Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Hướng dẫn cách tăng tần số và rung động của bạn

Video được thực hiện bởi Tesla Scot , cô ấy là một sinh mệnh ánh sáng đã thức tỉnh và đang giúp đỡ nhiều các bạn khác thức tỉnh. Video nói khá rõ phương pháp giúp các bạn tăng cường tần số và rung động , Phụ đề tiếng việt đã được add hardsub vào phim.


1 nhận xét: