Kết hợp với Linh thể Bậc cao để tạo ra Sinh mệnh đa chiều.Thông điệp của Hội đồng các Thiên thần, Tổng lãnh thiên thần Michael và Hội đồng Pleiadian thông qua Goldenlight: Kết hợp với Linh thể Bậc cao để tạo ra Sinh mệnh đa chiều. Đó là cơ sở cho  Xã hội trong chiều kích cao của bạn trên Trái đất

Bạn đang trở thành Sinh Mệnh đa chiều. Xã hội đa chiều.

Có nhiều sự kiện đang xảy ra, ngay bây giờ, trên Trái đất, đều hướng tới việc xây dựng một xã hội mới, trong chiều kích cao hơn 3D. Việc hình thành Xã hội trong chiều Kích cao đang xảy ra, thông qua việc neo đậu các nguồn năng lượng từ chiều kích cao vào cơ thể của mỗi người trên trái đất. Mỗi người dân trên Trái đất và nhất là các Lighworkers, đang thông qua kết nối giữa cơ thể của họ với các Linh thể bậc cao, để mang năng lượng rung động cao vào trong cơ thể của họ và đồng thời, những người đó đang dần trở thành các Sinh mệnh đa chiều kích. Xã hội mới đang hình thành này là xã hội của những Sinh mệnh đa chiều. Mỗi người trong các bạn đều có cơ hội tham dự và xã hội mới đó, bằng cách nhận ra và  tăng cường kết nối với Linh  thể bậc cao của bạn, vốn đã có sẵn trong các chiều không gian cao hơn. Cũng bằng cách nhận ra và tăng cường Kết nối đó, bạn sẽ trở thành các Sinh mệnh đa chiều, có đầy đủ Ý thức trong các chiều kích cao. Đó cũng là quá trình Thức tỉnh, mở rộng nhận thức.... Thăng thiên .... mà các bạn vẫn thường nghe nói tới.

Bạn có thể bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu có một cơ thể đa chiều đang hình thành. Đây là sự kết hợp của các "Linh thể cao" của bạn ( vốn có sẵn trong các kích thước cao hơn) với "Linh thể thấp" chính là cơ thể vật lý  (vốn có sẵn trên Trái đất); Sự kết hợp này là kết quả của quá trình nâng cao rung động Thân xác vật lý đồng thời với sự " đi xuống " của các Linh thể bậc cao của bạn vào trong cơ thể. Quá trình tái kết hợp này sẽ tạo ra Sinh mệnh đa chiều của bạn. Đây là một phần của sự thăng thiên. Đây là một quá trình hoàn toàn mới mẻ mà nhiều người đang trải qua trên Trái đất, vào thời điểm này.

Sống như một Sinh Mệnh đa chiều.

Nhiều người trên trái đất hiện nay đang bắt đầu hình thành một cuộc sống đa chiều. Sống như một Sinh mệnh Đa chiều, đó là kết quả tất nhiên của sự kết hợp các Linh thể bậc cao của bạn với thân xác vật lý 3D trên Trái đất. Khi đó bạn bắt đầu cảm nhận, nhận thức được các thực tại khác, ngoài thực tại của năm giác quan. Bạn bắt đầu thức tỉnh và sống trong các kích thước cao hơn. Đây là một phần quá trình chuyển đổi của bạn thành Sinh mệnh Ánh sáng. Đó cũng là một phần của quá trình Thăng thiên của mỗi người trong các bạn đều đang cùng nhau trải qua.

Thăng thiên, như chúng tôi đã nói nhiều lần trước đây, đơn giản chỉ là một quá trình hài hoà với tần số rung động của các chiều kích cao hơn. Trong quá trình Thăng thiên, nhận thức của bạn mở rộng từ nhận thức giới hạn của 5 giác quan trong thế giới vật lý thành nhận thức Thực tại Đa chiều, thông qua các Linh thể của bạn.

Bước đầu tiên trong việc trở thành nhận thức đa chiều, là bắt đầu kết nối với cá Linh thể bậc cao của bạn trong mọi lúc, ở mọi nơi, hàng ngày đều kết nối. Có thể bắt đầu bằng các cuộc đối thoại với Linh thể bậc cao, với các Ý thức bậc cao của chính bạn bằng cách đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời trong nội tâm hay cũng có thể thông tin liên lạc tuôn chảy qua bàm phím và ngòi bút. Bằng cách tăng cường kết nối với tự cao của bạn, liên tục giao tiếp, liên tục thông tin liên lạc với chính bản thân ở mức cao hơn, bạn sẽ tạo ra một kết nối vững chắc với Trí huệ bậc cao. Từ đó, bạn sẽ nhận được những trợ giúp trên con đường phát triển tâm linh của bạn.


Bắt đầu với Nhận thức Đa chiều.

Bạn cũng có thể điều chỉnh các Linh thể bâc cao của bạn vào các lĩnh vực của các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần để nhận hỗ trợ cho cuộc hành trình Tâm linh của bạn. Bạn đặt câu hỏi trong đầu, chuyển câu hỏi đó đi theo các Linh thể bậc cao vào trong cõi giới của các Tổng Lãnh Thiên thần, rỗi lặng lẽ lắng nghe câu trả lời tới từ Trái Tim của bạn.

Ban đầu, khi ban chưa quen với việc chuyển câu hỏi tới cõi giới cao như thế, bạn có thể viết ra câu hỏi ra giấy rồi đọc đi đọc lại nhiều lần với sự chú tâm nhẹ nhàng. Sau đó viết ra những câu trả lời vừa tới, chỉ cần viết những gì liên quan tới câu hỏi. Quá trình này cần một nơi yên tĩnh, với sự chú ý nghẹ nhàng, tinh thần  thư giãn. Thực hành như vậy nhiều lần và bạn sẽ bắt đầu trở nên phù hợp hơn với các tin nhắn bạn nhận được.

Cách để kết nối vào cảnh giới tâm linh chiều cao hơn, với những người mới thực hành thì rất cần một khoảng không gian yên tĩnh gần với thiên nhiên. Bạn có thể thiền định, hoặc đơn giản chỉ là ngồi thư giãn thoải mái trong một chiếc ghế êm ái. Tiếp sau đó, bạn cần khởi lên động lực, ước muốn thực hiện các kết nối vào các cõi giới cao thông qua các Linh thể bậc cao của bạn. Bạn có thể nói rằng "Tôi kết nối với Các Lin hthể bậc cao, kết nối với Ý thức bậc cao của tôi, Các Linh thể hãy kết nối với tôi". Sau đó bạn giữ yên tĩnh đầu óc, thư giản lặng lẽ thưởng thức kết nối vừa được hình thành. Lập lại nhiều lần như vậy. Công việc thực sự đơn giản phải không ? Sau đã có được kết nối, bạn có thể bắt đầu thiết lập một cuộc đối thoại với Ý thức bậc cao, với các Linh thể của bạn. Thông qua cuộc đối thoại với phần cao hơn của chính bạn, để truy cập vào kho dữ liệu thông tin siêu thức cá nhân của bạn, đề tìm câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn. Để tìm thấy mọi giải đáp về mục đích của cuộc đời, nhiệm vụ tinh thần, nhiệm vụ linh hồn của bạn, hợp đồng linh hồn, những khả năng tâm linh tiềm ẩn của bạn, hướng đi trong cuộc sống này..... những gì bạn cần phải làm cho cuộc sống hiên nay .... Từ vị trí trong chiều cao hơn đó, từ nhận thức Đa chiều đó, bạn sẽ có một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống hiện tại và có cái nhìn vào tương lai thậm chí cả cuộc sống  trong quá khứ của bạn..... và bạn có thể làm như vậy mỗi ngày... ngày càng thành thạo hơn .

Càng thực hành kết nối, thì các tin nhắn từ cõi  giới cao sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Càng luyện tập kết nối , thì bạn càng hiểu rõ các Linh thể bậc cao của bạn và Ý thức của bạn càng thiết lập được các kết nối mạnh mẽ hơn với Linh thể bâc cao. Từ đó, bạn càng hiện hữu rõ ràng hơn trong đời sống Đa chiều. Điều quan trọng là cần phải thực hành thường xuyên, như một phần của thói quen hàng ngày của bạn.

Thực hành một thời gian, bạn sẽ bắt đầu hình thành một mối quan hệ mạnh mẽ với những khía cạnh Ý thức chiều cao hơn của bản thân. Cuối cùng bạn sẽ có thể thiết lập một giao tiếp thần giao thấu cảm trực tiếp liên tục với phần Siêu thức, với Ý thức bậc cao, với Linh thể bậc cao, với Cái Tôi cao hơn, với Thiên Tính bản Tâm, với Tự Đa chiều của bạn. Có nhiều tên gọi, nhưng quá trình chỉ là một. Khi bạn đã thành thạo trong việc kết nối gửi nhận thông tin với Linh thể bậc cao, thì bạn có thể kết nối với nguồn gốc Tâm linh của bạn. Bạn có thể kết nối với Quê hương Tâm linh, với gia tộc Tâm linh, với Gia đình Hành tinh gốc của bạn trong các chiều không gian cao. Thậm chí, bạn cũng có thể kết nối cả với những lĩnh vực Thiên thần và Tổng lãnh Thiên Thần, nếu bạn muốn.


Phát triển Nhận thức Đa chiều,

Các Linh thể Bậc cao của bạn là một phần của bạn, vốn có sẵn và đang sống trong cõi giới- trong các chiều không gian cao hơn, và chúng có một đời sống riêng ở trong cõi giới của chúng. Nếu không có một kết nối mạnh mẽ và vững chắc với các Linh thể Bậc cao của bạn, nếu không kết nối được với phần Siêu Ý thức và cũng là Thiên Tính Bản Tâm đó của bạn, thì sự phát triển tinh thần của bạn sẽ không được hoàn thành. Này là các Linh thể của bạn, vốn là của bạn và cũng đồng thời đang ở trong Nguồn. Bạn có thể kết nối  phần còn lại cao  hơn của chính bạn đó bất cứ lúc nào.

Kết nối của bạn với Linh thể bậc cao của bạn cần luôn được duy trì, củng cố và xây dựng cho thêm vững mạnh. Nhiều người trên Trái đất đã bỏ qua hiểu biết về các Linh thể bậc cao này và có những kết nối đã bị teo tóp. Công việc quan trọng nhất của các bạn hiện nay là tăng cường kiến thức về các Linh thể bậc cao, về Thiên tính Bản tâm của bạn. Tiếp theo là dành thời gian để thực hành tái kết nối lại với các Linh thể theo cách thực sự và mạnh mẽ.  Từ đó bạn bắt đầu thức tỉnh trong các chiều không gian khác, bắt đầu cuộc sống như một Sinh mệnh Đa chiều, đồng thời sống và hoàn toàn có Ý thức- thức tỉnh trong nhiều cảnh giới cùng một lúc.

Tốt nhất cho bạn, là có thể dành chút thời gian yên tĩnh cho bản thân vào mỗi buổi sáng hoặc buổi tối, để thực hành điều chỉnh ý thức vào các kích thước cao hơn. Điều này cũng gần giống như máy tính của ban bắt đầu nối mạng và truy cập vào Internet, truy cập vào biển thông tin phong phú của Vũ trụ. Thực hành điều này, đương nhiên sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc phát triển tâm linh. Sử dụng kết nối đa chiều này để tìm kiếm tất cả những câu hỏi thắc mắc của bạn. Từ kết nối đa chiều này, bạn sẽ có tất cả các câu trả lời, bạn sẽ có tất cả các kiến ​​thức về hợp đồng linh hồn, nguồn gốc tâm linh, các thỏa thuận trước khi sinh, và lịch sử của bạn như là hành trình một linh hồn qua nhiều kiếp sóng. Kết nối Đa chiều này sẽ cho phép bạn nhìn thấy "vượt ra ngoài mạng che mặt" và để truy cập vào rất nhiều thông tin và kiến ​​thức mà tồn tại bên ngoài thời gian tuyến tính .
Sống trong Xã hội Đa chiều.

Vì vậy, bằng cách tăng cường kết nối với các Linh thể bậc cao của bạn, bạn sẽ tăng cường kết nối  không chỉ với các sinh mệnh ở cõi giới cao hơn, mà bạn còn có thể hiện hữu, sống và tương tác với các cõi cao đó.

Phải ! đang xảy ra ngay bây giờ, ở Trên trái đất này, đang bắt đầu hình thành một Xã hội Đa chiều hoàn toàn mới. Điều này đang xảy ra, thông qua việc neo đậu trong các nguồn năng lượng chiều cao vào bên trong thân thể mỗi người dân trên Trái đất. Xã hội mới này là cộng đồng của các thành viên đã thức tỉnh Tâm linh. Mỗi thành viên trong Xã hội đa chiều đều đã kết nối, cộng hưởng với các Linh thể bậc cao và hoàn toàn có Ý thức trong các Chiều không gian cao. Họ đều là các Sinh mệnh Đa chiều.

Thực hiện cuộc sống thường nhật, với phong cách sống Thức tỉnh, với Ý thức đầy đủ ở đồng thời nhiều chiều không gian cao, tìm thấy sức mạnh của bạn ở mỗi cảnh giới cao... đó là cách bạn đang thực hiện Thăng thiên cho bản thân, đó cũng đồng thời là đang thực hiện neo đậu các Nguồn năng lượng từ các cõi giới cao hơn vào thể giới thể chất 3D, đó cũng là đang tham dự vào việc nâng cao rung động của Hành tinh, đó cũng đồng thời là xây dựng Xã hội đa chiều, đó cũng là quá trình  Tiến nhập vào Thời đai hoàng kim cùng với Trái đất .

Hãy mời sự khôn ngoan của Ý thức bậc cao của bạn vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng  ngày . Hãy chọn một cách sống hỗ trợ cho sự biểu hiện Trí huệ từ các Linh Thể bậc cao vào trong thân xác Vật lý của bạn, vào trong công việc của bạn. Hãy để Trí huệ bậc cao tham dự vào cuộc sống của bạn. Hãy bắt đầu tái xây dựng mối quan hệ với bản thân, với người khác dựa trên Trí huệ bậc cao, dựa trên những hiểu biết mới về đa chiều của bạn. Sau đó, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy bản thân đúng là một Sinh mệnh Đa chiều, bạn sẽ thấy bản thân có đầy đủ Ý thức, đầy đủ mọi hiểu biết và có đầy đủ sức mạnh trong các chiều Kích cao.

 Tái sinh trong cùng một thân xác, sinh nở thành Sinh mệnh Đa chiều của bạn ngay bây giờ, Thức tỉnh tâm linh, mở rộng nhận thức tới các thực tại của chiều Kích cao hơn, đang là một phần của quá trình chuyển đổi và Thăng thiên mà nhiều người đang trải qua vào thời điểm này. Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người trên Trái đất để thiết lập và duy trì một kết nối mạnh mẽ với Linh thể bậc cao của bản thân và bắt đầu tập trung nâng cao nhận thức của bạn về cuộc sống Đa chiều.

Cuộc sống Đa chiều  Là bạn. Tất cả các bạn cóquyền tham dự. Tất cả các bạn đang được hỗ trợ để tham dự và đó cũng là cách sống mới trên Trái đất. Cách thức sống cũ bó hẹp trong thân xác 3D sẽ dần không được hỗ trợ nữa. Hành tinh này đã được tạo ra cho các bạn. Xã hội Đa chiều là do cách bạn cùng nhau sáng tạo nên. Bạn đang ở đây, đang học hỏi cách chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi thân xác thành Sinh mệnh Đa chiều! Tương lai chắc chắn trên Hành tinh này là một "Thế giới mới"  nhiều chiều. Vũ trụ đang chuyển đổii như vậy, Hành tinh đang chuyển đổi như vậy, Ý thức của Nhân loại cũng đang chuyển đổi như  vậy.... và cùng với đó sẽ mang bạn vào Thời Đại Hoàng Kim .

Mỗi người tăng cường kết nối vào kích thước cao hơn, Mỗi người hấp thụ năng lượng có tần số cao hơn  vào cơ thể, sau đó truyền năng lượng mới vào Lưới Năng lượng mới của  Trái đất.... chỉ cần làm như vậy bạn đã giúp Gaia hình thành một mạng lưới Ánh sáng trong cơ thể Hành tinh của Cô. Đồng thời với việc đó, bạn cũng trở thành  một phần của "Mạng lưới Ánh sáng" đó. Khi tích cực tham dự vào công việc truyền Ánh sáng như thế, thì các cơ quan bộ phận trong cơ thể vật lý của bạn, mà hiện đang có nguồn gốc carbon, từ từ được chuyển đổi sang một thể dạng Tinh thể. Cơ thể dạng mới của bạn sẽ giúp bạn nhận được và truyền được nhiều năng lượng Ánh sáng cao hơn. Cơ thể mới sẽ giúp bạn nâng cao nhận thức trong các kích thước cao. Sử dụng cơ thể mới dạng tinh thể này, sẽ giúp bạn phát triển mạnh trong thế giới Đa chiều mới.

Chỉ bằng cách Kết hợp với Linh thể Bậc cao bạn mới có thể tự tìm được lời giải đáp chính xác cho nhiều câu hỏi mà bạn tìm kiếm... như về hợp đồng của bạn trước khi sinh... nhiệm vụ của cuộc cuộc đời này... nguồn gốc linh hồn .... nguồn gốc Tâm linh... nguồn gốc từ các Hành tinh khác..., vv  của riêng bạn. Chúng tôi đang ở đây để hỗ trợ bạn, để bảo vệ bạn trong quá trình  chuyển đổi quan trọng và thú vị này vào các Lĩnh vực Đa chiều.  Nhưng việc Tái khám phá lại sức mạnh Đa chiều của bản thân, việc bước quan biên giới của các Chiều Kích, việc khám phá những chiều không gian mới thì lại do bạn quyết định. Chúng tôi chỉ che chở ...giúp đỡ .... và chờ đợi bạn bước đi.....

Hãy mạnh dạn khám phá thực tại mới, mạnh dạn chấp nhận những khía cạnh cao hơn vốn có của chính bạn, hãy mạnh mẽ trong việc vứt bỏ Vô minh, hãy dứt khoát trong quá trình dỡ bỏ mạng che mặt giữa các Cảnh giới .... bạn sẽ nhận được các kết nối đến các khía cạnh của bạn trong các chiều kích cao. Làm được như vậy sẽ giúp bạn điều chỉnh vào mục đích linh hồn của bạn trong kiếp sống này và giúp bạn thực hiện được nhiệm vụ của bạn ở đây, vào lúc này.

Chúng tôi, Hội đồng của các Thiên thần, Thiên thần Michael và Hội đồng Pleiadian.


Chuyển bởi Goldenlight
www.thegoldenlightchannel.com .

Nguồn : http://zoom2012.blogspot.com/2014/01/ket-hop-voi-linh-bac-cao-e-tao-ra-sinh.html
Nguồn: http://thegoldenlightchannel.com/merging-with-your-higher-self-creates-your-multidimensional-self-and-is-the-basis-for-your-new-higher-dimensional-society-on-earth/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Các Linh Hồn Sinh Đôi - Twinflames

12 quy luật của tự nhiên - vũ trụ

MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG LIGHTWORKER TẠI VIỆT NAM