Minh Sư Hilarion và Isis nói về Kết nối với Trái đất


  


Hôm nay chúng tôi muốn nói về Trái đất như còn được gọi là Gaia. Giờ đây Gaia là một Sinh mệnh, là một Hành tinh đã Thăng thiên  và một dòng năng lượng mới đã được đưa vào trong lòng Trái đất của bạn.

Như chúng tôi đã  nói  trước đây, bây giờ  là thời gian để bạn đứng trên hai chân của mình.

Câu nói đó có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa . Nghĩa đen là bạn cần kết nối với  trái đất thông qua dòng chảy năng lượng ở 2 chân của bạn .


Chúng tôi đề nghị bạn kết nối với năng lượng của Trái đất thông qua Luân xa EarthStar  ngay dưới chân của bạn. Luân xa EarthStar- là một Trung tâm năng lượng Nối đất và là  nền tảng hệ thống Năng lượng riêng của bạn.

Những lợi ích bạn có thể nhận được là gì ? Có nhiều lợi ích khi bạn bắt đầu sử dụng và tăng cường dòng chảy  năng lượng này trong hệ thống năng lượng của bạn. Ngay bây giờ bạn cần phải sử dụng dòng chảy năng lượng từ trong lòng đất.

Dòng chảy này đã thay đổi và trái đất đã trở thành một hệ thống năng lượng hoàn toàn mới . Bạn dễ dàng hơn để kết nối với dòng chảy ở dưới chân này .

Những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng dòng chảy Năng lượng Nối đất là số dư năng lượng dễ dàng hơn. Bạn có nhiều năng lượng hơn  và bạn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bên ngoài .

Với hệ thống năng lượng cũ, bạn chỉ có hệ thống 7 luân xa dính trên thân thể.  Bạn đã bị ảnh hưởng bởi các nguồn năng lượng chạy trên bề mặt trái đất.  Như hầu hết nhân loại sống trên bề mặt trái đất và cùng chung một thực tế năng lượng, bạn cũng đã bị kết nối vào các nguồn năng lượng của những người khác, mà luôn chảy qua bạn và luôn có sẵn xung quanh bạn.

Khi bạn bắt đầu kết nối xuống mặt đất, hệ thống năng lượng của bạn sẽ có không còn bị ảnh hưởng bởi  năng lượng của những người khác.  Hệ thống Năng lượng nền tảng của riêng bạn trở nên ổn định vững chắc hơn.

Điều này cũng sẽ cải thiện dòng chảy trong hệ thống năng lượng của riêng của bạn. Tạo điều kiện cho bạn nâng cao tần số của cơ thể , làm cho nhiều năng lượng hơn và rung động cao hơn chảy qua bạn.

Đây là lý do tại sao chúng tôi thực sự muốn nhấn mạnh việc tăng cường liên kết với Trái đất, thông qua trung tâm năng lượng ngay dưới bản thể riêng của bạn, như một số giáo lý gọi Luân xa này là sao trái đất (EarthStar ).

Tất cả đều là Từ Nguồn .

Channeler:

Petra Margolis
www.ascendedmasters.org
http://zoom2012.blogspot.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM