Trưởng Thành Tâm LinhTrưởng Thành Tâm Linh .

Dẫn Kênh: LISA Renee
http://www.energeticsynthesis.com/
Ngày 19 tháng 4, 2014

Gia đình Tâm Linh Yêu Quý ,

Khi chúng ta đi vào con đường trưởng thành Tâm linh thì sẽ trải nghiệm một sự thức tỉnh Tâm linh mạnh mẽ. Đó cũng là giai đoạn kinh nghiệm khuếch đại các kết nối trực tiếp vào các Nguồn năng lượng mới trong Thiên Hà. Thời gian và không gian đang được tổ chức lại. Quá trình chuyển hóa và kích hoạt các thông tin đang chứa bên trong cơ thể của mỗi người và cả của cơ thể hành tinh đang đồng thời diễn ra. Đang có sự điểu chỉnh nâng cấp lại toàn bộ Mạng lưới Ánh sáng lá chắn của Hành tinh, mục đích là để đồng bộ hóa Ý thức của của mỗi người dân, Ý thức chung của Nhân loại, Ý thức của Hành tinh Trái đất hòa hợp ăn khớp với Ý thức Vũ trụ.
Tiến hóa của Ý thức trong suốt thời gian và không gian của vũ trụ này được thực hiện thông qua hoạt động trong các lĩnh vực lượng tử và tuân theo nhiều quy luật Phổ quát (các lĩnh vực morphogenetic). Các lĩnh vực lượng tử bao gồm nhiều làn sóng các hạt Lượng tử, hoạt động ở nhiều tần số khác nhau, tồn tại trong nhiều lớp / chiều không thời gian. Chính hoạt động trong Lĩnh vực Lượng tử quyết định sự tồn tại và lên kế hoạch hành động cho thế giới vật lý ba chiều.

Các hoạt động trong Lĩnh vực Lượng tử có thể được chèn vào một cách giả tạo vào một người hoặc vào một đối tượng để bẻ cong pháp luật của thời gian và không gian. Điều đó có nghĩa là các hoạt động Nhân tạo có thể can thiệp và thay đổi các mẫu thiết kế ban đầu của Tạo Hóa. Một can thiệp nhân tạo trong lĩnh vực Lượng tử có thể thay đổi kết cấu di truyền và thay đổi Ý thức của đối tượng. Ví dụ về can thiệp nhân trạo trong Lĩnh vực Lượng tử là các cấy ghép Etheric trên cơ thể người, có thể thay đối sức khỏe và ý thức của người bị cấy ghép. Cấy ghép và thay đổi trong Mạng lưới Năng lượng của Hành tinh Trái đất cũng làm thay đổi Ý thức Hành tinh và cũng làm thay đổi ý thức của Nhân loại .

Các cấy ghép Lượng tử Etheric làm thay đổi Phân tử di truyền DNA của chúng ta, làm thay đổi hình mẫu ban đầu của Đấng Tạo Hóa. Sự can thiệp Nhân tạo theo chiều hướng làm thay đổi Ý thức hành tinh, làm thay đổi Ý thức Nhân loại, làm thay đổi Ý thức của mỗi cá nhân, luôn làm lệch ra khỏi các thiết kế ban đầu  của DNA chúng ta. Ngay từ ban đầu, DNA của chúng ta là một mạng lưới tinh thể lỏng tinh khiết, là một máy thu phát Năng lượng Lượng tử hoàn hảo. Mục đích là cộng hưởng, liên lạc với năng lượng Ý thức ở đồng thời nhiều Chiều không gian để trải nghiệm nhiều cấp độ của Thiên Chúa, để kết nối thường xuyên với  Nguồn, để trở thành một Sinh mệnh Ánh sáng mang Ý thức Chúa Kitô ngay khi còn trong Thân xác.
Những gì chúng ta đang kinh nghiệm bằng Ý thức của chúng ta, là một hoạt động cộng hưởng và trải nhiệm các dải quang phổ tần số sóng Lượng tử Ý thức đang có sẵn trong Vũ trụ. Tần số cụ thể của Sóng Lượng tử Ý thức mà chúng ta cộng hưởng được, lại hoàn toàn phụ thuộc vào Tần số rung động của cơ thể của chính chúng ta. Điều đó có nghĩa là: Tần số Ý thức mà chúng ta đang tham dự vào, thì phụ thuộc vào rung động Lượng tử của chính chúng ta tại thời điểm đó. Nói một cách rộng hơn : Sự tồn tại của chúng tôi phụ thuộc vào Trạng thái Tâm thức.

Hiên nay, Năng lượng của Hành tinh đang tăng lên, Năng lượng Ý thức của Nhân loại cũng đang tăng. Mỗi người trong chúng ta đều đang thức tỉnh vào những trạng thái Ý thức cao hơn và truy cập nhiều dải tần số ngày càng cao của năng lượng Tinh thần. Chúng tôi liên tục tăng trưởng băng tần tới cảnh giới Tâm linh cao cấp hợn. Chúng tôi đang tăng trưởng và thăng tiến cùng với Hành tinh về phía Tần số rung động Lượng tử có tần số cao hơn. Chúng tôi đồng thời tham dự vào nhiều Tần số Năng lượng Ý thức khác nhau trong cùng một thời điểm. Tất cả mọi người trên trái đất đều đang tồn tại ở một vài Tần số Năng lượng Ý thức, các Tần số này ở mỗi người một khác và trong cùng một con người  Tần số cũng thay đổi theo thời gian. Một người có Tần số Năng lượng Ý thức tăng thì họ đang thay đổi về phía mở rộng Ý thức, điều đó cũng có nghĩa là họ đang thức tỉnh, đang chuyển đổi mở rộng Ý thức và đang bắt đầu tham dự vào quá trình Thăng thiên của cá nhân.

Tại thời điểm này, vào tháng tư 2014, Hành tinh Trái đất đang tham dự vào một sự kiên thiên văn đặc biệt trên bầu trời. Sự xắp xếp đặc biệt của các hành tinh mở cửa, cho phép nhiều dòng năng lượng mới từ Vũ trụ tới Trái đất và đẩy nhanh quá trình tấy rửa các cơ thể vật  lý và phi vật lý của chúng tôi. Thân xác và các Linh thể, các trường năng lượng ý thức cá nhân đều đang bị ảnh hưởng bởi làm sóng năng lượng mới đang tới này.

Dòng Năng lượng Ý thức đang tới sẽ thúc đẩy việc nhớ lại Bản thể Thiên tính Bản Tâm của chúng tôi. Đồng thời nó cũng hỗ trợ tích cực quá trình tịnh hóa bản thân, giúp xóa những chấn thương tâm thần trong quá khứ và giải trừ những tắc nghẽn trong các trường năng lượng Hào quang. Quá trình thanh lọc làm sạch cơ thể và các Linh thể như hiện nay cũng sẽ kích thích việc đánh thức dòng năng lượng  Kundalini bên trong mỗi người.Kết cấu nhân tạo.

Trên con đường Trưởng thành Tâm linh, Để hiểu rõ là tại sao chúng ta phải Nhớ lại ? Nhớ lại cái gì ? Tại sao Quên ? Quên cái gì ? Ai làm cho chúng ta Quên ? Làm thế nào để phục hồi được những thông tin quý báu đã mất ?  thì chúng ta cần đi lùi một chút vào lich sử Nhân loại tìm hiểu nguyên nhân của những suy giảm Ý thức của chúng ta như ngày nay.

Kể từ khi bắt đầu Thời đại Hắc Ám, 11.500 năm trước đây, loài người đã bị bắt buộc làm tù nhân trên hành tinh Trái đất. Toàn bộ Hành tinh này trở thành một nhà tù. Toàn bộ Nhân loại là tù nhân bị điều khiển bởi các Archontic là những nhóm kiểm soát các hành tinh và kiểm soát năng lượng cuộc sống của từng con người trên Trái đất. Các phương tiện nô dịch của cai ngục Archontic đã làm cho con người bị mắc kẹt trong một thân thể ba chiều.

Ý thức và nhận thức của Toàn bộ Nhân loại  bị hạn chế chỉ trong ba chiều không gian, thông qua việc Archontic sử dụng các điều khiển tâm trí trong tôn giáo, trong truyền thông và trong giáo dục. Tất cả mọi linh hồn đã nhập thể trên Hành tinh này đều phải chấp nhận cấy ghép nô lệ. Mục đích của cấy ghép này là để ngăn chặn sự mở rộng Ý thức, ngăn chặn sự phát triển Tâm linh. Nếu như chúng tôi đã thức tỉnh và nhớ lai được chúng tôi là ai, thì chúng tôi có khả năng để loại bỏ các mô cấy, loại bỏ tác động của họ vào ý thức của chúng tôi. Chỉ bằng cách đó, chúng tôi mới có được tự do Ý thức và bắt đầu trưởng thành về Tâm linh

Trong Tôn giáo, các cấy ghép nô lệ Ý thức được duy trì thông qua nền thần học Thánh Giá gian dối và đầy sai lầm xuyên tạc. Tôn giáo phương tây được tạo ra bởi các Người ngoài Hành tinh tiêu cực. Tôn giáo phương tây là một Chương trình nghị sự đen tối, nhằm liên tục cấy ghép và duy trì các hệ thống niềm tin tôn giáo sai lầm. Mục đích là kiểm soát tâm trí, đưa nhân loại sống trong sợ hãi sự trừng phạt từ Thiên Chúa Cha.
 Nhân loại bị đàn áp Tinh thần .

Thông qua việc truyền bá việc Chúa Kitô bị đóng đinh đã thúc đẩy trương trình nghị sự đen tối. Truyền bá một hệ thống niềm tin sai lầm rằng : sự cứu rỗi phải gắn liền với đau đớn và bạo lực. Như vậy, hình ảnh cốt lõi của Tôn giáo đã hàm chứa bạo lực. Tiếp theo chương trình nghị sự đen tối này là thúc đẩy tư tưởng sẵn sàng đổ máu và hy sinh mạng sống vì lòng sùng mộ và đạo đức tôn giáo giả hiệu. Những người đã chết dữ dội bởi bàn tay của người khác được Tôn giáo gọi là liệt sĩ hoặc Thánh. Tôn giáo khích lệ một cái chết đầy  bạo lực nhân danh hoặc vì mục đích của Thiên Chúa. Tôn giáo khích lệ chết theo cách ngu muội và đầy sai lầm. Mục đích của việc tử đạo là ràng buộc và nô lệ vào cõi giới thấp. Các trương trình nghị sự đen tối cũng bao gồm cả việc kiểm soát cõi trung giới, trong một ma trận tiến hóa sai lầm.

Tôn giáo sai lầm chỉ là một phần nhỏ trong những kết cấu nhân tạo của chương trình nghị sự đen tối nhằm xóa bỏ lịch sử thật, xóa bỏ cách truy cập vào ý thức tâm linh của mỗi người dân trên Trái đất và cho người dân quên đi nguồn gốc Tâm linh thực sự, quên đi con người thật.

Các chương trình nghị sự đen tối luôn đòi hỏi một sự hy sinh đẫm máu và đầy bạo lực. Chúng cũng tìm mọi cách thúc đẩy sự sợ hãi, khủng bố và những lời lẽ bạo lực trên truyền thông.  Đây là những hành động chống lại con người. Đây là sự đàn áp tinh thần và nô lệ về Ý thức. Áp bức tinh thần, truyền bá và thúc đẩy chia cách, tăng cường sợ hãi và nuôi dưỡng bạo lực đã tồn tại  trong nhiều nền văn hóa trên khắp hành tinh này. Do đó, Ý thức của Nhân loại giảm dần thành một loài dã man với đạo đức thấp, không có sự tôn kính, không tôn trọng sự sống, không cần phải có trách nhiệm với bản thân, cũng không cần quan tâm tới sự phát triển của tương lai loài người.
Thời đại mới của nhân loại

Chúng tôi đang bước vào một giai đoạn tiến hóa mới, theo đúng quy luật tự nhiên. Nhân loại và Hành tinh Trái đất đang được giải phóng ra khỏi sự kìm kẹp của bóng tối. Trái đất đang phục hồi lại trạng thái nguyên sơ vốn có. Nhân loại đang được phục hồi quyền tự do cơ bản. Các kiến ​​trúc năng lượng của từng người, kiến trúc năng lượng Ý thức của toàn nhân loại, mạng lưới Năng lượng của hành tinh đang được khôi phục. Tất cả chúng tôi đang cùng nhau sống trong một thời gian phục hồi có tính lịch sử của Nhân loại. Đây là khoảng thời gian để tiết lộ các cách thức cầm tù Tâm thần mà nhân loại đang phải hứng chịu. Đây cũng là khoảng thời gian để được chữa lành, phát triển và trưởng thành Tâm linh.

Kể từ khi bắt đầu thời đại đen tối, cơ thể vật lý và cơ thể năng lượng của con người cùng với cơ thể năng lượng Hành tinh Trái đất đã bị chế tác nghiêm trọng bởi các kiến ​​trúc của người ngoài Hành tinh đen tối. Thời đại đen tối của Nhân loại bắt đầu khoảng 9.500 trước Công nguyên

Trải qua rất nhiều chế biến và thay đổi trong cơ thể, nhân loại đã suy giảm thành một loài chỉ còn nhân thức được trong ba chiều không gian. Gần đây, trong thời hiện đại, Nhân loại lại càng bị chế tác nghiêm trọng và tàn ác hơn nữa.

Từ năm 1760 tới 1900 CE : Nhân loại bị tấn công để kiểm soát di truyền. Thay đổi nghiêm trọng mạng lưới Ánh sáng Hành tinh, dẫn tới suy giảm sinh học. Các nghi lễ ma quỷ được thực hiện trong các hội kín, trường học bí ẩn huyền bí nhằm thay đổi ý thức chung của nhân loại theo chiều hướng suy đồi thoái hóa .

Từ năm 1920 tới năm 1990. Thế giới bị điều khiển bởi các chương trình nghị sự đen tối phục vụ lợi ích người ngoài hành tinh đen tối, không phục vụ cho lợi ích của Nhân loại. Nhiều chính phủ trên Trái đất liên minh liên kết với Người ngoài Hành tinh xấu. Công nghiệp hóa ô nhiễm. Các tổ chức quân sự phát triển mạnh. Chính phủ bù nhìn không vì người dân. Chiến tranh Sinh học bắt đầu.

Từ năm 1987 tới năm 2000. Làn sóng chuyển đổi Hành tinh đầu tiên. Bắt đầu quy trình Thăng thiên. Những dòng năng lượng Lượng tử hoàn toàn mới từ Vũ trụ tràn tới Trái đất. Ngăn chặn đổi cực Hành tinh. Các loại vũ khí điều khiển Tâm thần người dân được sử dụng hết công xuất. Vắc xin độc hại. Thực phẩm biến đổi gien. Đầu độc Ô nhiễm môi trường. Công nghệ Nano tấn công cơ thể người.

Từ năm 2000 tới năm 2012. Làn sóng Thăng thiên Thứ hai sóng. Năng lượng Lượng tử Từ Mặt trời Trung Tâm Thiên Hà đi tới Trái đất, làm thay đổi căn bản mức Lượng tử và Ý thức Nhân loại. Mở cổng truy cập vào đa chiều kích. Các thế hệ Lightworkers, Starseeds, Indigo thức tỉnh. Xung đột Stargate, điều chỉnh thay thế Mạng Lưới Năng lượng Lượng tử  Hành tinh.

Từ năm 2012 tới năm 2025-2037, Làn sóng Thăng Thiên thứ Ba. Trái đất gia nhập vào chu kỳ Rung động Lượng Tử Vũ trụ. Truyền thông Đa cảnh giới, Liên Hành tinh. Truy cập vào Đa Vũ trụ. Quá trình Thanh lọc và Chuyển đổi bắt đầu.

Từ năm 2037 tới năm 2400, Thời đại Bảo Bình, Thời đại mới của Nhân loại .Cải tạo các giá trị con người và  cải tạo môi trường trên toàn cầu. Hình thành Xã hội các công dân của Thiên hà. Công nghệ tiến bộ. Kết thúc chiến tranh và dịch bệnh. Phục hồi toàn bộ chức năng nguyên thủy của Con người. Trục xuất toàn bộ Năng lượng xấu ra khỏi Hành tinh.

Từ năm 2400 tới năm 4500. Thời đại Bảo bình. Thời đại mới toàn vẹn của Nhân loại Trên Trái đất. Lúc đó sẽ như thế nào ? Chưa biết !

Đối với những người không nhớ được bản chất thật của con người, đối với những người không thức tỉnh, đối với những người không chấp nhận chuyển đổi thì họ vẫn tiếp tục lặp lại các mô hình đau đớn trong thân phận nô lệ Tâm thần. Họ sẽ tiếp tục sống một cách tách biệt với nguồn Năng lượng mới đang tới. Họ từ chối tiếng nói từ nội tâm, sống theo quảng cáo với sự lừa dối, chấp nhận sự kiểm soát tâm trí và tiếp tục thân phận Nô lệ. Điều đó tiếp sẽ tục tạo ra đau lớn, chấn thương và đau khổ đối với họ .

Còn nếu chúng tôi chọn để thức tỉnh Tâm linh, Chấp nhận quá trình chuyển đổi, đồng ý đánh thức bản chất thật sự của chúng tôi và nhớ lại được con người thật , tái làm chủ các khả năng tâm linh vốn có của chúng tôi, Thì chúng tôi có một cơ hội lớn cho sự Tự do trong chu kỳ Thăng thiên cùng với Hành tinh.

Bây giờ là thời gian để nhớ lại thân phận thật sự của chúng tôi là ai. Bây giờ là thời gian để chúng tôi chữa lành hiện tại và thay đổi tương lai. Bây giờ đây cũng là thời gian để chúng tôi trở thành những Sinh mệnh Ánh sáng với đầy đủ Ý thức đủ. Bây giờ đây là thời gian để chúng tôi làm việc cùng với nhau cho sự chuyển đổi Hành tinh. Và bây giờ đây mới là thời gian cho sự Trưởng thành Tâm linh của chúng tôi.

Với một Trái tim đầy Tình Thương Yêu,
Lisa

Nguồn : http://zoom2012.blogspot.com/2014/04/truong-thanh-tam-linh.html
Nguồn : http://www.energeticsynthesis.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM