Tích hợp Phân cực: " Trò chơi Vũ trụ "


Tích hợp Phân cực: " Trò chơi Vũ trụ "

Tích hợp phân cực có nghĩa là sự tích hợp của hai mặt đối lập. Trong vũ trụ của chúng ta là "game cho sự tiến hóa tâm hồn" được gọi là Tích hợp phân cực. Tất cả chúng ta đang ở đây để tích hợp là hai đối lập, Ánh sáng  và Bóng tối.

Ánh sáng có thể được mô tả như là tình yêu, hạnh phúc, niềm vui. Ánh sáng là tất cả những cảm xúc kết nối với ba luân xa phía trên. Bóng tối có thể được mô tả như là sợ hãi, tức giận, xấu hổ, trách nhiệm và là  những cảm xúc kết nối với ba luân xa phía dưới.

Ánh sáng đại diện cho "phần thưởng", niềm vui, hạnh phúc, hạnh phúc. Bóng tối đại diện cho "bài học", thách thức. Thân thể đau nhức và những cảm xúc của sự sợ hãi và giận dữ là những gì chúng ta phải học. Chúng có giá trị như là một phần của bài học.


Từ bi là mục tiêu của trò chơi. Từ bi là điểm hội nhập, điểm giữa của hai mặt đối lập. Khi linh hồn đạt đến lòng từ bi thật sự, Linh hồn sẽ cảm thấy chấp nhận cả hai bên Sáng và Tối. Không còn phán xét như là tốt hay xấu. Để đạt được tình thương và hội nhập, một linh hồn cần nhìn thấy giá trị trong cả Ánh sáng và Bóng tối. Linh hồn sẽ chọn để có cả hai trong trạng thái cân bằng, như là một phần của chính nó.

Mỗi một linh hồn trong vũ trụ này đều được/phải tham dự chơi trò chơi  tích hợp phân cực để đạt được sự phát triển tinh thần. Mục đích cuối cùng là cuộc hội ngộ với Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa, Source, Tất cả Là.

Một trong những thách thức lớn của trò chơi  tích hợp phân cực là việc tìm kiếm các giá trị trong bóng tối. Bóng tối là ngôi trường, là các lớp học, là những bài học mà chúng tôi mong muốn tìm hiểu để đạt được một sự cân bằng của cả hai bên trong chúng ta.

Thách thức lớn khác là niềm tin của chúng tôi rằng chúng tôi muốn ở trong Ánh Sáng. Ánh sáng là giống như một kỳ nghỉ tuyệt vời trên một hòn đảo đầy nắng ấm áp. Đó là một nơi nghỉ ngơi. Đó là nơi thoát khỏi mọi sự căng thẳng của việc phát triển tâm linh. Chúng ta không bao giờ có nghĩa là ở đó mãi . Bởi vì Ánh Sáng sẽ được phân cực.

Ánh Sáng phân cực vào một trong hai trạng thái :  Sáng hoặc Tối để phát triển tâm linh. Nó bị mất đi khả năng sinh sản kể từ lúc nhập vào một hình thức vật lý từ chối phần cảm xúc. Khi có một sự cân bằng của cả hai thái cực, sinh sản sẽ diễn ra một cách tự nhiên và mạnh mẽ.

Để đạt được mục tiêu của chúng ta, tất cả chúng ta đều đóng vai trò là Bóng tối và vai trò Ánh sáng. Nếu không, chúng tôi không thể tích hợp bởi vì chúng ta sẽ không có kinh nghiệm của những trạng thái đối lập.

Chúng tôi đạt được sự tiến hóa tâm linh của chúng ta bằng tái sinh liên tục vào những hành tinh khác nhau. Những trường học trên hành tinh có mức độ khác nhau của tự do ý chí . Do đó, cung cấp những cấp độ khác nhau về sự trao quyền tự chủ. Trái đất là một trường học hành tinh với tự do ý chí nhiều nhất, vì thế cho phép những linh hồn đang nhập thế ở đây để trải nghiệm mức độ đầy đủ và cao nhất của sự sáng tạo. Người dân Trái đất có đầy đủ quyền tự do và không có sự ngăn cản  lựa chọn của họ. Hành tinh với mức độ tự do đầu đủ như này sẽ được gọi là "Thí nghiệm lớn.". Chỉ có hai Hành tinh khác nữa là được hưởng Tự do đầy đủ trong vũ trụ của chúng ta.

Chúng ta, những người dân của Trái đất, đã đạt đến kết thúc của trò chơi trên hành tinh của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải mở cửa các ngân hàng bộ nhớ bên trong chúng tôi,  gọi lại các quy tắc của trò chơi.

Chúng ta có các mã số của lòng từ bi trong DNA và các công cụ chiều cao hơn đang được ban cho chúng ta, để giúp chúng ta đạt được lòng từ bi. Nibiru và nhiều sự kiên thiên văn đã quay trở lại để kích hoạt những mã số không hoạt động và mở rộng bộ nhớ của chúng tôi.

Chúng ta sẽ đạt được hội nhập Ánh sáng và Bóng tối ?  Đó là Sự lựa chọn là của chúng ta. Nếu chúng ta làm được như vậy, hành tinh của chúng ta sẽ thay đổi và Thăng hoa vào chiều không gian có rung động cao hơn . Phần còn lại của vũ trụ sẽ làm theo để phù hợp với sự lựa chọn của chúng ta.

Nguồn http://www.nibiruancouncil.com/html/polarityintegration.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM