Thông điệp Đấng Tạo Hóa, ngày 11 tháng 5, 2013Thông điệp Đấng Tạo Hóa, ngày 11 tháng 5, 2013

Dẫn kênh : Karen Doonan

Chúng tôi là các Nguồn Năng lượng mà các bạn có thể gọi là những Người sáng tạo. Chúng tôi đến để hướng dẫn và hỗ trợ tất cả các bạn  vào thời điểm mở rộng tần số và thay đổi năng lượng này. Chúng tôi yêu cầu quý vị hiểu và neo đậu các Mã tần số năng lượng mới và di chuyển tâm thức ra khoirtranjg thái Chia cắt Nhị nguyên. Bạn không chỉ nhận được mã khác ÁNH SÁNG từ vũ trụ, mà bạn còn đang phát ra những mã  ÁNH SÁNG  cho tất cả Sinh mệnh khácđang ở trên hành tinh này. Thân thể của con người cũng là một máy thu phát năng lượng, cũng như một anten. Chúng tôi hướng dẫn bạn xử lý thông điệp của chúng tôi thông qua trái tim của bạn. Hãy để cho  TRÁI TIM BIẾT SỰ THẬT.


Có rất nhiều Linh hồn trên hành tinh Trái đất vẫn còn đang sử dụng các mã Ánh sáng của  trái đất 3D cũ. Họ sử dụng các tần số rung động thấp. Điều này làm tăng thêm sự hỗn loạn trên bề mặt hành tinh trái đất. Chúng tôi đến để làm rõ và hướng dẫn. Vai trò của chúng tôi không phải là phán xét. Các thông tin cần thiết mà bạn cần được hiểu rõ vào thời điểm này là các tần số rung động của Ánh sáng đang có sẵn mà bạn có thể hấp thụ   .Chúng sẽ truyền cho cho bạn sự NHẬN  BIẾT trong SỰ THẬT. Điều này chưa bao giờ được giải thích đầy đủ cho loài người. Các tần sô của sự Nhận biết Sự thật này  đã bị che dấu giấu với mục đích giữ Loài người trong trạng thái Mù sự thật, ngăn chặn loài người nhận biết rõ ràng  trên tất cả các cấp độ hiện hữu của Vũ trụ.

Các tần số mới đang đi xuống Trái đất. Điều này làm nâng cao nhiều hơn và nhiều hơn nữa rung động của nhân loại. Nhân loại đang bắt đầu neo đậu và truyền tải các tần số mới của Ánh sáng. Đây là thời đại mới trong SỰ THẬT và chúng tôi tới để hướng dẫn tất cả các bạn ý thức hơn về các nguồn năng lượng mà đang diễn ra  vào thời điểm này. Để mang được nhiều ÁNH SÁNG hơn vào cuộc sống của bạn và chuyển đổi các mã khác của  trái đất 3D cũ, bạn cần thực hành tin tưởng và sống trung hòa với sức mạnh của các mã ÁNH SÁNG mới và truyền Ánh sáng cho nhiều người khác. Các thực hành neo đậu và truyền ánh sáng là rất quan trọng vào thời điểm này. Bởi vì, nếu bạn vẫn còn cho phép các tần số trái đất 3D cũ biểu hiện thông qua bạn, bạn vẫn tham dự vào các mô hình suy nghĩ và hành động của trái đất cũ. Các nguồn năng lượng hiện nay không còn hỗ trợ các rung động của trái đất cũ nữa . Cho nên , nếu bạn vẫn tiếp tực sống trong các rung động cũ, bạn sẽ bị  lẫn lộn tầm nhìn bên trong của bạn. Bạn có hiểu hướng dẫn của chúng tôi vào thời điểm này không ?Chúng tôi hướng dẫn cho rõ ràng rằng:  Trái đất 3D cũ là KHÔNG cần thiết khi tạo ra Trái đất mới và thời đại hoàng kim mới của nhân loại. Một cái là một tần số mật độ thấp và một cái là một tần số cao. Khoảng cách giữa chúng lớn đến nỗi hai tần số đó  không thể cùng tồn tại trong con người của bạn và khong thể ở chung  trên hành tinh. Chúng tôi yêu cầu bạn chú ý về điều này. Hiểu rõ điều này sẽ giúp bạn xác định tầm nhìn đúng đắn của bạn về việc bây giờ có nhiều người đang cố gắng để thay đổi Nhân loại  và xã hội loài người.

Các quá trình hợp Logic không đóng vai trò quan trọng trong diễn tiến của trái đất mới. Như vậy,  loài người không có điểm tham chiếu nào cho những thay đổi lớn sẽ diễn ra. Do đó sẽ không thể giải thích hợp lý những sự kiện xung quanh bằng suy nghĩ Logic của con người. Chúng tôi yêu cầu bạn đi vào trong không gian tim và cảm nhận SỰ THẬT. Sau đó cho phép dòng chảy của năng lượng Trái đất mới để rửa sạch những tàn tích của cái cũ. Điều này cũng giống như đứng dưới một thác nước, với các nguồn năng lượng mới là NƯỚC CỦA CUỘC SỐNG sẽ lại tiếp thêm sinh lực và nạp lại năng lượng bạn tại thời điểm này, trong kinh nghiệm cuộc sống con người của bạn.

Nhiều người trong các bạn  không cố gắng đứng vào dòng thác Năng lượng đổi mới này. Các Dòng năng lượng mới vẫn liên tục đổ xuống Trái đất và liên tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng cũng như cường độ của nó. Bạn có hiểu ý nghĩa hướng dẫn của chúng tôi không ?

Rung động Trái đất cũ cố gắng ngăn chặn bạn hiểu biết khái niệm này. Để hiểu được khái niệm này, bạn cần tách ra khỏi rung động của Trái đất cũ, tức là không cảm nhận cuộc sống theo cách cũ với những  nỗi sợ hãi, lo lắng hay sự tức giận của bạn. Hãy CHO PHÉP dòng thác của các nguồn năng lượng Trái đất mới chảy qua bạn, thông qua bạn, và lan tỏa ra xung quanh. Bạn chỉ cần cảm nhận được Dòng chảy, cho phép Nó đi qua bạn,  không cần phải định nghĩa nó. Xả bỏ tất cả những gì không còn phục vụ Dòng chảy Năng lượng mới . Sau đó cho phép các nguồn năng lượng mới ở lại trong con người bạn và cho phép những sự thay đổi bên trong con người bạn xảy ra. Chấp nhận những thay đổi sinh hóa trong cơ thể và Mặc lấy một Nhân cách mới,  với một mô hình cuộc sống mới .

Dòng thác Năng lượng mới này sẽ ngày càng tăng sức mạnh dòng chảy của nó. Từng giây từng  phút làm sạch, thanh lọc, tịnh hóa, thanh toán bù trừ và Tái lập lại tất cả.  Đó là SỰ THẬT. Trái Đất mới đang gọi đến mỗi con người trong Nhân Loại , đang thay đổi rung động của mỗi hóa thân trên hành tinh này. Dòng thác năng lượng mới đang  yêu cầu mỗi người trong các bạn hiểu được lý do cho việc Làm sạch/ Thanh lọc. Tôn vinh và cộng tác với quá trình thanh lọc Tịnh hóa đang diễn ra. Bộ não logic của con người sẽ cố gắng dạy rằng: việc làm sạch là không cần thiết và Trái đất mới có thể hình thành trên nền tảng các cái cũ. Đây là một biến dạng và là một lối suy nghĩ Nhị nguyên của Thời đại. Cần phải rời bỏ những năng lượng và suy nghĩ như vậy .

Chúng tôi là các nguồn năng lượng mà được các bạn biết đến như những Người sáng tạo. Chúng tôi bước đi cùng với tất cả bạn trong cuộc hành trình về nhà của bạn trong SỰ THẬT.

Nguồn : http://zoom2012.blogspot.com/2013/05/thong-iep-ang-tao-hoa-ngay-11-thang-5.html
Bản quyền Karen Doonan,
www.crystalline-sanctuary.com
www.thegalacticportal.com
www.whisperinguniverse.net

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM