Mô hình quản trị hiện tại và tương lai.


                                                                    Mô hình Kim tự tháp 
Mô hình quản trị hiện nay: 

Xã hội hiện nay nhìn chung được quản lý theo kiểu phân cấp theo hình kim tự tháp. Càng lên cấp cao càng có nhiều quyền lực. Cấp dưới cần tuân phục mệnh lệnh của cấp trên. Cấp dưới không được, không thể, không có quyền kiểm tra , không được phép soi xét hoạt động của cấp trên. Giới lãnh đạo càng lên cấp cao- số lượng càng ít đi. Ít tới mức chỉ có một người duy nhất đứng đầu . Trong một quốc gia, một tổ chức xã hội hay tổ chức tôn giáo luôn có một người đứng đầu lãnh đạo . Đó là mô hình quản trị hình Kim tự tháp .

Hệ quả tất yếu của mô hình quản trị hình kim tự tháp : Tham nhũng và chuyên quyền. Để duy trì quyền lực, cấp trên thường trấn áp cấp dưới bằng mọi cách: Yêu cầu cấp dưới trao ra quyền tự do cá nhân, yêu cầu phục tùng. Nếu yêu cầu không được đáp ứng thì trấn áp hoặc bòn rút hoặc đẩy ra khỏi guồng máy hoạt động.

Không thể chống tham nhũng khi vẫn còn duy trì mô hình quản trị xã hội theo kiểu Kim tự tháp. Dù cho lòng tốt hay lý tưởng của người lãnh đạo có cao siêu tới đâu đi nữa .

                                                                Mô hình Mạng lưới .

Mô hình quản trị tiên tiến trong tương lai : Mô hình dạng Mạng lưới .

Trong mô hình dạng lưới, mỗi người hay mỗi tổ chức là một mắt của một mạng lưới rộng lớn, mỗi mắt lưới có quyền lực ngang nhau . Các mối liên kết , liên hệ là ngang hàng đồng cấp . Tất cả mạng lưới là một hệ thống đơn cấp .

Trong mô hình dạng lưới , mỗi mắt lưới đầu biết rõ mắt khác đang làm gì. Mối mắt lưới đầu có quyền nhìm ngó và tác động tới bất kỳ mắt lưới khác. Mỗi mắt lưới đều mang đầy đủ thông tin và chức năng của toàn mạng . Điều quan trọng nhất : nếu một mắt lưới bị mất đi hay đươc thêm vào vì lý do nào đó, thì toàn bộ mạng lưới không bị ảnh hưởng . Đó là tính ưu việt về độ ổn định và tính linh hoạt của loại mô hình quản trị này .

Tuy nhiên, có những nút trung tâm và nhiều nút xung quanh tạo nên vòng tròn, họ cùng nhau đảm nhận một nhóm nhiệm vụ . Các cụm mắt lưới đối xử với nhau ngang hàng. Không có cụm nào ở trên cụm nào. Độ quan trọng là như nhau . Đối xử bình đẳng . Không có bí mật nào, không cần che giấu , không có chuyên quyền và không có tham nhũng .

Tất cả mọi người trong mạng lưới đều có quyền bày tỏ ý kiến về hoạt động và định hướng của toàn mạng lưới.......

-------------
Viết về mô hình quản trị thì rất dài , vài cuốn sách cũng không hết .
Nhưng dưới đây là một số gợi ý để làm sáng tỏ thêm

- Đằng sau mô hình quản trị Kim tự Tháp . Tai sao lại là mô hình KTT ? Nó có lợi cho ai ? Mục đích gì ? Vấn đề năng lượng thế nào ?
- Lịch sử Mô hình quản trị KTT . Mô hình này là nguyên thủy trong vũ trụ. Cho tới hiên nay tại sao lại áp đặt lên Trái đất . Có phải xuất phát từ Anunaki không ?
- ......

Nguồn : http://zoom2012.blogspot.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM