bên trong mỗi bài kiểm tra / bài học là một thách thức và duy trì kết nối với trái tim của chúng ta khi tiến tới giải quyết vấn đề. Luật này cũng dạy chúng ta so sánh các vấn đề của chúng tôi với những người khác vấn đề vào quan điểm thích hợp của nó. Không có vấn đề như thế nào là  xấu khi chúng ta nhận thức tình hình mà chúng ta có được, có luôn luôn là một ai đó ở một vị trí tồi tệ hơn. Tất cả tương đối của nó.
Các khía cạnh tâm linh và siêu hình của Luật tương đối cho chúng ta biết tất cả mọi thứ trong thế giới vật chất của chúng tôi chỉ được thực hiện thực bởi mối quan hệ hay so sánh với một cái gì đó của nó. Ánh sáng chỉ tồn tại bởi vì chúng ta so sánh nó với bóng tối. Tốt chỉ có thể tồn tại bởi vì chúng ta so sánh nó với xấu. Nóng chỉ có thể tồn tại bởi vì chúng ta so sánh nó với lạnh.

Trong thực tế, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi chỉ là cho đến khi chúng ta so sánh nó với một cái gì đó. Không có gì trong cuộc sống có ý nghĩa, ngoại trừ ý nghĩa mà chúng ta cung cấp cho nó. Đó là tất cả trong cách bạn nhìn vào tình hình của bạn và những gì suy nghĩ và quan điểm bạn chọn để suy nghĩ về tình hình . Khi bạn tập trung vào những suy nghĩ tốt và năng lượng, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn. Tương tự như vậy, nếu bạn tập trung vào làm thế nào xấu tình hình của bạn, bạn sẽ thu hút xấu hơn.

Bạn luôn luôn có thể so sánh tình hình cuộc sống của bạn tới ai đó khác, và nó sẽ nhìn tốt hơn hoặc tệ hơn tùy thuộc vào quan điểm của bạn và làm thế nào bạn nhìn vào nó. Nếu bạn so sánh tình hình của bạn để ai đó mà là tồi tệ hơn bạn sẽ nhìn tốt hơn. Không có vấn đề gì ở tình huống nà, "Có luôn luôn là một người tồi tệ và luôn luôn có một người nào đó tốt hơn.
Từ 1 quan điểm của tinh thần, như trong bộ sách của Eckhart Tolle , chúng ta có thể từ bỏ việc dán nhãn của tâm trí vào 1 vấn đề nào đó.Từ cuốn new Earth, “trong thực tế bạn luôn luôn thấp hơn và cao hơn 1 ai đó”. Thật lòng tự trọng và khiêm nhường thực sự phát sinh từ nhận thức rằng. Trong con mắt của cái tôi, lòng tự trọng và sự khiêm nhường là mâu thuẫn. Trong sự thật, họ là một và giống nhau. "

10. Luật phân cực - Law of Polarity:


Luật nói rằng mọi thứ đều có thứ ngược lại. Ánh sáng phải có bóng tối để hiểu nhau. Nếu chúng ta thay đổi 1 suy nghĩ không mong muốn bằng cách tập trung vào những suy nghĩ ngược lại, sẽ mang lại những sự thay đổi mong muốn.

Luật Tương Phản nói rằng mọi thứ đều có mặt trái của nó.

Điều này có nghĩa gì? Bạn cũng biết nam châm, với một cực âm và một cực dương. Nếu bạn cho hai cực trái dấu gần nhau, nó sẽ tạo ra một lực hút mạnh mẽ, còn nếu bạn cố cho hai cực cùng dấu gần nhau, nó sẽ bật ra ngay lập tức.

Đàn ông và đàn bà là khác nhau, “Đàn ông Sao Hoả, đàn bà Sao kim” – tác giả John Gray năm 1992. Mặc dù chúng ta rất khác nhau nhưng chúng ta lại rất hấp dân nhau.

Một sự cân bằng là cái nhìn dễ hiểu với Luật Tương Phản. Như chiếc bập bênh, hai phía đối diện nhau nhưng giữ cho nó cân bằng. Cũng như khi bạn giữ hòn đá bằng tay phải, trọng lực sẽ làm bạn nghiêng sang phải, rất khó cho việc di chuyển. Điều bạn cần làm là thêm hòn đá vào bên trái, khi đó hai lực sẽ cân bằng, bạn sẽ giữ được thăng bằng. Tuy hai bên là đối ngược nhau nhưng chúng liên kết với nhau.

Tốt thành xấu, ánh sáng thành tối tăm, đen thành trắng…Mặc dù đó có phải là điều bạn muốn hay không, hãy luôn tin rằng: điều tiêu cực sẽ luôn trở thành tích cực. Nó phải thế!

Ngày qua ngày, giống hệt nhau mà không có sự thay đổi. Nếu không có sự đối ngược, cuộc sống nhàm chán sẽ ra sao? Hãy bắt đầu trải nghiệm cuộc sống, làm nên sự thay đổi, làm những việc khác nhau, từ đó cuộc sống sẽ đổi thay.

11. Luật nhịp điệu-  Law of Rhythm:


Luật mô tả rẳng mọi thứ đều là những rung động và di chuyển tới một nhịp điệu nào đó. Mỗi nhịp điệu thiết lập mùa, chu kỳ, giai đoạn phát triển và các mô hình. Mỗi chu kỳ phản ánh quy luật vũ trụ của Thiên Chúa. Để làm chủ nhịp điệu bạn phải vươn lên trên bất kỳ bộ phận tiêu cực của một chu kỳ.

Luật nhịp điệu nói rằng năng lượng của vũ trụ như 1 con lắc, bất cứ khi nào nó xoay về phía bên phải, nó sau đó sẽ xoay về phía bên phải.Tất cả mọi thứ trong cuộc sống có liên quan đến một điệu nhảy ... lắc lư, dòng chảy, đung đưa qua lại. Tất cả mọi thứ, hoặc là phát triển hoặc chết.

Luật này thậm chí còn có thể thấy được trong chu kỳ của kinh tế, có 1 khoảng thời gian cao sau đó lại xuống thấp.Như mùa của chúng ta bạn có thể thấy rằng sự tiếp diễn từ mùa hè sang mùa đông. Mọi thứ đi qua những chu kỳ.nêu ra rằng mọi thứ điều có 1 nhịp điệu hoặc 1 mô hình. Những gì có vẻ là ngẫu nhiên thực sự là rất có trật tự. Pháp luật của nhịp điệu cũng điều chỉnh nền kinh tế của chúng ta, sức khỏe, các mối quan hệ, và tâm linh. Hãy nói rằng bạn đang ở đỉnh cao tiềm năng với sức khỏe và thể lực của bạn. Nếu bạn nhận ra bạn đang ở đỉnh cao, sau đó bạn có thể thấy trước sức khỏe và thể lực của bạn đang giảm đi 1 phần nào đó. Tuy nhiên, thay vì xem này "giảm sức khỏe" như một cái gì đó là lo lắng với bạn, bây giờ bạn xem nó như là một dấu hiệu để nghỉ ngơi cơ thể của bạn. Sau đó, theo luật, bạn phải phát triển đến một nhà nước tốt hơn và cao hơn tiềm năng.

Làm chủ việc biết làm thế nào để vượt lên trên các bộ phận tiêu cực của một chu kỳ của không bao giờ nhận được để kích thích hoặc cho phép những điều tiêu cực để thâm nhập ý thức của bạn, chìa khóa để thành công trong việc làm chủ pháp luật này là cân bằng. Không bao giờ cho phép những cảm xúc của bạn để xoay quá xa bên trái hoặc bên phải

12.  Luật Giới Tính -  Law of Gender:Luật này là Yin (Nữ tính) và YANG (nam tính) của cuộc sống, tạo cho chúng cơ sở của mọi tạo vật. Như tinh thần của chúng ta phải cân bằng nguồn năng lượng nam tính và nữ tính trong chính mình để trở thành một thực đồng sáng tạo với Thiên Chúa.

21 Phụ luật: mà có liên quan tới con người chúng ta mà nên thể hiện trong đời sống này.
Aspiration to A Higher Power : Khát vọng tới sức mạnh lớn hơn
Charity : Lòng từ thiện 
Compassion : tình thương, lòng trắc ẩn
Courage : lòng can đảm, dũng cảm
Dedication : sự cống hiến, hiến dâng.
Faith : niềm tin, sự tin tưởng
Forgiveness : sự tha thứ, tính khoan dung
Generosity : tính rộng dãi, hào phóng
Grace :tính uyển chuyển
Honesty : tính lương thiện
Hope : Hy vọng
Joy : niềm vui, sự vui sướng
Kindness : lòng tốt, sự tử tế
Leadership : lãnh đạo, khả năng lãnh đạo
Noninterference :  Không cản trở, can thiệp
Patience : tính kiên nhẫn, sự chịu đựng
Praise : Sự khen ngợi, tán dương
Responsibility : Trách nhiệm
Self-Love : yêu chính bản thân mình
Thankfulness : Lòng biết ơn

Unconditional Love ♥  tình yêu không điều kiện

Nhận xét

 1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Đây là những định luật của thượng đế

  Trả lờiXóa
 3. Đây là những định luật của thượng đế

  Trả lờiXóa
 4. Xin được phụng sự và chia sẻ!

  Trả lờiXóa
 5. rat tuyet voi, hay ghi nho va thuc hanh nhung luat nay mot cach thuong truc thi chac chan se dat duoc thanh cong v HANH PHUC, CAM ON ADMIND !

  Trả lờiXóa
 6. Khi các bạn vào đây để đọc những cái này là những sinh mệnh tích cực rồi đấy,

  Trả lờiXóa
 7. Khi các bạn vào đây để đọc những cái này là những sinh mệnh tích cực rồi đấy,

  Trả lờiXóa
 8. Tôi cảm thấy thật may mắn và biết ơn khi đọc được những điều này!

  Trả lờiXóa
 9. VŨ TRỤ NÀY ĐƯỢC TỒN TẠI LÀ DO NHỮNG CHÂN LÝ,HAY GỌI LÀ ĐỊNH LUẬT.CON NGƯỜI NẾU HIỂU BIẾT NÓ THÌ MỚI SỐNG TỐT VÀ TIẾN HÓA,NẾU KHÔNG THÌ SỰ TỒI TỆ SẼ ĐẾN,VÀ NÓ SẼ CẢN TRỞ SỰ TIẾN HÓA CỦA BẠN.CON NGƯỜI THẬT RA CHỈ HƠN KÉM NHAU BỞI SỰ HIỂU BIẾT MÀ THÔI.NGOÀI RA,NHỮNG THỨ KHÁC CHỈ LÀ PHỤ THUỘC.

  Trả lờiXóa
 10. Sadhu ! lành thay ! vi diệu thiết thực là đây.. ! kính mong mọi người ai đã đọc, hãy mở rộng tâm hồn mà vận dụng lương nhờ tương trợ theo những quy luật này mà tồn tại, khai mở luân xa, nhập vào thiền sâu tới ngũ thiền nhé.. ! mình đã và đang thực hiện... vi diệu đẹp.... tùy duyên sự tin mọi nơi ấy... hẹn gặp sau...

  Trả lờiXóa
 11. Thank you admin
  Very good article <3

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM